Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel.

PROFIELSCHETS van 'De Oerdracht':


Naam gemeente:                       Twijzel 'De Oerdracht' (PKN)


Kerkelijke gemeente:

Kenmerken
van de gemeente:

Dorpsgemeente.

Kleur/ligging:

De kleur van onze gemeente is midden-orthodox.

Gemeenteleden:

Aantal kerkleden:
Ongeveer 300 met een kern van actieve kerkleden.
De erediensten worden elke zondag bezocht door plm. 45.

Accenten:

Vanuit het beleidsplan zijn voor de komende periode als speerpunten eredienst en jeugdwerk vastgesteld.
 
Korte weergave van visie en missie (maximaal 50 woorden!)

De kernfuncties van onze kerk is:
*  Er is een actieve samenwerking met de Petruskerk (PKN) op het gebied van
    eredienst en andere activiteiten.
    De Petruskerk heeft een eigen predikant.
*  Omzien naar elkaar.
*  Samen de goede boodschap vieren.
*  Een gastvrij huis bieden voor jong en oud.
*  Ontwikkelen van activiteiten binnen het dorp, zoveel mogelijk in samenwerking
    met de christelijke basisschool en met andere kerkgenootschappen binnen het
    dorp.

 

Omvang werktijd predikant: 30%
(op dit moment ingevuld door ds. Glas)
Pastorie aanwezig: nee
Vrouw in het ambt:  ja
Bijbelvertaling:  NBV en Bijbel in gewone taal

Welke liedbundels: 
Overwegend Nieuw Liedboek
en verder is alles mogelijk vanwege de aanwezigheid van een beamer.
Wijze viering avondmaal: Open avondmaal.


Burgerlijke gemeente:

Bereikbaarheid/Voorzieningen: Alle voorzieningen.
Er is een christelijke basisschool en voortgezet onderwijs in Surhuisterveen, Drachten en Buitenpost.
 
Culturele voorzieningen
vooral georiënteerd op Drachten,
Leeuwarden en Groningen.
terug