PKN
Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel
 
Liturgie zondag 20 maart. Liturgie zondag 20 maart.
Orde van dienst Palmpasen 2016
 
 
Thema          Koning Jezus
 
 
Welkom
Beginlied          -  Psalm 118:1, 9, 10 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
Stil Gebed, Bemoediging en groet
Verootmoediging                           
Leefregel                             -  Mat 7:7-12
Zingen                        - Psalm 119:1, 2 Welzalig wie de rechte wegen gaan
Gebed om de Heilige Geest.
KND?       (er uit)
Schriftlezing                                   - Dt 17:14-20
Zingen                        - lied 766:1, 3 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen
Schriftlezing                                   - Luc 19:28-48
Zingen                                 - lied 438:1, 2 God lof nu is gekomen
Preek.
Zingen na de Preek                          - lied 552: 1, 3 Dit is een dag van zingen
Danken en Voorbede.
KND?       (terug)
Collecten
Slotlied             - lied 868: 1, 2, 5 Lof zij de Heer de almachtige koning der ere
Zegen      
terug
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.