Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel.

Kerknieuws Twijzel en Kootstertille APRIL 2024.


APRIL 2024                14e jaargang       NUMMER 4.
Bereikbaarheid predikant:
ds. Jan Glas.
Telefonische bereikbaarheid: 0512 – 330880; tussen 9.00 en 9.30 uur bijna altijd aanwezig, of aan het eind van de middag. Aarzel niet om het antwoordapparaat in te spreken, dan zoekt hij contact met u. Ook per email bereikbaar:
glas0222@planet.nl.
Donderdag is zijn vaste vrije dag.

Jeugdwerkers:
Gerlof Wiersma, tel. 06-52693619    gerlof@kerkoverstag.nl
Ramon Haaksma    ramon263@hotmail.com

Predikant Petruskerk: ds. Gert Wijnstok.
                                     Telefonische bereikbaarheid: 06-10459883.
                                      Email:
gertwijnstok@gmail.com

Websites:     www.twijzel.protestantsekerk.net       
Kootstertille:
www.pgkootstertille.nl

Inleveradressen kopij:
Twijzel:          S. Boersma,    W. Jongsma,
Kootstertille:  T. Nicolai,         email kopij:
tineke.nicolai@planet.nl
INLEVEREN KOPIJ      -       T/M:  24 APRIL 2024.
 
MEDITATIE      MEDITATIE         MEDITATIE       MEDITATIE

Naar Gods wil
Op moment van schrijven is het bijna biddag. Een dag voor gebed, midden in de veertigdagentijd terwijl we onderweg zijn naar Pasen. En wat is er veel om voor te bidden in deze tijd. Maar hoe bidden we eigenlijk?
Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn Naam vraagt, zal Hij je geven. Johannes 15: 16.
Ben jij, bent u, bekend met de wil van Jezus? Wat heeft Hij met u, jou en mij voor ogen? Toen ik laatst club gaf aan kinderen vroeg ik om gebedspunten. ‘Dat Ajax dit weekend mag winnen!’ Ik antwoordde: ‘dat is niet helemaal hoe bidden werkt’ ‘waarom niet?’.. tsja, waarom eigenlijk niet? Wanneer wij iets In Jezus’ Naam bidden betekent dat ook naar Zijn wil. Ik weet helemaal niet of God wil dat Ajax wint (of schop ik nu iemand tegen het zere been?). Maar wat ik wel weet is dat God het goede met de mensen voorheeft, dus baden we samen voor een mooie wedstrijd, dat er sportiviteit mag zijn en het vredig mag verlopen. Ja, plezier, respect en vrede – daar durf ik wel voor te bidden.

Wanneer wij Gods willen kennen, weten we ook waarvoor wij mogen bidden. Dat is niet een gissen en bidden ‘in de hoop dat het Gods verlangen ook is’. Maar dat is een bidden met overtuiging! En daar gaat kracht mee gepaard, omdat je wéét dat God het wil. Wij mogen bidden om de geestelijke wereld in beweging te zetten.
Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van Zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Efeziërs 6: 12.
Hoe kunnen wij leren wat God wil? Allereerst leren we wie God is door de Bijbel te lezen. Hierin heeft Hij zichzelf bekendgemaakt. We mogen lezen over God in het Oude Testament, en over Jezus in de Evangeliën en het werk van de Heilige Geest in de rest van het Nieuwe Testament. Al sinds de zondeval met Adam en Eva is God weer bezig de schepping te herstellen naar Zijn oorspronkelijke plan. Herstel tegenover gebrokenheid, gezondheid tegenover ziekte, vrede tegenover oorlog en strijd, (eeuwig) leven tegenover de dood. Ga zo maar door. We hebben kennis van goed en kwaad. Ga er maar vanuit dat God het goede wil.
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Galaten 5: 22 - 23
Juist in een tijd als deze mogen wij weten dat God het goede wil. Wij horen op de media berichten van oorlogen, geweld, demonstraties, zorgen etc. Allemaal zo ver weg en dan lijkt het kwaad in de wereld zo groot. Tegelijk weten we ook dat de media geen aandacht schenkt aan alle gebedsverhoringen, de hulp die op zoveel plaatsen wordt gegeven. En de grote, belangrijke rol die de Kerk daarin speelt.

