PKN
Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel
 
Kerkdienst in De Oerdracht op 5 juli 2020 Kerkdienst in De Oerdracht op 5 juli 202015 zondagen konden we niet samen komen in de kerk. Op 5 juli was er een heel bijzondere dienst met een koortje en we konden ons houden aan alle covid 19 eisen. Na de dienst zijn er nog een aantal stoelen bij geplaatst zodat we volgende week de kerkruimte nog efficiënter kunnen gebruiken.  
 
Vanuit de kerkenraad Vanuit de kerkenraad

De afgelopen week hebben wij overleg gehad met een aantal mensen van de kerkenraad en kerk rentmeesters.

Want vanaf 1 juli mogen er weer bijeenkomsten gehouden worden met max. 100 personen.

En als alles goed gaat gaan wij daarom vanaf 5 juli weer kerkdiensten houden.

Voor deze samenkomsten is er een protocol opgesteld ivm covid 19;

Zoals hoe ga je om met de hygiëne.

*Er staan 2 mensen (koster en kerkenraads lid) bij de deur die vragen naar de gezondheid en kijken

erop toe dat de desinfectie en anderhalve-meter-regel gehandhaafd worden.

*Samenzang mag niet ( een klein koortje wel) en koffiedrinken na afloop ook niet.

*Collectes staan bij de uitgang.

Kortom; dat wat de kerkgang extra fijn maakt en wat we allemaal zo missen is het samen zingen, het elkaar ontmoeten en het koffie drinken kan voorlopig niet.

 

Een groet namens de kerkenraad en alvast fijne en gezonde zomerperiode gewenst!

 

Renske Pafforaad.

 
Zondag 5 juli 2020 Zondag 5 juli 2020

Derde zondag van de zomer
De Oerdracht Twijzel
Zondag 5 juli 2020 – 9.30 uur


OM TE BEGINNEN

Orgel- of pianospel
Welkom
Zingen: ‘Rond het licht dat leven doet’ (LB 287:1,2,5)
Stil worden
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 100
Kyrie en Gloria (Iona):

Intenties Kyriegebed monden uit in:

v: Hoor ons als wij daarom zachtop roepen:
a: Kyrie eleison.
   Heer, ontferm u.
   christus, ontferm u.

v: Weg die verder gaat dan waar wij kunnen komen,
   Waarheid die achter elk mysterie verborgen ligt,
   Leven dat zich deelt in al wat leeft,
a: Wij prijzen u.
v: Zalf voor elke wond,
   Hersteller van gebrokenheid,
   Vroedvrouw van een betere toekomst,
a: Wij prijzen u.
v: Grond van alle bestaan,
   Rechter van alle volken,
   Geweten van het heelal,
a: Wij prijzen u.
v: Maker, Verlosser,
Hartsvriendin, Metgezel,
   Verbinder, Inspirator,
   God, alle namen te boven:
a: Wij prijzen u.

RONDOM HET WOORD

Gebed om opening (Iona):

Orgelspel: ‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer’ (LB 360)
v: Adem van God,
   levensadem,
   zucht van verlangen,
a: Kom, heilige Geest!
v: Trooster,
   Onruststoker,
   Tolk,
   Inspirator,
a: Kom, heilige Geest!
v: Hemelse vriend,
   Lantaarnopsteker,
   Onthuller van de waarheid,
   Vroedvrouw van verandering,
a: Kom, heilige Geest!  

Orgelspel: ‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer’ (LB 360)

RONDOM HET WOORD

Eerste Schriftlezing: Jesaja 12
Zingen: Psalm 150
Evangelielezing: Matteüs 9:35-10:15
Luisteren: ‘Levend woord’ (t: Jannet Delver / Hildegard van Bingen; m: Mariëtte Harinck – cd 25 jaar cantorij Ontmoetingskerk Heerde):

Woord door klank, door heiligheid aangeraakt,
vloeit als purperrood bloed uit de hemel,
dat onderhuids kloppend gaat, zuurstof geeft,
kiemkracht tot bloesem brengt, liefde als dauw.

