PKN
Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel
 
Kerkblad oktober 2019 Kerkblad oktober 2019

KERKNIEUWS TWEEKARSPELEN

 

TWIJZEL /  KOOTSTERTILLE


 

OKTOBER  2019 10e jaargang NUMMER 10
 

       Petruskerk                  “De Oerdracht”

       Twijzel                                  Twijzel

 

Bereikbaarheid predikanten:

 

Gereformeerde kerk Twijzel en PKN Kootstertille:

Ds. Jan Glas

Telefonische bereikbaarheid: 0512 – 330880; tussen 9.00 en 9.30 uur bijna altijd aanwezig, of aan het eind van de middag.

Aarzel niet om het antwoordapparaat in te spreken, dan zoekt hij contact met u. Ook per email bereikbaar: glas0222@planet.nl.

Donderdag is zijn vaste vrije dag.

 

Predikant hervormde gemeente Twijzel:

Ds. Gert Wijnstok

Telefonische bereikbaarheid: 05786 92896 / 06 10459883.

Email: gertwijnstok@gmail.com

 

Website: http://twijzel.protestantsekerk.net

          (Kootstertille; www.pgkootstertille.nl

 

Inleveradressen kopij:

Twijzel: Saapke Boersma, 

email: pknoptwizel@hotmail.com

 

W. Jongsma, 

 

Email kopij: tineke.nicolai@planet.nl


INLEVEREN KOPIJ T/M:            30 OKTOBER 2019

MEDITATIE      MEDITATIE   MEDITATIE MEDITATIE

 

 ‘Een spiegel?’

 

 

Een wonderlijke vakantiefoto. Heeft u enig idee waar u nu naar kijkt? We zien een raam ondersteboven en op de achtergrond een rijtje stoelen. We zijn overduidelijk in een kerk, dat zie je aan het raam, maar waar kijken we naar?

Het lijkt op een spiegel waarmee we het indrukwekkende plafond van deze kerk bekijken. Het oppervlakte is helemaal glad, maar een spiegel is het niet. We kijken in het water dat volkomen glad en stilstaand lijkt. Toch is dat schijn, het is stromend water dat op de punt uit een enorm doopvont stroomt. Het staat opgesteld in het schip van Salisbury Cathedral, en het is geplaatst toen de kathedraal haar 750ste herdenkingsjaar vierde. Zo lang vinden er op die plek al dagelijks erediensten plaats, het is een levende plek van geloof geworden waarin generaties gelovigen hun sporen hebben nagelaten.

Het is een krachtig beeld, want het gaat in dit doopvont over stromend water, water dat we in de Bijbel ‘levend water’ noemen, zoals het water van de Jordaan waar Jezus gedoopt is. In de Bijbel wordt veel gesproken over stromend water, het is steeds een beeld voor leven, voor levend geloof en is een krachtig symbool van Gods toekomst.

Als je naar de foto kijkt lijkt het alsof het stilstaat, maar de stroom is constant en uit de vier hoeken van het doopvont zie je het water stromen. En toch is het beeld spiegelbeeld rimpelloos en ongeschonden. Wat een prachtig beeld als je denkt aan de doop, een beeld wat wijst naar de verbondenheid met God en met de schepping, een beeld van Gods beloofde toekomst.

Natuurlijk kon ik het niet laten om het water even te beroeren en er trok een rimpeling door het water, even werd het rimpelloze bestaan doorbroken door een kleine rimpeling in het spiegelbeeld. Maar binnen een paar seconden was er nog slechts een kleine beweging in het water en na een paar minuten was ook dit geheel verdwenen en was er weer zicht op die bijzondere rimpelloze belofte van Gods Koninkrijk.

Zo gaat het ook met ons, we zijn rimpeltjes op de eeuwigheid. Belangrijke rimpeltjes, want aan ieder van ons, aan iedere mens, heeft God die toekomst van zijn heil beloofd. Dat krijgen we mee met de doop, bij het avondmaal en op de andere momenten dat we daarover met elkaar zingen en bidden.

In al die stormen en rimpelingen van onze tijd, de onzekerheden en de angsten is dat een krachtig beeld. Het zijn niet de angsten van onze toekomst die overwinnen, maar de belofte van dat rimpelloze stromende water in een doopvont van een Engelse kathedraal.

