PKN
Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel
 
Kerknieuws mei 2021 Kerknieuws mei 2021
KERKNIEUWS TWEEKARSPELEN
TWIJZEL en KOOTSTERTILLE


MEI 2021            12e jaargang                 NUMMER 5 

Petruskerk               De Oerdracht      Benedictuskerk     Kerkelijk Centr.
 Twijzel                      Twijzel                              Kootstertille

Bereikbaarheid predikant:
Ds. Jan Glas
Telefonische bereikbaarheid: 0512 – 330880; tussen 9.00 en 9.30 uur bijna altijd aanwezig, of aan het eind van de middag.
Aarzel niet om het antwoordapparaat in te spreken, dan zoekt hij contact met u. Ook per email bereikbaar: glas0222@planet.nl.
Donderdag is zijn vaste vrije dag.
Kerkelijk Werker:
Gerda Bekius,tel.: 0512-510593,
email: g.e.bekius@gmail.com
Jeugdwerker
Gerlof Wiersma, tel. 06-52693619    gerlof@royalmission.nl

Predikant Petruskerk Twijzel:
Ds. Gert Wijnstok
Telefonische bereikbaarheid: 06 10459883.
Email: gertwijnstok@gmail.com

Websites: http://twijzel.protestantsekerk.net
          Kootstertille: www.pgkootstertille.nl

Inleveradressen kopij:
Twijzel:            S. Boersma,
                        W. Jongsma,

Kootstertille:   T. Nicolai,

Email kopij: tineke.nicolai@planet.nl


 
INLEVEREN KOPIJ T/M:                   26 MEI 2021
MEDITATIE      MEDITATIE         MEDITATIE       MEDITATIE

Als je om je heen kijkt zie je dat het lente is. Jawel, het is koud en nog lang niet alles staat in bloei. Het is alsof alles nog even moet wachten om in de volle kleuren los te barsten. Aan de andere kant zie je dat het komen gaat, de knoppen, de vroege voorjaarsbloeiers en de appelboom begint te kleuren. We zitten er tussenin.
Zo horen we het ook van de eerste gelovigen, ze zitten er tussenin. Tussen hoop en hopeloosheid. Ze hebben Jezus ontmoet nadat hij is opgestaan uit de dood, maar er gebeurt nog niets. Ze hebben de belofte gekregen dat na zijn aanwezigheid op aarde de Heilige Geest komt. De trooster, de inspiratiebron, of hoe je het ook noemen wilt. Maar er gebeurt nog niets, het is nog stil.
En wat kun je verwachten als je stilzit in een vacuüm. In een tijd tussen wat komen gaat en wat geweest is. Als je vertelt van hoop, maar als alles om je heen dor blijft. Net zoals nu we aan het einde van de grote crisis zouden zijn. Het lijkt er op, de tekenen zien er goed uit, maar voor je gevoel schiet het niet op. Je ziet er nog niets van.
Dat gevoel wil je misschien niet toelaten, want je hebt immers geleerd dat God er altijd is en dat je dat kunt ervaren door diezelfde Heilige Geest? Maar dan leg je de norm heel hoog. Alsof je als gelovige altijd en overal moet ervaren dat God bij je is en je helpt op je weg door het leven. dat gebeurt bij de grote geloofshelden uit de Bijbel ook niet. David roept meerdere keren, God waar ben je gebleven? Ik merk er niets van, ik zie alleen maar problemen! Job blijft trouw aan God, maar ook hij zegt ‘midden in mijn ellende merk ik niet dat God mij helpt’. En voor hij het in de gaten heeft wil zijn vrouw verdwijnen en zoeken zijn vrienden de schuld bij hem.
Dat is trouwens een kwaaltje van het geloof. Als je het niet voelt of als er iets vreselijks in je leven gebeurt dan zal het wel door jou komen. Dan is je geloof niet groot genoeg, of je zult wel iets vreselijks gedaan hebben. Je zou zeggen dat we na zoveel eeuwen prediking van Gods bevrijding deze ideeën wel eens uitgedoofd zouden zijn. Maar ondanks dat Jezus zegt dat er ‘voor jou betaald is’ en ‘dat wie in hem gelooft behouden is’ komen deze gedachten tot op de dag van vandaag voorbij, en ik schrik er iedere keer weer van.
Maar misschien komt het wel omdat we wachten. Al zoveel eeuwen op de definitieve komst van Gods Koninkrijk. Dat we zien dat er zoveel pijn en lijden is in de wereld. En dat we steeds wel al het slechte nieuws horen, en horen dat we ons als mensen niet goed genoeg gedragen. En dat terwijl er door de Heilige Geest zoveel verschrikkelijk veel goede en mooie tekenen zijn van Gods Koninkrijk. Denk maar eens aan alle mensen in de zorg die er na zo’n lange gezondheidscrisis nog steeds staan. Denk aan alle werkers namens ons in de gebieden waar de nood heel hoog is. denk aan de werkers van de voedselbank en de (zij het enkele) volksvertegenwoordigers die blijven roepen over onrecht dat door de overheid is veroorzaakt.
Niet iedereen denkt daarbij aan de Heilige Geest, maar ik doe dat wel. Want dat is een grote inspiratievolle kracht die vaak helemaal niet zo werkt als in Handelingen op het eerste Pinksterfeest.
Heel vaak is die kracht verborgen, bijna onzichtbaar aanwezig bij mensen op allerlei plekken in de maatschappij. Maar als je even goed oplet is juist deze kracht heel duidelijk zichtbaar.

