Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel.

PROFIELSCHETS van de Petruskerk:

    PROFIEL HERVORMDE GEMEENTE TWIJZEL
 

Naam van de gemeente: Petruskerk (PKN) Twijzel.

Kenmerken van de gemeente:
In goede samenwerking met 'De Oerdracht' en in betrokkenheid op elkaar – vanuit ieders eigenheid in het verband van de federatie – dorpskerk zijn.

Kleur / ligging:
De gemeente van de Petruskerk te Twijzel wil op open en ondogmatische wijze dorpskerk zijn, op zondag en doordeweeks. Dat doet zij door in kerkgebouw en lokaal en op andere plekken in het dorp, binnen en buiten, kerkdiensten en activiteiten te organiseren, die tot de verbeelding spreken voor mensen van nu: jong, volwassen, op leeftijd; man, vrouw, transgender, hetero, homo, lesbisch, biseksueel.
Daarin werkt ze in federatie samen met de andere protestantse gemeente van 'De Oerdracht' en weet ze zich ook aangesproken door en verbonden met de vrijzinnigheid van bijvoorbeeld Doopsgezinden en Remonstranten.

Gemeenteleden:
Het aantal gemeenteleden telt een kleine 100, met een kern van actieve kerkleden.
De erediensten worden bezocht door tussen de vijftien en vijfentwintig mensen.


Omvang werktijd predikant: 33%, momenteel ingevuld door ds. Gert Wijnstok.

Pastorie aanwezig: Nee.

Vrouw in het ambt: Ja.

Bijbelvertaling: Naardense Bijbel en Nieuwe Bijbelvertaling.

Liedbundels:
Overwegend Nieuw Liedboek, waaronder elke dienst één of twee liederen uit het Friese Lieteboek. Daarnaast ook liederen uit Taizé en Iona.

Wijze viering avondmaal:
Open viering van de Maaltijd van de Heer in de kring of rond de tafel.

terug