Landelijk, regionaal of dichter bij huis zien wij in veel kerkelijke gemeenten krimp. Het gaat achteruit, of is in de laatste jaren erg achteruit gegaan. Het leven is een golfbeweging met ups en downs. De ene gemeente begint alweer te bloeien, terwijl een andere misschien de deuren moet sluiten. Soms moet iets eerst minder worden voordat het beter wordt. Gods kijk op de dingen gaat verder dan onze eigen. Wanneer er in onze ogen niets meer van over is, moet ik vaak denken aan de tekst van Jesaja 6: 13: ‘Er blijft slechts een stronk over, en het zaad in die stronk is heilig.’
Gods plan gaat wel verder. Het evangelie van het Koninkrijk blijft en gaat nieuwe vruchtbare grond vinden. Jezus is opgestaan en heeft de dood overwonnen. Vanuit die Opstandingskracht mogen wij bidden, met alle gelovigen “Laat Uw Koninkrijk kome en Uw wil geschiede. Gelijk in de hemel als ook op aarde.”
Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Efeziërs 3: 20 - 21.
Erwin Kooistra.
KERKDIENSTEN       KERKDIENSTEN       KERKDIENSTEN

Zondag 7 april
TWIJZEL     De Oerdracht       9.30 uur: ds. M. Oomens. Oppas: na overleg.
                                                                                      Collectes: 1  Diaconie, 2. Kerk.
TWIJZEL     Petruskerk           9.30 uur: ds. H. le Cointre.

K’TILLE        Benedictuskerk     11.00 uur: ds. M. Oomens. Lector: A. de Haan.
Koffiedrinken.                                               Koster: S. Roukema (0512-331799). Organist: F. Walstra.
                                                                     Collectes:1. Diaconie, 2.Kerk, 3.KiA Zending.

Zondag 14 april
TWIJZEL     De Oerdracht       9.30 uur: ds. J. Glas. Oppas: na overleg.
                                                                                Collectes: 1 contactpersonen, 2. kerk.
TWIJZEL     Petruskerk           9.30 uur: ds. Johan Meijer. - zie info van ds. Wijnstok.

K’TILLE        Benedictuskerk     11.00 uur: ds. J. Glas. Lector: M. Posthumus.
                                                                       Koster: T. Nicolai (0512-331270). Organist: H. van der Meer.
                                                                       Collectes:1. diaconie, 2.kerk, 3.KiA Zending.

 
Zondag 21 april
TWIJZEL     De Oerdracht       9.30 uur: ds. Beintema, Dokkum. Oppas: na overleg.
Fryske tsjinst                                                                              Collectes: 1. KiA Noodhulp , 2. kerk.
TWIJZEL     Petruskerk            9.30 uur: ds. M. Oomens.

K’TILLE        Tillehûs                 11.00 uur: Glas / Wiersma.
Themadienst                              Koster: B. Annema  (0512-332309). 1 collecte voor ons jeugdwerk.

 
Zondag 28 april
TWIJZEL     De Oerdracht      9.30 uur: pastor E. Kooistra. Oppas: na overleg.
                                                                                          Collecte: 1. diaconie,  2. kerk.
 TWIJZEL     Petruskerk            9.30 uur: ds. G. Wijnstok. Koffiedrinken.

K’TILLE        Benedictuskerk   11.00 uur: pastor E. Kooistra. Lector: H. de Boer.
                                                                     Koster: S. Roukema (0512-331799).  Organist: F. Walstra.
                                                                   Collectes: diaconie, kerk, KiA Werelddiaconasat.

Zondag 5 mei
TWIJZEL     De Oerdracht       9.30 uur: ds. J.Glas. Oppas: na overleg.
                                                                               Collectes: 1.KiA Noodhulp, 2. kerk.
TWIJZEL     Petruskerk            9.30 uur: ds. H. van Capelleveen. Koffiedrinken.

K’TILLE        Benedictuskerk    11.00 uur: ds. J. Glas. Lector: A. de Haan.
Koffiedrinken                                               Koster: J. de Jong (0512-355847)  Organist: F. Walstra.
                                                                    Collectes: diaconie, kerk, KiA Noodhulp. 

Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag
TWIJZEL     De Oerdracht       9.30 uur: ds. Jan Glas. Oppas: na overleg.
                                                                                  Collectes: 1 diaconie, 2. kerk.
KOOTSTERTILLE: Om 7 uur gaan we dauwtrappen, aansluitend ontbijt in de kerk. Wel zelf meenemen.