Ds. Jan Glas 

KERKDIENSTEN       KERKDIENSTEN KERKDIENSTEN

 

Zondag 6 oktober

De Oerdracht 9.30 uur: ds. M. Mink

Israëlzondag Kindernevendienst: Petra Bosma

Collectes: 1. Kerk & Israël, 2. kerk

 

Petruskerk 9.30 uur: ds. G. Wijnstok

Collectes: 1. jeugd,  2. kerk

 

Kootstertille: Benedictuskerk. 11.00 uur:  ds. J. Glas


Zondag 13 oktober

De Oerdracht 9.30 uur: Jeugddienst, geen voorganger

SOW Kindernevendienst: geen

Collectes: 1. Jeugd, 2. kerken

 

Kootstertille:     Kerkelijk Centr. 11.00 uur: ds. H. de Jong, Drachten

 

Zondag 20 oktober

De Oerdracht 9.30 uur: ds. J. Glas

Doopdienst Kindernevendienst: Heleen Kamstra

Collectes: 1. Werelddiac. Colombia, 2. Kerk.

 

Petruskerk 9.30 uur: ds. W. Abma  (Fryske tsjinst)

Collectes: 1. Werelddiaconaat, 2. kerk

 

Kootstertille: Kerkelijk Centr.  11.00 uur:  themadienst

 

Zondag 27 oktober

De Oerdracht  11.00 uur: pastor G. Visser, W.wâld

Kindernevendienst: geen

Collectes: 1. Kerk in Actie Twijzel, 2. Kerk

 

Petruskerk 9.30 uur: ds. M. Oomens

Collectes: 1. Kerk & Israël, 2. kerk

Na de dienst koffiedrinken

 

Kootstertille: Benedictuskerk 11.00 uur:  ds. M. Stougie-de Wit

 

Zondag 3 november

De Oerdracht 9.30 uur: pastor Dijkshoorn, Nij Beets

Kindernevendienst: Kidsclub

Collectes: 1. diaconie, 2. Kerk

 

Petruskerk 9.30 uur: ds. G. Wijnstok

Collectes: 1. diaconie, 2. kerk

 

Kootstertille: Benedictuskerk  11.00 uur: mw. G. Bekius
 

Zondag 10 november

Petruskerk 9.30 uur: ds. J. Glas

Viering Heilig Avondmaal

SOW Collectes: 1. Voedselbank, 2. kerken.

 

Kootstertille: Benedictuskerk 11.00 uur:  ds. J. Glas (H.A.)


BIJ DE DIENSTEN                     BIJ DE DIENSTEN

 

Op 6 oktober zal in de dienst in Kootstertille Trudy Sterke weer een aandeel leveren. Een spannende dienst met aandacht voor Psalm 37 en de profeet Habakuk. Van die laatste horen we niet vaak iets in de kerkdienst, maar het is een bijzonder hoopvolle profeet.

Op 13 oktober is er in het Kerkelijk Centrum een ontmoetingsmiddag voor de kerkenraden van de Ring Buwekleaster die afgesloten wordt met een vesper in de Benedictuskerk.

Op 20 oktober ben ik aanwezig in beide dorpen. In Kootstertille binnen het themadienstenteam, een dienst waarvan de voorbereiding nog in volle gang is. In Twijzel is het een bijzondere dienst waarin Hans Veenstra gedoopt zal worden. In deze dienst staat het vertrouwen in Gods toekomst centraal en het verbond dat God met ons heeft. We lezen op deze morgen Psalm 121. Op 10 november ga ik voor in de avondmaalsdienst in beide dorpen. In Twijzel is het de gezamenlijke avondmaalsviering in de Petruskerk. Op het rooster staat een lezing uit Lucas over de tempelreiniging, of we die lezing gaan horen in de avondmaalsviering weet ik nog niet.

 

Ds. Jan Glas

 

UIT  DE PETRUSKERK


  1. In het weekend dat dit kerkblad verschijnt ben ik op zondag 6 oktober voorganger in de Petruskerk. Helemaal in de lijn van het jaarthema ‘Een goed verhaal’ lezen we, naar het zogenaamde alternatieve spoor in het landelijk leesrooster, het verhaal in 1 Samuël 24 over koning Saul die David wil doden. Maar juist David krijgt de kans om Saul te doden. Een verhaal dat zich ook goed laat lezen op deze Israëlzondag!

Na afloop van de kerkdienst drinken we koffie en thee in het Lokaal. We praten dan over de vraag die uit de gemeenteavond in het voorjaar komt, hoe we op zondag ook met regelmaat op nog andere wijze bij elkaar kunnen komen voor ontmoeten, ervaren en ontdekken dan in de gebruikelijke kerkdienst. Zondag Anders, zou je kunnen zeggen.    

  1. Zondag 27 oktober is er weer koffie en thee na de kerkdienst. Dan willen we ook stilstaan bij de eerste ervaringen met het kosterschap dat nu wordt verzorgd door vrijwilligers.

  2. Kort noem ik nog de twee mogelijkheden die ik deze winter in de aanbieding heb en verwijs ondertussen ook naar wat mijn collega’s Jan Glas en Gerda Bekius doen. 