Ds. Jan Glas

 
KERKDIENSTEN       KERKDIENSTEN       KERKDIENSTEN

De diensten van Kootstertille kunnen in het Kerkelijk Centrum en in de Benedictuskerk door u worden bijgewoond; voorwaarde is dat u vrij bent van klachten, wat betreft Corona. Bij de ingang van de kerk ligt een registratielijst waar u uw naam invult. 
Alle diensten kunnen via Kerkdienstgemist worden gevolgd.
Zie de website en nieuwsbrief voor de actuele informatie.

De diensten van Twijzel: beide kerkgebouwen zijn tot Pinksteren gesloten. Diensten kunnen worden gevolgd op de kerkdienstgemist.nl van Kootstertille. Ook hier geldt: houd de website in de gaten voor actuele informatie.

Zondag 9 mei
K’TILLE          Kerk. centrum         11.00 uur: ds. Elverdink
                            Koster: T. Spinder (0511-445827)
Organist: F. Walstra

Donderdag 13 mei        Hemelvaartsdag
K’TILLE          Benedictuskerk       9.30 uur: ds. G. Wijnstok
                            Koster: T. Nicolai (0512-331270)

Bij voldoende belangstelling gaat ds. Wijnstok eerst dauwtrappen, zie berichten Uit de Petruskerk,

Zondag 16 mei
K’TILLE          Benedictuskerk       9.30 uur: ds. G. Wijnstok
(Twijzel)                   Koster: T. Nicolai (0512-331270)
                                    Organist: J. van der Horn

                   Kerkelijk Centr.       11.00 uur: G. Wiersma
Themadienst            Koster: B. Annema (0512-332309)

Zondag 23 mei                    Pinksteren
K’TILLE          Benedictuskerk       11.00: ds. J. Glas
                                    Koster: D. Hoekstra (0512-331340)
                            Organist: H. van der Meer

Zondag 30 mei
TWIJZEL        Simke Boskje          11.00 uur: ds. J. Glas
Bij slecht weer in De Oerdracht.
                   Geen kindernevendienst, Oppas na overleg.
                   Collectes: 1. diaconieën, 2. kerken.

K’TILLE          Benedictuskerk       11.00 uur: ds. Mink
                         Koster: T. Nicolai (0512-331270)
                         Organist: F. Walstra
                         Lector: T. Sterke
                         Collectes: 1. diaconie, 2. kerk, 3. Jeugdwerk

Zondag 6 juni
TWIJZEL
De Oerdracht     9.30 uur: mw. G. Bekius
                        Geen kindernevendienst, Oppas na overleg
                        Collecte: 1. Werelddiaconaat, 2. kerk

PETRUSKERK      9.30 uur: ds. G. Wijnstok

vervolg 6 juni
K’TILLE          Kerk. Centrum         11.00 uur: mw. G. Bekius
                        Koster: J. de Jong (0512-355847)
                        Organist: H. van der Meer
                        Collectes: 1. diaconie, 2. kerk, 3.Werelddiac.