Bij de kerkdiensten
We zitten midden in de Paastijd. De zondagen worden in de leesroosters aangeduid als de ‘zondagen na Pasen’, ze worden geteld vanaf de Paaszondag. En als je even het internet op gaat dan kun je ontdekken dat deze zondagen allemaal indrukwekkende (Latijnse) namen hebben gekregen. Na de Pasen gaat het 50 dagen duren voordat we de Pasen afsluiten op de 50e dag van het Paasfeest – Pinksteren. De lezingen in de tussenliggende tijd gaan tot aan Hemelvaartsdag over de momenten dat Jezus, als opgestane Heer, aan zijn leerlingen verschijnt. Ik ben in deze periode op 14 april in beide dorpen. de lezing gaat over het gesprek tussen Jezus en Petrus. Over de rots waarop de kerk zal worden gebouwd. Je krijgt het beeld van Petrus die zich steeds laat zien als een stoere bink. Maar als je goed naar hem kijkt is hij net als ieder ander, soms zeker van zichzelf en soms net zo twijfelend aanwezig als elke gelovige. Mooi dat de rots waarop de kerk is gebouwd geen muurvaste, onwrikbare steen is.
Op 5 mei gaat het over de liefde van God voor ons (Johannes 15), maar het kan ook zijn dat ik daar voor een lezing uit Marcus ga kiezen. Een paar jaar geleden kwam er een prachtig nieuw boek uit over het Marcus evangelie waarin veel van de geschiedenis van de uitleg, maar ook veel nieuwe inzichten worden gegeven vanuit recent onderzoek naar de Bijbel. Het is te spannend om dit boek niet te gebruiken.
ds. Jan Glas.
TWIJZEL
Dansen
Frits de Lange kwam op een avond in maart voor het derde achtereenvolgende jaar naar de kerk in Bathmen. Hij vertelde over hoe je kunt leven met wat je niet in de hand hebt en zong daarbij samen met Eessa Frieman ook een aantal liedjes. Er werd ook gedanst door Hans van den Brink en Liesbeth Menken. En daarbij moest ik aan Jezus denken.
     
Overweldigend
Kun je leven met wat je niet in de hand hebt? Frits de Lange schreef er een boek over met de veelzeggende titel Overweldigend. Het hele leven is overweldigend, zegt hij. En grote life events maken je hiervan bewust, of die nu geweldig in positieve betekenis of gewelddadig in negatieve zin zijn. Ga voor je zelf maar eens na: waarover verwonder jij je, wat bracht je in verrukking; en wat gaf je juist een gevoel van verbijstering, waarover ben je verslagen?
Al deze overweldigende ervaringen beschouwt Frits als de sleutel van wat leven is. De wijze waarop jij je verhoudt tot al het geweldige en gewelddadige dat het leven met zich meebrengt, kleurt je leven tot jouw persoonlijk levensverhaal.

De levenskunst die Frits hierbij voor ogen heeft, is bepaald niet vanzelfsprekend. Als zestienjarige schreef hij destijds zelf al in zijn dagboek: “Het leven is een mooi cadeau, maar ik ben bang om het uit te pakken” en zo kijkt hij er nu vijftig jaar later nog altijd tegenaan. Met het lied ‘You Were Born’ van Cloud Cult zongen Eessa en hij van ons fundamenteel niet-weten: I don’t know why we’re here, and I don’t know how.

Afstemmen
Want ons bestaan is flinterdun. Frits maakt zich geen enkele illusie over controle kunnen hebben over het leven of wat zich daarin allemaal kan voordoen. Zowel het geweldige, dat je in de zevende hemel brengt, als het gewelddadige, dat de grond onder je voeten doet wegzinken, zijn allebei grillig en doen zich zonder aanziens des persoons voor.
Wat wel kan is proberen om je af te stemmen op wat je overkomt. En Frits beschouwt muziek en dans hiervoor als mooi model. Kijk naar het leven als een concert of een dans. Het grote geheim van met elkaar muziek maken en samen dansen is afstemming. Zo hoorden en zagen we dat die woensdagavond gebeuren tussen het duo Frits en Eessa, die muziek maakten en zongen, en het duo Hans en Liesbeth, die de tango dansten. Samen-spel blijkt hierin de kunst van afgestemd zijn op de ander, waarbij noch de één noch de ander alleen maar dominant of passief kan zijn. Het leven nodigt evenzo uit tot de levenskunst, waarin je altijd moet rekenen met wat zich voordoet, zonder dat je daarin alleen maar weerloos bent en tot passiviteit genoodzaakt.         


Heer van de dans
En bij dat dansen moet ik dus aan Jezus denken. Brood dat leven geeft, licht voor de wereld en goede herder zegt hij onder andere van zichzelf in het Johannesevangelie. Daaraan kun je het beeld van de danser zo toevoegen: “Ik ben de danser die de dans van de schepping danst”. Dat zingen we in onze kerkdiensten weleens met het lied ‘De Heer van de dans’ (LiedBoek 839): dansen uit liefde veel sterker dan de dood.
In die dans ontken je het gewelddadige van de dood niet, wel stem je af om niet slechts te worden mee gesleurd en nieuw ritme te vinden. 

Je sais pas danser
Ook dit lied van Pomme zongen Eessa en Frits. Het niet kunnen dansen is in onze tijd levensgevoel van jonge mensen, merkte Frits daarbij op. Ook op de dag dat ik deze pastorale bijdrage typ – het is woensdag 20 maart – hoor ik in het nieuws de typering “pechgeneratie”, waarbij het niet alleen over studiefinanciering gaat. De coronatijd heeft grote impact gekregen op het volwassen worden van jonge mensen en veel actualiteit heet crisis. Wie of wat kun je dan vertrouwen? Valt er te leven met alles wat je niet in de hand hebt? Kun je leren dansen? En waar?

