PKN
Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel
 
Profielschets van de Petruskerk Profielschets van de Petruskerk

PROFIEL HERVORMDE GEMEENTE TWIJZEL

 

 

Naam van de gemeente: Petruskerk (PKN) Twijzel

 

Kenmerken van de gemeente: In goede samenwerking met ‘De Oerdracht’ en in betrokkenheid op elkaar – vanuit ieders eigenheid in het verband van de federatie – dorpskerk zijn.

 

Kleur/ligging: De gemeente van de Petruskerk te Twijzel wil op open en ondogmatische wijze dorpskerk zijn, op zondag en doordeweeks. Dat doet zij door in kerkgebouw en lokaal en op andere plekken in het dorp, binnen en buiten, kerkdiensten en activiteiten te organiseren, die tot de verbeelding spreken voor mensen van nu: jong, volwassen, op leeftijd; man, vrouw, transgender, hetero, homo, lesbisch, biseksueel. Daarin werkt ze in federatie samen met de andere protestantse gemeente van De Oerdracht en weet ze zich ook aangesproken door en verbonden met de vrijzinnigheid van bijvoorbeeld Doopsgezinden en Remonstranten.

 

Gemeenteleden: Het aantal gemeenteleden telt een kleine 100, met een kern van actieve kerkleden. De erediensten worden bezocht door tussen de vijftien en vijfentwintig mensen.

 

Omvang werktijd predikant: 33%, momenteel ingevuld door ds. Gert Wijnstok

 

Pastorie aanwezig: Nee

 

Vrouw in het ambt: Ja

 

Bijbelvertaling: Naardense Bijbel en Nieuwe Bijbelvertaling

 

Liedbundels: Overwegend Nieuw Liedboek, waaronder elke dienst één of twee liederen uit het Friese Lieteboek. Daarnaast ook liederen uit Taizé en Iona.

 

Wijze viering avondmaal: Open viering van de Maaltijd van de Heer in de kring of rond de tafe

 
Profielschets van de gemeente Profielschets van de gemeente


 

Naam gemeente:
 

Twijzel ‘De Oerdracht’ (PKN)


 

Kerkelijke gemeente
 

Kenmerken van de gemeente
 

dorpsgemeente

Kleur/ligging

De kleur van onze gemeente is midden-orthodox.

Gemeenteleden:
 

Aantal kerkleden: Ongeveer 300 met een kern van actieve kerkleden. De erediensten worden elke zondag bezocht door ongeveer 45

Accenten
 

Vanuit het beleidsplan zijn voor de komende periode als speerpunten eredienst en jeugdwerk vastgesteld.

 

Korte weergave van visie en missie (maximaal 50 woorden!)

 

De kernfuncties van onze kerk is :

* Er is een actieve samenwerking met de Petruskerk (PKN) op het gebied van eredienst en andere activiteiten. De Petruskerk heeft een eigen predikant.

* Omzien naar elkaar.

* Samen de goede boodschap vieren.

* Een gastvrij huis bieden voor jong en oud.

* Ontwikkelen van activiteiten binnen het dorp, zoveel mogelijk in samenwerking met de de christelijke basisschool en met andere kerkgenootschappen binnen het dorp.


 
 

Omvang werktijd predikant

30 % (op dit moment ingevuld door ds. Glas)

Pastorie aanwezig 

nee

Vrouw in het ambt 

ja

Bijbelvertaling 

NBV en Bijbel in gewone taal

Welke liedbundels 

Overwegend Nieuw Liedboek en verder is alles mogelijk vanwege de aanwezigheid van een beamer.

Wijze viering avondmaal
 

Open avondmaal.


Burgerlijke gemeente
 

Bereikbaarheid/Voorzieningen

Alle voorzieningen. Er is een christelijke basisschool en voortgezet onderwijs in Surhuisterveen, Drachten en Buitenpost 

Culturele voorzieningen vooral georiënteerd op Drachten, Leeuwarden en Groningen.


 
 
Bereikbaarheid predikanten: Bereikbaarheid predikanten:

Gereformeerde kerk Twijzel en Protestantse Gemeente IW Kootstertille:
Ds. Jan Glas
Tel: 0512-330880, Email adres: glas0222@planet.nl

Predikant Hervormde gemeente Twijzel:
Ds. Gert Wijnstok
Tel. 06 10459883, Email adres: gertwijnstok@gmail.com
 

 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.