 
BIJ DE DIENSTEN                     BIJ DE DIENSTEN

Bij de kerkdiensten
Tot en met Pinksteren (23 mei) blijven we gebruik maken van wat we het ‘noodrooster’ noemen voor de diensten van De Oerdracht, de Petruskerk en de PG Kootstertille. Hoe we daarna verder gaan hangt van de ontwikkelingen af.
Ik sta op het rooster voor de dienst met Pinkstermorgen (dat is mijn eerste werkdag na onze voorjaarsvakantie) voor de gezamenlijke kerken om 11.00 vanuit de Benedictuskerk. Het onderwerp van deze dienst is duidelijk, het is in de traditie van de kerk dat het bij dit feest over de Heilige Geest gaat. In Handelingen 2 lezen we dat op de Pinksterdag de discipelen worden aangeraakt door de Heilige Geest en dat er een bijzondere verkondiging plaatsvindt door Petrus. Het is dan druk in Jeruzalem omdat op deze dag (de 50e dag na de Pesachmaaltijd) het Pesachfeest wordt afgesloten met het offer van de eerstelingen van de oogst zij worden geofferd aan God. We horen dan ook dat veel mensen de leerlingen horen spreken in hun eigen taal. Een spannend thema om over te spreken, want de Heilige Geest en alles wat daarbij en over gezegd wordt is altijd een ongrijpbaar thema. Dat is lastig, en aan de andere kant ook mooi, want zo kun je de Heilige Geest nooit claimen voor je eigen doelen.
Voor de zondag van 30 mei staat de dienst in het Simke Boskje op de planning waarin collega Gert Wijnstok voor gaat. Dat is een openluchtdienst, en het lijkt mij dat dit binnen de coronaregels eenvoudig te organiseren moet zijn.

Ds. Jan GlasUit de Petruskerk
 
  1. Onverwacht is onze organist Klaas Zijlstra overleden in de leeftijd van 83 jaar. Net als Jaap van der Horn kwam hij tien jaar lang heel regelmatig op zondag vanuit Dokkum naar de Petruskerk om de gemeentezang te begeleiden. Aan Jaap hebben we gevraagd om een in memoriam te schrijven. Als we onze kerkdiensten in de Petruskerk weer hervatten – vanaf 6 juni – zullen we, in overleg met de familie, stilstaan bij dit overlijden. Het correspondentieadres van de familie is: Dokkum. 

Klaas Zijlstra

*Sint Nicolaasga, 14 oktober 1937
Drachten, 22 april 2021

In de nacht van wo 21 april op do 22 april is onze organist Klaas Zijlstra overleden. De familie verwoordt het op de rouwbrief als volgt: “Na een periode van afnemende gezondheid is onverwachts overleden mijn lieve man, onze zorgzame heit en ús grutske pake … Ruim 50 jaar hield hij de lofzang gaande als kerkorganist”.
In onze Petruskerk was hij ruim 10 jaar organist, Klaas was een markante persoonlijkheid en bijzonder plichtsgetrouw. Het begeleiden van de Eredienst was zijn lust en zijn leven, hij bereidde de diensten dan ook terdege voor. 's Maandags nam hij al contact op met de dienstdoende predikant over de komende zondag! Hij had er veel moeite mee dat hij door lichamelijke beperkingen niet meer optimaal als organist kon functioneren. Maar hij was nog steeds voornemens om na coronatijd weer als organist te kunnen optreden. Ondergetekende heeft als collega-organist altijd heel prettig met Klaas kunnen samenwerken, we wensen zijn vrouw en familie sterkte in deze tijd van verwerken en afscheid nemen!
Op Klaas zijn rouwbrief geeft psalm 101 vers 1 goed zijn gevoelens weer:

Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen
van goedheid en gerechtigheid bezingen.
Aan U, Heer, wijd ik nu en levenslang
mijn psalmgezang.

Jaap van der Horn, collega-organist Petruskerk.
 
  1. Tot en met Pinksterzondag 23 mei zijn er geen kerkdiensten in de Petruskerk en trekken we samen online op met De Oerdracht en de PG Kootstertille. Mooi dat dit zo kon in de tijd van lockdown. En heel mooi om vanaf zondag 6 juni weer bij elkaar te kunnen komen. Na afloop is er koffiedrinken en trakteer ik vanwege mijn verjaardag, precies op deze zondag.

Bij het overzicht van de kerkdiensten staan de gegevens van de kerkdiensten online. Op 30 mei staat de jaarlijkse viering in het Simke Boskje op het programma.
 