Dansez maintenant
Als er één plek is wáár, dan zou dat zeker ook de geloofsgemeenschap moeten zijn. En dit leren dansen speelt, meen ik, niet alleen in op levensvragen van jonge mensen. We hebben voor alle generaties een schat aan verhalen, feesten, rituelen, liederen, en muziek in huis om je op eigentijdse wijze te leren afstemmen.

Idee daarom voor het jaarthema volgend seizoen, naar de titel van een liedje van Dave, dat spontaan in me begon te zingen tijdens het typen van dit stuk: ‘Dansez maintenant!’. Met een paar leuke cursussen om (verder) te leren dansen. En een paar bijeenkomsten waar lekker kan worden gedanst.

En de goede lezer verstaat wel dat ik het woord dansen dan niet alleen maar in overdrachtelijke betekenis bedoel:
         Dans, dans, en doe maar mee met mij. / Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
         Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij  /  want ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
                                                                          (Refrein lied ‘De Heer van de dans’)
ds. Gert Wijnstok.
Uit de Petruskerk
1- De Veertigdagentijd is overgegaan in de Vreugdetijd van Pasen. Ook een tijd om de dagen te tellen van de Eerste Paasdag tot de Vijftigste Paasdag, Pinksteren op zondag 19 mei. Als je dat doet, kan de betekenis van Pasen je steeds meer gaan dagen. En wie weet ga je daar wel van dansen – lees mijn artikel elders in dit kerkblad.
2- Zondag 14 april is vriend en collega Johan Meijer voorganger in de kerkdienst. Wie er bij was, toen Hanneke en ik verbonden werden aan Bathmen-Okkenbroek, herinnert hem mogelijk. Johan woont en werkt zelf in Borne en daar mag ik die ochtend een keer in zijn plaats voorgaan.
3- Woensdagavond 8 mei houden we vanaf 19.45 uur de jaarlijkse gemeenteavond. Naast de gebruikelijke financiële stukken komt het beroepingswerk ter sprake. Na de pauze vertel ik lichtvoetig van psychodrama, het vakgebied dat ik de laatste jaren als heel waardevol ben gaan omarmen.    
4- Op 12 april en 10 mei is het tijd voor de maandelijkse wandeling van zo’n vijf kwartier. En na afloop samen koffie en thee drinken is dan extra gezellig. Het vertrekpunt is halverwege de Miedwei, start 100 uur.
5- Van maandag 29 april tot en met zondag 5 mei hebben Hanneke en ik een week meivakantie. We hopen dan weer een paar etappes Pieterpad dichter bij de Pietersberg te komen. De andere weken deze lentemaand fiets ik op verschillende dagen door Twijzel. Tot het afscheid na de zomervakantie nog een tijdje genieten daarvan!  
Vriendelijke groet van Gert Wijnstok.
Bloemengroet
3 mrt:  Griet Bosma  10 mrt: Henk de Bruin  17 mrt: Gerben Heidstra  24 mrt:  Melle Veenstra 

UIT DE OERDRACHT
Verjaardagen voor de komende maand :
16 april: dhr G. Huisma,  Talma hûs de boarch k5 Juliusstraat 44 9269NV Feanwalden;
18 april: dhr D Merkus, Wedzebuorren 43; 1 mei: dhr B. Kloosterman, Wedzebuorren 36;
4 mei : dhr. H. Veenstra, Tsjerkebuorren 62; 12 mei : mevr A. Snijder,-Welling Tsjerkebuorren 6;
Alvast van harte gefeliciteerd en voor uw nieuwe levensjaar. Gods zegen toegewenst.
Diaconie, de opbrengsten van de collectes in februari 2024:
                   Kerk € 160,24; Kia Werelddiac. € 132,35. Kia missionairwerk € 88,80; Jop jeugdwerk € 114,25.
De opbrengst van het verjaardagsfonds: in februari was € 94,50.


Uit de kerkenraad
Op de gemeente avond van 6 maart kwam naast de financiële stukken ook de vraag of er op de zondag dat het overlijden van een gemeentelid wordt afgekondigd ook een kaars kan worden aangestoken en het witte naam steentje dan al in de kerk een plek kan krijgen, en niet zoals nu gebruikelijk is op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Dit voorstel is aangenomen en de kerkenraad zal zorgen voor de uitvoering.  
Op 25 maart hebben de kerkenraden van Kootstertille en Twijzel vergaderd en uitgewisseld wat er speelt binnen kerkenraad en gemeente. Er is gesproken over wat we verwachten van de toekomst van onze beide gemeentes, zinvol en belangrijke uit wisseling van ideeën kwamen voorbij.
Volgende reguliere vergadering 22 april  
Saapke Boersma, scriba.
 