Met een groep van acht mensen zou ik graag een reis willen maken aan de hand van het dialoogspel Tussen zon en maan dat Christa Anbeek heeft ontwikkeld om in gesprek te gaan over ‘contrastervaringen’ die je leven op z’n kop kunnen zetten.

En met minimaal vier mensen lijkt het me boeiend het boek Raak de wonden aan van Tomás Halík te lezen. Laat me, liefst vóór 13 oktober, weten als je meedoet: 06 1045 9883 of gertwijnstok@gmail.com

  1. Leuk vooruitzicht: op zaterdag 12 oktober is het jaarlijkse Kerkenraadsuitje van De Oerdracht en de Petruskerk. Het lijkt erop dat ik voor de eerste keer mee kan. En een dag later is er op zondagmiddag 13 oktober de eerste Kloostermiddag in Kootstertille, waarover elders in dit kerkblad meer te lezen is.

  2. Mooie terugblik: de Simke Kloosterman Rintocht van 7 september. Gezellige sfeer, goed georganiseerd, prachtige natuur. Heerlijk om samen met mijn echtgenote Hanneke de 20 kilometer te lopen.

  3. Van maandag 14 t/m zondag 27 oktober heb ik twee weken Herfstvakantie. Wel ben ik dan op woensdagmiddag 16 oktober te gast bij de Vrouwenbond in Kootstertille om een presentatie te verzorgen over mijn andere werkplek, de Hezenberg in Hattem   

Vriendelijke groet, Gert Wijnstok

Bloemengroet:

 1 sept. Doetie Postma

 1 sept. dhr. H. Dalstra

 8 sept. Douwe en Annie de Vries

15 sept. Ankje Brinkman

22 sept. Wiebren Miedema


BERICHTEN UIT DE GEMEENTE VANUIT DE OERDRACHT


Uit ‘De Oerdracht’ 

Haitze Dotinga heeft ten gevolge van een ongeval zijn sleutelbeen gebroken. We hopen dat hij weer snel mag herstellen en wensen hem beterschap toe.

In het kader van de samenwerkende gemeente wordt de bestaande combinatie Twijzel-Kootstertille uitgebreid met de dorpen Harkema, Augustinusga en Drogeham. We zijn momenteel in gesprek met kandidaten die de drie dorpen aan de overkant van het kanaal als wijkpredikant gaan werken. Ik blijf wijkpredikant voor Twijzel en Kootstertille, maar voor algemeen predikantswerk zullen we elkaar gaan ondersteunen en werkzaamheden verrichten in alle vijf dorpen.

      

Ds. Jan Glas

 

Diaconie            

collecte augustus 2019

Famtofam  €255,75

Kerk           € 93,39

 

Opbrengst verjaardag fonds maand augustus €  120,00
 

Uit de kerkenraad: 

De kerkenraad vergadert op 29 oktober in een gewijzigde samenstelling, Neeltje Nicolai is na  haar periode van 4 jaar als ouderling pastoraat helaas niet opgevolgd door een nieuwe ouderling, Nieuw in de kerkenraad zijn Hieke Overwijk als diaken en Rimer Meindersma als contactpersoon tussen kerk en jeugd.


Verjaardagen

19 oktober mv B Marinus-Nicolai Wedzebuorren 3

22 oktober: mv B Hamstra - Sietzema, de tuorrebout 8,        9287MS Twijzelerheide 

11 november:  mv M Kamstra - v.d. Vaart Tsjerkebuorren 57 

Alvast van harte gefeliciteerd en voor uw nieuwe levensjaar Gods zegen toegewenst.

 

j e u g d

Hallo gemeenteleden,

Het clubseizoen is weer gestart, dat betekend dat de leiding al weer druk bezig is geweest met brainstormen om er een geslaagd seizoen van te maken. Dit jaar hopen we enkele activiteiten te mogen organiseren waarbij wij u als gemeentelid van harte uitnodigen. Aan het einde van dit jaar organiseren wij weer samen met de jeugd een nacht zonder dak. Om dit jaar de gemeente er meer bij te betrekken en meer geld op te halen gaan we dit jaar meer dan ooit activiteiten organiseren. Zo beginnen we dit jaar met een flessenactie. Vanaf oktober tot +/- april kunt u uw lege flessen inleveren in het clublokaal!! Wat we dit jaar nog meer gaan organiseren houden we nog even geheim…

Hopelijk kunnen en mogen we ook dit jaar rekeningen op uw steun!

Groetjes, de clubleiding 

VOEDSELBANK   VOEDSELBANK  VOEDSELBANK  VOEDSELBANK 

Op zondag 27 oktober en 3 november is er weer gelegenheid om houdbare etenswaren mee te nemen naar de Oerdracht en de Petruskerk in Twijzel.

Deze worden gebracht naar de Voedselbank in Surhuisterveen.

