Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel.

Bloemen in de kerk.

.
In allebei de kerken staan iedere zondag bloemen in de kerk.
.
In "De Oerdracht" worden die verzorgd door Houkje Hoeksma, Fokie Kloosterman, Maaike Nicolai, Bieuwkje de Haan, Neeltsje Nicolai, Saapke Boersma, Froukje Wolters en Anny Snijder zorgen hiervoor.
Coördinator is Anny, telefoon 541742.
.
Op de foto’s zie je een impressie hiervan:  

 Bloemen uit eigen tuin.

De bloemenhulde van Pasen


Op bijzondere zondagen en in de Stille Week maken we liturgische bloemschikkingen.

Regelmatig worden de bloemen uit "De Oerdracht" als groet van de gemeente naar gemeenteleden gebracht.
Dat gebeurt elke week ook als bloemengroet uit de Petruskerk.

 
terug