Uit ‘De Oerdracht’ en de Protestante Gemeente van Kootstertille …
We hebben weer een intensieve periode achter ons met de vieringen in de Goede Week, de week voor Pasen en de Paasmorgen. Altijd een hele bijzondere periode om zo dicht bij de lezingen in licht en donker bij elkaar te komen en dan te luisteren naar het evangelie van de laatste dagen van Jezus’ leven en de opstanding. Daar ligt de kern van ons geloof en klinken woorden van hoop in een donkere toekomst.
In de afgelopen periode was er weer zo’n bijzondere ontmoeting in de Benedictuskerk. Het was op de morgen dat we midden in de Survivalrun toch gewoon aanwezig waren om te bidden en te zingen en woorden van geloof tot elkaar te spreken. Deze keer over de bijzondere morgen van de survival – de wedstrijd en hoe Paulus daar over spreekt. Hoe hij het geloof als een wedstrijd benoemd, een wedstrijd met een bijzondere prijs voor iedere gelovige haalbaar. Maar het lukt je wel, maar je moet wel trainen, je moet je oefenen in het geloof. niet zozeer om beter te worden in je geloof, maar om het met je geloof vol te houden.
Na de dienst liepen er een paar mensen binnen en samen met Sipke die koster was maakten we een praatje met ze toen ze de kerk bekeken. Vorig jaar gebeurde precies hetzelfde. Natuurlijk met andere mensen, maar midden in al het wedstrijd gewoel kwamen er een paar mensen binnen en was er even contact over de kerk en over het geloof. Een paar mooie momenten waarop het weer duidelijk wordt hoe belangrijk de aanwezigheid van de kerk in het dorp kan zijn.
Dat is kostbaar, maar het staat ook onder druk. De toekomst is onzeker, en niet alleen in onze dorpen, maar werkelijk overal in Fryslân klinken dezelfde geluiden. Hoe moet het verder. Voor Kootstertille nu al een grote zorg en we praten er al over in het samenwerkingsverband en binnenkort ook met de classispredikant. Laten we hopen dat we een weg vinden om de kerk in het dorp te behouden omdat het goed is voor het dorp als mensen in het eigen dorp mensen, herkenbaar, kunnen vinden om te vertellen over het evangelie waar wij onze hoop uit putten voor de toekomst.
Op het moment dat ik dit schrijf is Marieke Veenstra opgenomen in het MCL. We hopen dat ze snel mag herstellen en weer thuis mag zijn bij haar gezin. We wensen haar, en iedereen die hier niet genoemd wordt Gods zegen toe.
ds. Jan Glas.
Kootstertille:
                              Bloemengroet van de afgelopen zondagen is bezorgd bij
Fam. L. de Boer-van der Bij; Fam. W. Beerda-Douwes; Mw. A.T Sangers-Dijkstra.

Verjaardagen 70+:
11 april, mw. L. Koers-Haarsma, 12 april, dh. T. Zijlstra, 16 april, dhr. W. Visser, 
18 april, mw. L. Stol-Lijzenga, 20 april, mw. G.I.M. Sterke-Schoutsen, 
25 april, ,w. H. Veenstra-Lesman, 27 april, mw. J. Kok-de Vries, Maria
28 april, mw. T. van der Wal-Algra, 30 april, mw. M. Waringa-Wildschut,
Als gemeente feliciteren wij u van harte en wensen u een mooie dag toe.
Verhuisd: Hanneke Engeltje Hiltje de Boer.
Binnengekomen: Alie Maaike van der Meulen van Buitenpost.
Collectes:
Kerk, januari: 94.90; februari: 117.85; maart: 82.62.
Jeugdwerk:  21-1  219.70; 18-2  121.95; 17-3  87.86
Diaconie, januari 104.56; februari 104.85; maart 86.90. 7-1 Zendingscomm. 33.75. 
14-1 KiA Binnenl. diac. 47.75. Miss.Werk 28-1, 25-2 en 24-3, totaal 110.31. 
4-2 KiA Werelddiac. 66.15. 11-2 KiA Noodhulp 39.65.
3-3 “Mensenkinderen”  134.15. 10-3 KiA Zending  24.92.


Moldavië - dagcentra voor zeer arme kinderen
Tijdens de zendingsdienst van 3 maart mochten we naar het verhaal van Bram van Dijke van stichting Mensenkinderen luisteren. Hij heeft ons verteld over het dagcentrum dat ze hebben opgezet in Moldavië. 
Mensenkinderen heeft verschillende plaatselijke kerken geholpen met een dagopvangcentrum voor arme kinderen op te zetten. Na school komen deze kinderen naar het centrum.  De kinderen krijgen 5 dagen per week,  11 maanden in het jaar een warme maaltijd  (voor veel kinderen is het de enige maaltijd die ze krijgen!) Ze helpen kinderen met hun ontwikkeling: ze stimuleren de kinderen om naar school te gaan, en ze kopen schoolspullen voor de kinderen  en helpen bij hun huiswerk.
Daarnaast helpen ze kinderen zichzelf geestelijk te ontwikkelen: ze vertellen Bijbelverhalen en ze helpen een persoonlijke relatie met God te krijgen. 
Ook worden de families van de kinderen geholpen, ze worden een aantal keren per jaar bezocht en geholpen met praktische zaken. Ze worden zo ook in contact gebracht met de plaatselijke kerk. 
Voor veel kinderen is het centrum een tweede huis, waar ze liefde en aandacht krijgen!
We mochten naast het bedrag van 500 euro ook nog de collecte van 134,15 euro aan dit project geven. We bedanken u hartelijk voor u steun.
Vriendelijke groeten,  de zendingscommissie.