Van harte aanbevolen door de beide diaconieën.

VOEDSELBANK   VOEDSELBANK  VOEDSELBANK  VOEDSELBANK  

ALGEMEEN       ALGEMEEN ALGEMEEN       ALGEMEEN

 

Nieuws uit kerk en theologie!

We waren met zo’n twintig dominees op Hydepark voor een bijscholing. En er komt dan altijd een moment dat je de Bijbel nodig hebt. ‘Laten we dat eens opzoeken’ zei de docent – en normaal verwacht je dan dat de Bijbels op tafel komen. Maar meer dan de helft pakte de telefoon en opende de Appellabel van het NBG. De bijbelapp kun je gratis downloaden en de meest gebruikte Bijbelvertalingen zijn gratis beschikbaar. Wil je meer (o.a. de ‘Fryske Bibel’) dan heb je een inlog nodig die je via de NBG-site kunt aanvragen. Wonderlijk hoe snel dan de tijd verandert en hoe ook binnen de wereld van kerk en theologie de elektronica compleet ingeburgerd is. Deze week las ik dat het gebruik van een app helpt om vaker de Bijbel te lezen. In de krant werd echter vermeld dat de tekst echter minder goed begrepen word dan bij het lezen van papier. De krant (o.a. Trouw en het Nederlands Dagblad) schrijven daarover het volgende:

In een Amerikaans onderzoek van John Dyer werd aan de deelnemers gevraagd om een leesrooster van het Johannesevangelie te volgen. Het bleek dat degenen die hierbij een app gebruikten, zo’n twee dagen meer van het rooster lazen dan degenen die een papieren Bijbel gebruikten. Ook viel op dat mannen vaker de dagelijkse lezing in het rooster voltooiden dan vrouwen. Dyer gaat er vanuit dat het hogere Bijbelgebruik door applezers een gevolg is van meldingen van de app. Die de lezer herinnert aan het rooster.

Hij ontdekte echter ook dat meer Bijbellezen niet betekent dat een tekst beter wordt begrepen. De deelnemers moesten na lezing van het boek Judas aangeven hoe zij zich voelden. Digitale lezers voelden zich hierbij twee keer zo vaak „verward” als papieren lezers en gaven aan Judas nogmaals te willen lezen of beter te willen bestuderen.

Volgens Dyer laat het onderzoek zien dat mensen hun keuze voor een medium –digitaal of print– vaak maken op basis van omstandigheden of het gemak, terwijl zij zich niet bewust zijn van „het effect dat de keuze voor een medium heeft op het begrijpen van de boodschap en op hen als lezer.”

Twee derde van de deelnemers geeft de voorkeur aan papier voor langer Bijbellezen of voor grondige studie. Terwijl veel deelnemers (ruim 40 procent) op het werk of op school de Bijbel digitaal lezen, gebruikt de meerderheid in de kerk liever geen app. Bij het Bijbellezen met kinderen erbij geeft een meerderheid (42 procent) de voorkeur aan papier.

 

Ds. Jan Glas

 

PASSAGE.

Maandagavond 21 oktober, kwart voor 8, komt de heer Koos Dijkshoorn, met vertelling en foto’s van “Laos, Vietnam, Cambodja”. 


 

Bijbelrooster  

6 – 12 okt. 13 – 19 okt.

Zondag 1 Samuël 25: 1-19 1 Samuël 28: 15-25

Maandag 1 Samuël 25: 20-35 1 Samuël 29: 1-11

Dinsdag 1 Samuël 25: 36-44 1 Samuël 30: 1-15

Woensdag 1 Samuël 26: 1-12 1 Samuël 30: 16-31

Donderdag 1 Samuël 26: 13-25 1 Samuël 31: 1-13

Vrijdag 1 Samuël 27: 1-28:2 Lucas 17: 11-19

Zaterdag 1 Samuël 28: 3-14 Lucas 17: 20-37

 

20 – 26  okt. 27 okt. – 2 nov. 3 – 9 nov.

Zondag Lucas 18: 1-8 2 Samuël 3: 28-39 Lucas 19: 1-10

Maandag 2 Samuël 1: 1-16 2 Samuël 4: 1-12 Lucas 19: 11-28

Dinsdag 2 Samuël 1: 17-27 2 Samuël 5: 1-16 2 Samuël 5: 17-25

Woensdag 2 Samuël 2: 1-11 Psalm 58 2 Samuël 6: 1-11

Donderdag 2 Samuël 2: 12-32 Lucas 18: 9-17 2 Samuël 6: 12-23

Vrijdag 2 Samuël 3: 1-16 Lucas 18: 18-30 2 Samuël 7: 1-16

Zaterdag 2 Samuël 3: 17-27 Lucas 18: 31-43 2 Samuël 7: 17-29


 
terug
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.