  1. De Petruskerk is tot en met zondag 16 mei op zondagmiddag van twee tot vijf open voor een moment van verstilling. Op Eerste Pinksterdag 23 mei hopen we van drie tot zes een gezellige middag te houden in de tuin van Sjoerdtje Miedema. In de wekelijkse ‘Groet uit de Petruskerk’ is daar in de loop van mei meer over te lezen .
 
  1. Het meditatief kuieren is weer opgestart en kan deze maand op Hemelvaartsdag 13 mei de variant van dauwtrappen krijgen, mits daar belangstelling voor is. Lijkt het je wat om een keer vroeg uit de veren de schoonheid van de Mieden te ervaren, app, bel of mail me dan!

Vriendelijke groet van Gert Wijnstok         


Bloemengroet
 4 april          fam. Bove
11 april         Wiepie Hoekstra-Zijlstra
18 april         Adriaan en Anneke Dillema


UIT DE OERDRACHT

Vanuit de kerkenraad
De plannen zijn nu (eind april) om 30 mei, dus na Pinksteren weer te starten met kerkdiensten in Twijzel. Het is op 30 mei in het Simke Boskje. Natuurlijk moeten we ons dan nog steeds houden aan de regels die nu en waarschijnlijk dan ook nog gelden. Zoals de anderhalve meter en handen desinfecteren.
Als kerkenraad kunnen we  starten met de kascontroles en de financiën. U kunt alvast aangeven of u een jaarverslag en een overzicht van de financiën wilt ontvangen, wanneer ze compleet zijn krijgt u die dan thuis bezorgt. Dit kan aangegeven worden op de mail ( pknoptwizel@hotmail.com) of persoonlijk bij één van de kerkenraadsleden.
De Paaskaars van 2020 is naar Annie de Vries-Kommerie gegaan, We wensen dat het licht, wat helaas niet heel vaak in 2020 heeft kunnen branden, een teken van nabijheid en van hoop mag zijn voor Annie en haar familie.

De Pastorie is per 1 mei (dus hij heeft maar 1 maand leeg gestaan) weer verhuurd.
Voor de examenkandidaten van de middelbare school is er na dit heel speciale jaar weer de examenperiode. Wij als kerkenraad willen jullie heel veel rust en inzicht wensen en natuurlijk dat jullie allemaal een positief resultaat halen. Het zou mooi zijn dat we  als kerkenraad horen hoe de uitslag is geworden.

Namens de kerkenraad
Saapke Boersma
 
Verjaardagen:

Voor de komende maand :
28 mei  Dhr.  F. Zuidersma .
Alvast van harte gefeliciteerd en voor uw nieuwe levensjaar
Gods zegen toegewenst.

Diaconie 
Opbrengst verjaardag fonds maand  maart 2021 € 53,50
Bericht  van de diaconie.
De diaconie heeft een eigen bankrekening   gekregen en is dus losgekoppeld van de KIA.
De reden hiervoor is dat de boekhouding in het FRIS systeem door de combinatie diaconie/KIA bemoeilijkt werd.
Wilt u een gift doen naar de diaconie dan kunt u storten naar bankrekening  nr. NL 25  RABO 0365797081
Tjeerd  Wolters gaat de financiën van de diaconie doen en Minnie  Hiemstra gaat de financiën van de KIA doen.


Uit ‘De Oerdracht’ en de Protestante Gemeente van Kootstertille…

In de wereld en niet van de wereld.
Een veel gebruikte uitspraak over de verhouding tussen de gemeente en de wereld. Een uitspraak die we ook terugvinden in de Nederlandse wetgeving. We zijn een gemeenschap waar de staat geen inhoudelijke invloed heeft op de kerk en andersom ook niet. De scheiding tussen kerk en staat heet dat.
Maar we staan als kerk wel midden in de wereld en we zijn niet immuun voor wat er in de wereld gebeurt. Dat is de afgelopen maanden ook gebleken. We kunnen van alles denken over het geloof en onze levensloop, maar we zijn als mens net zo vatbaar voor het coronavirus als ieder ander. Dus ook in onze geloofsgemeenschappen lopen er mensen besmettingen op, soms ook door contact met medegelovigen bij een kerkelijke activiteit. We staan dus niet buiten de wereld en net als ieder ander moeten we opletten. Wel zijn we bijzonder dankbaar dat we tot nu toe wel gespaard zijn gebleven van hele ernstige zieken.
Aan de andere kant zijn we niet ‘van’ de wereld, zoals Jezus dat zegt in het Johannes evangelie en gaan we – daar waar dat belangrijk is – contact niet uit de weg en staan op sommige momenten ook kerkdeuren open. Al is het alleen maar om elkaar te bemoedigen, om elkaar te helpen om het vol te houden door deze lastige periode heen te komen.
Vanuit ons geloof (en vanuit de geschiedenis) weten we dat er ook een einde gaat komen aan een periode van ziekte en besmettingen. Dat is in het verleden altijd gebeurd, en dat gaat nu weer gebeuren. Alleen kan niemand van ons in de toekomst kijken, en weet niemand van ons hoe de weg naar Gods toekomst gaat. We weten wel dat we die toekomst – ook als gemeente – in het vizier houden en we zullen gaan kijken hoe we na de zomerperiode verder kunnen. Hopelijk met gewone ontmoetingen, maar ook met de digitale kerkdiensten en hoe dat dan een plek krijgt in onze gemeenschappen. Hopelijk kunnen we dan ook weer op weg met de andere kerken van de Ring Bûwekleaster om samen vorm te geven aan het geloof in onze streek.