Jeugd- en gezinswerk Kootstertille
Themadiensten
Op 21 april is de volgende themadienst. Hanna Zwart uit Drachten zal ons meenemen in het thema: Geroepen om te worden wie je bent!! Als God een plan heeft met ieders leven, zoals dat kinderliedje “God heeft een plan met je leven” zo mooi verwoord, dan zijn we natuurlijk wel benieuwd naar wat voor plan dat dan is.
Hanna gaat aan de hand van Gods woord daarover spreken. We hebben natuurlijk weer een erg leuk bijpassend spel en een eigen gelegenheidsbandje. Voor de kinderen is er weer een leuke verwerking .
Van harte welkom!  Om 10:30 uur inloop met koffie. 11:00 uur start dienst. Locatie: Tillehus.

Verslag: Cursus over het werk van de Heilige Geest
Afgelopen weken vond de cursus over het werk van de Heilige Geest plaats in Kootstertille. Met de 24 cursisten, waarvan ongeveer de helft uit eigen dorp en de andere helft uit de regio rondom Kootstertille, beleefden we inspirerende avonden.
De reacties van de deelnemers waren allemaal positief.
We leerden over het Koninkrijk van God waarvan wij als christenen ambassadeurs zijn. We leerden dat Gods Geest met Zijn bijzondere gaven ook vandaag nog werkzaam is. En zelfs is er gesproken over tongentaal waarover in onder andere 1 Korintiërs 12,13 en 14 wordt gesproken.
We hebben gepolst of er animo is voor een nieuwe cursus in het najaar van 2024, en iedereen was daar erg positief over.
Wordt vervolgd.

Bezoek aan Nijkleaster in Jorwert op 23 Maart  j.l.
Via een smal landweggetje naar Jorwert. Daar aangekomen werden we ontvangen in de kerk  en onder het genot van een kopje koffie of thee werd kennis met elkaar gemaakt. We waren met 16 personen van de p k n kerken hier in de omtrek.
Na een korte en stijlvolle meditatie in de Radbadtsjerke in Jorwert hebben we een wandeling gemaakt. waar van we het eerste stuk aflegden geheel in stilte. Daarna kregen we opdrachten om over na te denken dus ook in stilte.
Op de terugweg werd er onderling geruild en kon je de vragen met je medeloper bespreken. Maar ook van de natuur genieten. En de prachtige regenboog .
Weer terug in de Radbadtsjerke en onder het genot van koffie en thee met speciale koek hebben we de wandeling met elkaar besproken. wat veel vragen en antwoorden opleverden. Hierna met de auto naar Nijkleaster, dit is een hele oude verbouwde boerderij midden in de velden, rustiger en stiller als daar kun je in Friesland niet vinden. Na een rondleiding door de boerderij en ook de uitleg dat je er een week of weekend kunt vertoeven in een van de 6 huisjes voor innerlijke rust in jezelf.
We hebben de dag afgesloten in de kapel. De kapel is  een “molkenkelder” van vroeger,  heel mooi en stil.
De afsluiting was zeer indrukwekkend, zingen, bidden en vooral stilte. Tot je zelf komen. Ook kon een ieder die dat wilde een kaarsje aansteken daarbij een dank of gemoedsuitspraak doen.
Het was voor ons een ervaring om stil te zijn en voor je zelf alles op een rij te krijgen. En vooral de stilte het doet je wel wat en voor mensen die de stilte zoeken, dat vinden ze daar. 
Een indrukwekkende middag, Hedzer en Joukje.
 
