PKN
Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel
 
Liturgie Hemelvaartsdag donderdag 13 mei 2021 Liturgie Hemelvaartsdag donderdag 13 mei 2021
Hemelvaarstdag
PG Kootstertille-Twijzel online
Donderdag 13 mei 2021
09.30 uur
1. Muziek voor de dienst (link YouTube): Orgelspel ‘Ik zal er zijn’ (Sela) – Gert van Hoef,
Oude Kerk Zeist:
https://www.youtube.com/watch?v=nlvSD6hHOak
2. Welkom door de ouderling van dienst
3. Luisterlied: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ (LB 216)
4. Bemoediging en groet
5. Ruimzicht
6. Luisterlied: ‘Geprezen zij God’ (LB 150a)
7. Gebed om opening
8. Schriftlezing: Handelingen 1:1-11
9. Luisterlied: ‘Naam van Jezus, nu verheven’ (LB 664)
10. Drie wolkenfoto’s bij het WOORD
11. Luisterlied: ‘Ik zal er zijn’ (Sela) – Nederland Zingt:
https://www.youtube.com/watch?v=KCE3jZof2wk&t=54s
12. Gebeden, bij elk van vier intenties licht van de Paaskaars;
afgesloten met luisterlied: ‘Onze Vader in de hemel’ (LB 369b)
13. Zegen
 
Liturgie 9 mei 2021 Liturgie 9 mei 2021
Orde van dienst voor de 6e zondag van Pasen, 9 mei 2021
In het kerkelijk centrum van Kootstertille.

Om te beginnen:
-afkondigingen
-aanvangslied: psalm 66 vers 3, 4 en 7
-bemoediging, groet en drempelgebed
-inleiding: ”Verkondig het, juich, God heeft zijn volk verlost”.
-gebed om ontferming
-glorialied: 645 vers 1, 2 en 6

Dienst van het Woord:
-gebed
-lezing uit het oude testament: Joël 2, 21 – 27
-lied: psalm 33 vers 1 en 2
-lezing uit het nieuwe testament: Johannes 14, 21 – 29
-lied: psalm 33 vers 8
-preek
-belijdenislied: 662 vers 2, 3 en 4

Dienst der gebeden:
-dankgebed, voorbeden en ‘Onze Vader’
-slotlied: 675
-zending en zegen.

(collecte bij de uitgang)

 
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.