In memoriam Theo Pilat

‘Bûten springe de lamkes en fluitsje de fûgels har liet…’
Op woensdagmorgen 14 april is Theo Pilat overleden in de leeftijd van 77 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw Seke aan West in Buitenpost.
Theo was al een tijdje niet in orde, maar er was goede hoop op herstel nadat bij hem een zeldzame vorm van lymfeklierkanker was vastgesteld. Dat er al zo snel afscheid genomen moest worden van Theo had niemand verwacht.
Theo was bekend in de wijde omgeving als veekoopman. Een bekende verschijning op de veemarkten in de omgeving, maar ook verder weg in het land. Daar lag zijn hart, de veemarkt was de plek waar hij thuis was. Het was niet de bedoeling dat hij dit beroep zou uitoefenen want er waren binnen het gezin waar hij in opgroeide al zoveel in de veehandel. Hij moest schilder worden want dan was er binnen de familie een schilder en een timmerman. Hij is ook een tijd schilder geweest, maar al heel snel kwam naar boven dat daar toch niet zijn talent, zijn roeping lag. Het was duidelijk dat zijn hart en zijn talent lag in de veehandel en dat beroep heeft hij zijn verdere leven tot het laatste moment uitgeoefend.
Theo hield van mensen om hem heen en samen met Seke heeft hij iedere vijf jaar weer zijn huwelijksjubileum gevierd. Al lukte het vorig jaar niet om de laatste mijlpaal van 50 jaar goed te vieren.
We namen afscheid van hem in een kerkdienst vanuit De Oerdracht waar we spraken over de zorg van God, die Theo zijn leven lang wel ervaren heeft. Een zekerheid die zijn hele leven met hem mee is gegaan. Zoals bij David in de psalm was God zijn herder die hem nooit verliet. Als man van het vee zal hij die taal hebben verstaan. David heeft het er over als hij spreekt over de ‘grazige weiden’. Een mooi beeld als je het hebt over het vee en de lammeren in het veld en over overvloed aan Gods tafel. In dat geloof hebben we Theo naar zijn laatste rustplaats begeleid.

Ds. Jan Glas

Kootstertille:

Pastoraat (ouderen)
Het komt niet vaak voor dat deze rubriek leeg blijft.
Voor zover het mij bekend is, verblijven er op dit moment geen gemeenteleden in het ziekenhuis die ik hier onder uw aandacht moet brengen. Het betekent niet dat er geen ziekte en zorgen zijn in de gemeente. Laten we proberen om elkaar op een betrokken manier in het oog te houden.

We hebben ‘drege’ maanden achter de rug, maar gelukkig gaat onze samenleving nu toch weer een beetje open.
Voor mijn bezoekwerk betekent het dat ik ook hierin voorzichtig weer wat stappen wil nemen. Ik kom graag weer bij u op bezoek.
Als ik u bel voor een afspraak, geef dan gerust aan of u het aandurft of toch nog liever even wacht. Het gaat er om dat u er zich goed bij voelt.
Ik heb inmiddels de eerste vaccinatie gekregen en de tweede volgt begin juli.
Mijn grote wens is dat wij elkaar de komende tijd weer kunnen en mogen ontmoeten!

