PKN
Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel
 
Liturgie zondag 8 april 2018 De Oerdracht. Liturgie zondag 8 april 2018 De Oerdracht.
ORDE van DIENST                           - 
 
VOOR DE DIENST:                                                                          orgelspel
 
WELKOM                                                                                           oud van dienst                                                                                                                              
ZINGEN:  (intochtspsalm)                                                                  (NLB) 121 Ik sla mijn ogen op en zie
 
DREMPELGEBED                                                                                                                           
 
Handruk predikant/oud v dienst
 
GROET                                                                                                                                              
 
ZINGEN:                                                                                             Klein Gloria
 
KYRIE-GEBED
 
ZINGEN:                                                                                             (NLB) (NLB) 302:1, 2, 3, 4 God in de hoog’ alleen zij eer
 
LEZEN:                                                                                                Leefregel joh 15: 9-15
 
ZINGEN:                                                                                             (NLB) 313: 1, 2 Een rijke schat van wijsheid
 
GEBED OM VERLICHTING md HEILIGE GEEST
 
BIJBELLEZING:                                                                                  1 Sam 3:1-10     
 
ZINGEN:                                                                                             (NLB) 944: 1, 3, 4 O Heer verberg U niet voor mij
 
BIJBELLEZING:                                                                                  Marc 1:14-20
 
ZINGEN:                                                                                             (NLB) 531 1-3 Jezus die langs het water liep
 
VERKONDIGING
 
ZINGEN:                                                                                             (NLB) 941:1, 2, 4 Waarom moest ik uw stem verstaan
 
DANKGEBED-VOORBEDE-‘ONZE VADER’
 
COLLECTE
 
ZINGEN:                                                                                             (NLB) 864: 1, 3, 5 Laat ons de Heer lofzingen
 
ZEGEN, afgesloten door ‘gezongen AMEN’
 
 
NLB = Nieuwe LiedBoek  2013
 
terug
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.