PKN
Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel
 
Privacy verklaring Protestantse Kerk De Oerdracht Twijzel Privacy verklaring Protestantse Kerk De Oerdracht Twijzel
Privacyverklaring
Dit privacystatement Is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Protestantse kerk  De Oerdracht te Twijzel
 
Protestantse kerk  De Oerdracht te Twijzel
Optwizel 64     
 9286  EE Twijzel
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Protestantse kerk  De Oerdracht te Twijzel  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Protestantse kerk  De Oerdracht te Twijzel  , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier Op de website  van de Protestantse kerk  De Oerdracht te Twijzel  verstrekt. De  Protestantse kerk  De Oerdracht te Twijzel    kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
Waarom zijn deze gegevens nodig
Protestantse kerk  De Oerdracht te Twijzel  verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en /of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Beveiliging en bewaartermijnen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Delen met Anderen
De Protestantse kerk  De Oerdracht te Twijzel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van de Protestantse kerk  De Oerdracht te Twijzel  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag Op de website. De Protestantse kerk  De Oerdracht te Twijzel  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Gegevens inzien, aanpassen Of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren Of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar "Protestantse kerk  De Oerdracht te Twijzel " en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
 
terug
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.