Met een hartelijke groet,
Gerda Bekius

In memoriam   Hendrik Bouke Merkus

Hendrik Bouke Merkus werd op 4 september 1938 geboren als vierde zoon in het gezin. Na hem werd er nog een meisje geboren. Hij bracht zijn jeugd door aan de Opperkoaten in Jistrum.
Hendrik was nog maar een jaar of 17 toen zijn vriend Jappie, dodelijk verongelukte. Dit heeft hem diep geraakt. Hij kon het niet rijmen met het geloof.
Hij leerde Sjoukje Brander uit Twijzel kennen en zij trouwden in 1964. In het huis aan de Koaten, dichtbij het ouderlijk huis van Hendrik, beleefden zij een mooie tijd. Daar werden hun drie kinderen geboren, twee dochters en een zoon.
Het huis was klein, maar de ruimte om het huis was groot!
De kinderen vertelden met warmte over hun jeugd. Piken op it hiem, aaisykje, de kij van ome Durk, klúne op’e redens nei de dobbe, nadat heit had gecontroleerd of het ijs sterk genoeg was. En ze aten groente uit eigen tuin. Heit Hendrik vond het mooi om in de tuin bezig te zijn.
Hendrik was nog jong toen hij een hersenbloeding kreeg. Toen hem daarna een zwaar brommerongeluk overkwam, kon hij niet meer aan het werk. Dit heeft zijn leven en ook dat van Sjoukje en de kinderen voor een groot deel bepaald, al was het voor de kinderen min of meer ‘gewoon’ dat hun heit met beperkingen leefde.
In de eerste jaren kon hij, in hun beleving, nog van alles. Hij voetbalde met hen! Maar het werd elke keer, na weer een hersenbloeding, wat minder.
Hij was er snel bij als het onweerde, nam de kinderen dan mee naar buiten om te kijken wat er zich allemaal afspeelde in de lucht.
Zo kon hij ook met aandacht naar de sterren kijken. Lieten ze hem iets zien van wat niet te bevatten is, wat boven het menselijk kunnen uitgaat. Iets van God?
Hij was geen prater. Hij vond het moeilijk om woorden te geven aan wat er diep binnen in hem leefde.
Hendrik was graag in de natuur, in de Mieden, bij Buitenpost.
Daar werden ook vakanties in de caravan doorgebracht. Daar werd gevist. En deze hobby, het ‘vissen’, heeft hij doorgegeven aan zijn kinderen en kleinkinderen en zo is er een familietraditie ontstaan. Elk jaar gaan ze samen een dag vissen!
De laatste jaren gingen Hendrik en Sjoukje niet meer mee, omdat de gezondheid van Hendrik gaandeweg achteruit ging en het hem teveel inspanning kostte.
Ritjes op de scootmobiel, naar neef Jelle in de Mieden. En dan samen toeren en onderweg een visje eten. Hij genoot er van!
Hendrik heeft zijn hele leven moeite gehad om te accepteren dat hij invalide was. Geloven…en vertrouwen op God…dat vond hij moeilijk, door alles wat hem in het leven was overkomen en toch liet het hem ook niet los.
De laatste jaren leek hij zijn leven, met de beperkingen, beter te accepteren. ‘It is, sa’t it is’
Begin maart werd Hendrik opgenomen in het ziekenhuis vanwege een heupoperatie en verbleef daarna in Neibertilla voor revalidatie. Daar overleed hij heel plotseling op de vroege zondagmorgen van 28 maart.
Op vrijdag 2 april is er in kleine kring afscheid van Hendrik Bouke Merkus genomen. Op de begraafplaats aan de Alde Dyk werd zijn leven herdacht en klonken er woorden, in het Frysk, uit lied 904: ’Beveel gerust uw wegen’.

Betrou mar stil dyn wegen,
betrou dyn stil fertriet
oan Him dy’t fan omhegen
oer ierde en himel giet.
Dy’t wolken, loft en winen
yn goede banen stjoert,
sil ek wol wegen fine
en paden, foar dyn foet.

Betrou op God, de Heare,
dan wurdt dyn nacht wer ljocht.
Hy sil it tsjuster keare,
al hiest it net mear tocht.
Syn hân sil dy befrije
ek fan de swierste lêst,
hâld dan yn leed en lijen
oan wat Hy tasei fêst.

God heeft Hendrik Bouke Merkus gekend vanaf het allereerste begin, is met hem meegegaan zijn hele leven en zal hem ook over de grenzen van de dood niet loslaten.
We wensen zijn vrouw Sjoukje, de kinderen en kleinkinderen Gods troostende nabijheid toe.

