Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel.

Privacy verklaring

.
van de
Protestantse Gemeenten "De Oerdracht" en de Petruskerk in Twijzel:

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van de Protestantse Gemeenten "De Oerdracht" (Gereformeerde Kerk) en Petruskerk (Hervormde Gemeente) te Twijzel.
 
Protestantse Gemeente "De Oerdracht" (Gereformeerde Kerk) te Twijzel, 
Optwizel 64 9286 EE Twijzel.
Protestantse Gemeente Petruskerk (Hervormde Gemeente) te Twijzel,
Tsjerkebuorren 26 2986 GB.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De beide Protestantse Gemeenten te Twijzel kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van één van beiden of gezamenlijk , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van beide gemeenten ver-strekt.
De  beide Protestantse Gemeenten te Twijzel kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Uw voor- en achternaam.
  • Uw adresgegevens.
  • Uw telefoonnummer.
  • Uw e-mailadres.

Waarom zijn deze gegevens nodig?
De beide Protestantse Gemeenten te Twijzel of één van beide afzonderlijk verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoons-gegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.
Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met Anderen
De beide Protestantse Gemeenten te Twijzel verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van de beide Protestantse Gemeenten te Twijzel worden algemene bezoekgege-vens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
De beide Protestantse Gemeenten te Twijzel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de beide Protestantse Gemeenten te Twijzel". Die zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
terug