Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel

Liturgische PAASSCHIKKING

Tijdens de Paascyclus 2023 was dit de schikking op de Liturgische tafel
in de Petruskerk n.a.v. het jaarthema van de PKN: "Aan tafel":
Witte Donderdag n.a.v. Matteüs 26: 20 - 23.
 
Broodjes liggen verspreid over de tafel. Ze verbeelden de discipelen die wel samen aan tafel zitten om het Pesachmaal te vieren, maar  vragen ieder voor zich aan Jezus: Ik toch niet Heer?
Bloemen: er staan witte tulpen (Witte Donderdag) in 12 vaasjes. Tussen de vaasjes liggen druiven die de wijn van het Avondmaal verbeelden.

Goede Vrijdag .....
Goede Vrijdag (detail) n.a.v. Matteüs.26: 42.

De broodjes zijn uiteengevallen tot brokken. Ze verbeelden de discipelen die na de gevangenneming van Jezus in Getsémané op de vlucht slaan. De groep valt uiteen.
Bloemen enz.: Er staat een kruis op de tafel met een krans van klimop i.p.v. een krans met doornen. De klimop is de plant van de trouw.
Aan de voet van het kruis zijn een paar rode tulpen te zien, dit zijn de bloeddruppels. Het kleine lichtje benadrukt de eenzaamheid van Jezus extra als het in het donker van de kerk brandt.

Stille Zaterdag en Paaszondag n.a.v. Marcus 16: 14.

De broodkrans in de vorm van een vlecht drukt verbondenheid uit. De elf volgelingen zitten samen te eten (zoeken ze troost bij elkaar?) als Jezus aan hen verschijnt.
Bloemen: In de krans zijn bloemen verwerkt die van betekenis waren in de afgelopen Stille Week: buxus (Palmpasen) witte tulpen en lichtblauwe druifjes (Witte Donderdag) en TROMPETnarcissen als voorzichtige vooruitblik naar Paaszondag.

Op Paaszondag brengen alle kerkgangers gele trompetnarcissen in de vazen die voor in de kerk klaarstaan.

Palmpasen 2023 in De Oerdracht.

Lees meer 

1e Kerstdag 2022

Lees meer 

Zondag 20 november 2022

Lees meer 

Een concert van kamerkoor ''Canzone''.

Lees meer 

Uitstapje van de kerkenraden in 2022.

Lees meer 

Startzondag 2022

Lees meer 

Grote schoonmaak van De Oerdracht.

Lees meer 

50-jarig ambtsjubileum ds. Thijs Oomens

Lees meer 

Goede Week en Pasen 2022

Lees meer 

Palmpasen 2022 in de Petruskerk:

Lees meer 

Paasmaaltijd voor ouderen - SOW 2022:

Lees meer 

Startweekend 2021:

In 'De oerdracht' en de Petruskerk.
Lees meer 

Jeugddienst 25 oktober 2020:

'Samenwerken in Coronatijd'.
Lees meer 

Startzondag 2020:

Startzondag 2020.
Lees meer 

Kerstnacht 2019 + Jeugddienst:

Jeugddienst met Marcel Zimmer.
Kerstnachtdienst 2019 in de Petruskerk m.m.v. ds. Gert Wijnstok en koor o.l.v. Jaep Meems.
Lees meer 

Foto's van het startweekend 2019:

Foto's van het startweekend in 2019.
Lees meer 

Foto's kerkelijke activiteiten SOW 2018:

Foto's kerkelijke activiteiten SOW 2018.
Lees meer 

Foto's kerkelijke activiteiten SOW 2017:

Foto's kerkelijke activiteiten SOW 2017.
Lees meer 

Foto's kerkelijke activiteiten Hervormde Petruskerk 2017:

Bevestiging ds. Gert Wijnstok in de Petruskerk teTwijzel op 19 maart 2017.
Lees meer 

Foto's laatste zondag kerkelijk jaar De Oerdracht:

Foto's laatste zondag kerkelijk jaar De Oerdracht.
Lees meer 

Foto's kerkelijke activiteiten Hervormde Petruskerk 2016:

Afscheidsdienst ds. Thijs Oomens op 6 november 2016.
Lees meer 

Renovatie Petruskerk:

Renovatie in 2014.
Lees meer