Nooit houdt het stromen op
zelfs koude adem, adem van dood,
kan dit woord, kan dit woord niet weerstaan.

Woorden bij het WOORD: ‘Als muziek in de oren’
Zingen: ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’ (LB 512:1,2,3,6,7)


GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden:

Dankgebed
Voorbeden, waarbij na elke intentie een kaarsje wordt aangestoken en zachtop acclamatie: Lieteboek 697, refrein:

Mei wyn yn it hier
en sinne yn ‘e rêch
leit it lân foar ús iepen.
Mei Dy oan myn side,
mei Dy op myn paad,
gjin kwea sil ik duchtsje,
want Do bist neiby.

Stil gebed
Onze Vader

Over de collecte aan de uitgang


GEZEGEND VERDER

Zingen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (LB 416)
Zegen, uitmondend in één keer zachtop zeggen: ‘AMEN’
Orgel of pianospel
 
 
Gevelsteen in de Gereformeerde Kerk Gevelsteen in de Gereformeerde Kerk

 
De Sint Pieter van Twijzel De Sint Pieter van Twijzel

Sinds enige tijd wordt de oude kerk in Twijzel weer Petrus- of Pieterskerk genoemd. Waarom dat zo ineens? Het is toch gewoon de hervormde kerk!

Zeker, dat waren we zo gewend maar in de afgelopen jaren zijn de gereformeerde kerken en de hervormde kerk gefuseerd tot Protestantse Kerk in Nederland. En dat betekent dat de oude aanduidingen ‘hervormd’ en ‘gereformeerd’ verleden tijd zijn en dat dus de aloude hervormde en gereformeerde kerken op zoek moeten naar een nieuwe naam. Bij een flink aantal oude kerken is dat niet nodig omdat zij nog een middeleeuwse naam hebben: dat is ook het geval bij de oude dorpskerk van Twijzel.
De plek waar nu die kerk staat was tweeduizend jaar vóór Christus al een religieus centrum; pas 1200 na Christus werd de huidige kerk gebouwd met als patroon Sint Petrus. In die tijd behoorde Twijzel nog tot de parochie van Augustinusga. Dit feit schept wel eens verwarring: was/is de kerk van Twijzel nu aan Augustinus of aan Petrus toegewijd? We kunnen aannemen dat de parochie, waar Twijzel destijds onder viel, naar Augustinus was vernoemd, maar het kerkgebouw ter plaatse naar Petrus.
Dat laatste weten wij uit een levensbeschrijving over abt Sierd van Hallum. Toen deze goede man gestorven en begraven was, vonden er op zijn graf enkele genezingen plaats. In de beschrijving ervan komt de volgende passage voor: “Een zekere vrouw uit Twijzel, Luidgardis geheten, van de kerk van Sint Pieter, die gedurende een half jaar de vingers van haar hand niet kon strekken, is op 25 juli bij het graf van vader Siardus aan haar hand genezen.” Het boek over abt Sierd of Siardus stamt uit 1245. In die tijd was de kerk van Twijzel dus al bekend als de Petruskerk oftewel de Sint Pieter van Twijzel.
 

 
Petrus Petrus

lees meer »
 
Foto's van de kerken in Twijzel Foto's van de kerken in Twijzel

Op deze twee websites zijn foto's te vinden van de kerken van Twijzel:

Als eerste de website van Pijk Kuipéri: http://www.pbase.com/pijkkuiperi

Op de website Fotoarchief van het Instituut voor Liturgiewetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen zijn veel oude foto's te vinden van de Hervormde Kerk en een tweetal van de Gereformeerde Kerk.

Als u deze link volgt http://www.kerkeninbeeld.nl/ en daarna onder de foto van de kerk op de verwijzing archief drukt, en dan op de volgende pagina de T kunt u bij de plaatsnamen Twijzel aanklikken waarna u op de fotopagina komt. Deze foto's zijn ook in goede kwaliteit te downloaden.

 

 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.