ALGEMEEN       ALGEMEEN       ALGEMEEN       ALGEMEEN

Nieuws uit kerk en theologie!
Het kan ons niet zijn ontgaan, het preekrooster! Het is lastig om voor iedere zondag een predikant te vinden en iedereen zoekt steeds vroeger naar predikanten die beschikbaar zijn op de zondagmorgen. Op Nieuwjaarsmorgen was ik in Damwâld en de beide preekvoorzieners waren na kerktijd de taakverdeling aan het maken voor het begin van het ‘kerkelijk jachtseizoen’ dat al in de eerste week begint. Stel je eens voor dat je net de Kerst achter de rug hebt en alweer wordt benaderd voor de Kerst van bijna twee jaar later. Het lijkt er op dat het niet binnen korte tijd makkelijker gaat worden, eerder moeilijker. Aan de universiteit zijn weinig nieuwe studenten en voor zij-instromers is het echt niet zo gemakkelijk om dominee te worden. Waar vind je een goed studieprogramma en studeren is niet bepaald goedkoop.
Daarom heeft de kerk iets in het leven geroepen wat onze Rooms-Katholieke broeders en zusters al heel lang kennen: roepingenzondag. Dit jaar voor het eerst op de 3e zondag na Pasen, 21 april 2024 dus. De scriba van de kerk, René de Reuver zegt daarover: “Op deze Roepingenzondag willen we mensen aanmoedigen om bij zichzelf na te gaan of ze zich geroepen weten om voorganger in onze kerk te worden.”
Deze derde zondag na Pasen heeft ook een mooie naam - zondag van de Goede Herder. Gemeenten worden gevraagd om in hun eredienst aandacht te besteden aan het onderwerp ‘roeping’ en te bidden om nieuwe voorgangers en werkers in de kerk. De Protestantse Kerk sluit hiermee aan bij een oecumenische traditie. Ook de Rooms-Katholieke Kerk, Church of England en de Evangelische Kirche Deutschland houden op deze dag hun Roepingenzondag. De Protestantse Kerk sluit zich daar nu bij aan. 
Nu maar hopen en bidden dat er inderdaad meer studenten zich aanmelden, maar niet alleen dat. Ik hoop ook dat de kerk zelf meer gaat doen om die bijzondere studie waarin je veel leert over de Bijbel, geloof en vele andere dingen zo aantrekkelijk maakt dat meer mensen deze richting kiezen. Want het gaat niet alleen om de roeping, maar ook om de kerk die de mensen met roeping ontvangt.
ds., Jan Glas.

Verslag van de halfjaarlijkse bijeenkomst van de Ring Buwekleaster, 
gehouden op donderdag 15 februari 2024 in gebouw Markant te Jistrum.

Van alle 11 aangesloten gemeenten is een afvaardiging aanwezig. Willem Feenstra uit Harkema zit de vergadering voor en Aukje Douma verzorgt namens gastgemeente de opening. Zij sluit daarin aan bij het thema van de week van gebed 2024: ”Heb God lief en je naaste als jezelf”. Dit thema is ontleend aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10:27). Er is een korte toepassing van deze gelijkenis, gericht op      onze tijd. In gebed wordt een zegen gevraagd over deze avond.
Omdat er elke keer wel één of meer nieuwe afgevaardigden zijn, wordt een voorstelrondje gehouden. Kort noemt iedereen wie hij/zij is, welke gemeente hij/zij vertegenwoordigt en wat zijn/haar ambt of functie in de gemeente is.
Er wordt verslag gedaan van de bijeenkomst die op 23 januari in Eastermar is gehouden voor de diakenen van de ring. Daarin is gesproken over armoede in de eigen omgeving met als belangrijke vragen: hoe herken je het en hoe maak je het bespreekbaar? Naast een aantal praktische tips van de consulente van Kerk in Actie, mw. Jannie Boonstra, is ook gewezen op de mogelijkheden die er via de burgerlijke overheid zijn. Die info is te vinden op https://datgeldtvoormij.nl.
De theatervoorstelling “In Gods Naam” van Bastiaan Ragas op 2 november in het Barontheater van Opende is door velen positief gewaardeerd. Het missionaire doel om naar aanleiding van de voorstelling met iemand uit je eigen familie of vriendenkring in gesprek te gaan over het geloof, is wisselend ingevuld.
Door de agendacommissie van de ring is een zangmiddag in de Flambou voorbereid. Deze is gepland op zondag 17 maart.
Voor de gemeenten is materiaal voorbereid voor het houden van groothuisbezoeken. De vraag vanuit de ring is om dit voortaan al in januari beschikbaar te stellen, zodat er in de planning van de gemeenten rekening mee gehouden kan worden. 
Er worden voorstellen besproken over activiteiten die we met of voor de ring kunnen organiseren. Er komt in ieder geval een vervolg op de fietstocht in het gebied van de ring, waarschijnlijk in juni.
Jarig Wijma uit Drogeham is de nieuwe afgevaardigde namens onze ring naar de classicale vergadering. We bedanken Albert Bosma uit Rottevalle die dit de voorgaande jaren heeft behartigd.
In een uitwisselingsrondje is het wel en wee van de gemeenten benoemd. Eastermar ziet uit naar de bevestiging van de nieuwe predikant, ds. G. Timmer, op 17 maart aanstaande. De Petruskerk van Twijzel heeft een beroepingscommissie samengesteld, omdat ds. Gert Wijnstok zijn taak in deze gemeente gaat beëindigen. In veel gemeenten is er zorg over de bemensing van de kerkenraad. Tegelijkertijd worden er door diverse gemeenten ook positieve ontwikkelingen gemeld. Van een geslaagde gemeenteavond waarin verschillen en tegenstellingen besproken konden worden tot samenwerking met andere kerkelijke gemeenten in de week van gebed 2024.
In de afsluiting stond ds. Guda Borger stil bij de ongeveer vijftig kloosters die er voor de reformatie in Friesland zijn geweest. Deze zijn aan het begin of vlak na de reformatie bijna allemaal verwoest. Toen was er sprake van een letterlijke strijd om het ware christelijke geloof. Inmiddels zijn de ‘fronten’ anders en is – politiek gezien – vooral de Islam het mikpunt van weerstand. De vraag aan ons christenen is, hoe wij ons daarin opstellen. Komen we op voor de geloofsvrijheid van moslims, of op z’n minst voor hen als ‘vreemdeling’ in ons midden? Zo worden we telkens weer geplaatst voor de vraag wat in deze tijd ‘goed’ is en wat God van ons vraagt. God zelf blijft trouw en wil ons leiden door zijn heilige Geest. We sluiten de avond af met het zingen van Lied 708  “Groot is uw trouw o Heer”.
De volgende bijeenkomst van de ring is gepland op donderdag 17 oktober 2024 te Drogeham. Als u/jij als gemeentelid aandachtspunten of vragen wilt aandragen voor onze ring, kunt u dit doorgeven aan de afgevaardigde van uw gemeente of sturen naar de voorzitter van de agendacommissie:

w_feenstra@hotmail.com 
Namens de agendacommissie, Guda Borger.

 Strandheem Festival is een 4-daags festival in het noorden van het land, dat elk jaar gehouden wordt in het Hemelvaartweekend. Het is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de grootste christelijke festivals van Nederland, met in 2023 bijna 14.000 bezoekers. Elk jaar komen vele bekende bands en sprekers naar het Strandheem Festival, er zijn workshops, seminars, een jongerenprogramma (Uwave) en er is genoeg te doen voor de kids!
Het festival is voor iedereen, jong en oud, groot en klein, rijk en arm, gelovig of ongelovig. God heeft iedereen even lief, voor Hem is er geen verschil.
De meeste activiteiten zijn gratis entree.
Bestel de kaarten voor de avondconcerten via www.strandheemfestival.nl/tickets.
4 mei – herdenking
Via deze weg willen wij een ieder van harte uitnodigen voor de 4 mei herdenking, die vanuit de commissie ‘Kerk en Israël’ classis Fryslân wordt georganiseerd in de Petrustsjerke te Garyp.
Bij deze herdenking willen we in het bijzonder stilstaan bij de slachtoffers van de Shoah, maar uiteraard ook bij alle overige oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.
Tijdens de viering zullen getuigenissen van en over Joden uit Fryslân gedeeld worden, luisteren we naar gedichten geschreven door kinderen uit de bovenbouw van CBS “De Wrâldpoarte” uit Garyp, klinken psalmen als gebeden.
Om 8 uur zal de twee minuten stilte in acht worden genomen.
Locatie: Petrustsjerke Garyp, Tsjerkepaed 18. Tijd: Inloop 19.00 uur, aanvang 19.15 uur.
Spreker: ds. Herman de Vries uit Feanwâlden / Ljussens.
Bijbelrooster: 
                  7 – 13 april                            14 – 20 april
Zondag       Deuteronomium 2: 2-15         Micha 4: 1-8   
Maandag     Deuteronomium 2: 16-25       Psalm 4
Dinsdag       Deuteronomium 2: 26-37       1Johannes 2: 18-27
Woensdag    1 Johannes 1: 1-7                 1 Johannes 2: 28-3:8
Donderdag   1 Johannes 1: 8-2:2              1 Johannes 3: 9-17
Vrijdag        1 Johannes 2: 3-11               Psalm 33
Zaterdag     1 Johannes 2: 12-17              Johannes 10: 1-10

                    21 – 27 april                       28 april – 4 mei
Zondag       Johannes 10: 11-18              Psalm 22: 23-32
Maandag      Psalm 65                             Deuteronomium 4: 21-31
Dinsdag       Deuteronomium 3: 1-17         Deuteronomium 4: 22-40
Woensdag    Deuteronomium 3: 18-29       Psalm 107: 1-9
Donderdag   Deuteronomium 4: 1-9           Psalm 107: 10-22
Vrijdag          Deuteronomium 4: 10-20       Psalm 107: 23-32
Zaterdag        Psalm 22: 1-22                      Psalm 107: 33-43.

Kerknieuws Twijzel en Kootstertille MAART 2024.

Lees meer 

Kerknieuws Twijzel en Kootstertille - FEBRUARI 2024.

 
Lees meer 

Kerknieuws Twijzel en Kootstertille - JANUARI 2024

 
Lees meer