Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel
 
 
Foto's kerkelijke activiteiten Hervormde Petruskerk 2016: Foto's kerkelijke activiteiten Hervormde Petruskerk 2016:

Afscheidsdienst Thijs Oomens op 6 november 2016

Midsimmerkuier 2016
Ongeveer 40 wandelaars kwamen op "Midsimmer" bijeen in het lokaal bij de Petruskerk. Tiny vertelde iets over het Midzomerfeest. Ze had ook verschillende wilde planten meegebracht en legde uit waarvoor ze gebruikt werden.
Daarna liep de groep via het laarzenpad naar de Bootsmapoel. Daar werden ze opgewacht door Petra en Ruurdje die speelden op de trekzak.
Bovendien was er koffie en chocola. Na deze pauze werd de wandeling voortgezet. In het Simke Kloostermanboskje vertelde Jettie een Midzomerverhaal.
De tocht ging verder over het laarzenpad richting Sânsleat en via de weilanden terug naar de oude pastorie.
Daar stonden drankjes en hartige taart klaar. Ondanks dat het later op de avond ging regenen, bleef het nog lang heel gezellig.
 

Uitreiking Simke Kloostermanprijs 2016Er is veel belangstelling voor de driejaarlijkse uitreiking van de prijs
voor het beste Friese kinder/jeugdboek.Burgemeester Gerbrandy opent de bijeenkomst.
Twee meisjes lezen voor uit het winnende boek 13 dagen om in spetterjend feest te organisearjen
van Hanneke de Jong.Gedeputeerde Sietske Poepjes reikt de prijs uit.


Hanneke de Jong spreekt een dankwoord.


Het muzikale deel van de bijeenkomst wordt verzorgd door Ella en her man.
 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.