Gerda Bekius
Open Kerk
Zomaar even het Kerkelijk Centrum binnen lopen…
Om elkaar te ontmoeten, een praatje te maken, om even rustig in de kerk te zitten, een kaarsje aan te steken of wat u maar wilt.
Dat kan! Iedere dinsdagochtend bent u van 10-12 uur van harte welkom.
Vanzelfsprekend houden we ons aan alle richtlijnen o.a. het ontsmetten van de handen en het houden van voldoende afstand tot elkaar.
Deze uitnodiging geldt voor jong en oud!
Ik kijk naar u uit.

Met een hartelijke groet,
Gerda Bekius


Bedankt.

“Safolle kaerten en bliken fan meilibben nei it ferstjerren fan myn man ús heit en pake
Roelof Meijer
Roel

sizze wy jimme hertlik dank.

Janny Meijer-Hulshoff
bern en pakesizzers

Koatstertille, april 2021

Vele kaartjes hebben we ontvangen met ons 35 jarig huwelijk. We willen jullie daar hartelijk voor bedanken.
Liefs Klaas en Hilda Blom

Bloemengroet van de afgelopen zondagen is bezorgd bij
Mw. C. Bousma-Boorsma
Mw. L. Schaaf
Dhr. J. Kok.
Mw. D. H. A. Gardenier- Klapwijk
Mw. P. van der Bij-de Bruin
Dhr. en mw. van der Heide-Wijma
Mw. Y. Kloosterman-de Graaf

Verjaardagen 70+
9 mei, mw. Y. Wijma-Brander,
10 mei, mw. C.A. van der Sluis- Veenstra,
18 mei, dhr. B. Wijma,
23 mei, dhr. K.J. Top, Drogeham
24 mei, mw. J. Koops-Boonstra,
25 mei, mw. A. van der Berg-Roijenga,
27 mei, dhr. A. de Haan, Willem
29 mei, dhr. S. Meijer,
4 juni, mw. E. Wierda,

Als gemeente feliciteren wij u van harte en wensen u samen met uw familie een mooie dag toe.

Huwelijksjubileum
Op 14 mei zijn dhr. W. Beerda en mw. A. Beerda-Douwes, , 40 jaar getrouwd.
Op 24 mei zijn dhr. H. Zwaagstra en mw. K. Zwaagstra-Radema, , 45 jaar getrouwd.
Op 26 mei zijn dhr. S. Meijer en mw. A.G. Meijer-de Haan, 55 jaar getrouwd.
Op 27 mei zijn dhr. M. Vellema en mw. F. Vellema-Roffel, 50 jaar getrouwd.
Op 2 juni zijn dhr. E. Babois en mw. T. Babois-Dijkstra, 55 jaar getrouwd.
Als gemeente feliciteren wij u van harte en wensen u samen met uw familie een mooie dag toe
 
 
   
Overgegaan
Marijke Coby Wybenga,  naar de Bethelgemeente te Drachten
Rianne Joke Wybenga, , naar de Bethelgemeente te Drachten

Uitgeschreven
Luz Amparo Boltjes,

 
ALGEMEEN       ALGEMEEN       ALGEMEEN       ALGEMEEN

Vaktaal…
Wat zegt u, waar gaat dit nu over?
We kennen het allemaal als iemand vanuit het eigen vak een woord gebruikt wat je niet kent.
Een paar jaar geleden vroeg een secretaresse van de Volkswagengarage in Helsinki wat er aan de hand was met de auto. We kwamen er niet uit totdat ik de monteur aan de telefoon had. Wat een opluchting, met een monteur kan ik praten al sloeg de schrik mij om het hart. Wij hebben dit onderdeel niet in Finland zei hij… maar morgenmiddag om vier uur kunt u rijden en dat was ook zo!
We verstonden elkaar want we kenden elkaars vaktaal. Het begrip ‘vaktaal’ komt van de filosoof Wittgenstein die zijn filosofie bouwde op de eigen taal die ieder vak heeft. En net zoals de automonteur heeft ook het geloof een eigen ‘vaktaal’. Kyrië, gloria, vergeving, genade, opstanding, noem het maar op. Als gelovigen onder elkaar snappen we waar het over gaat. Maar snapt iemand buiten het geloof het ook? Ik ben bang van niet en dat maakt het ook lastig. Want mijn vaktaal is ook beperkt en ik heb er niet altijd andere woorden voor.
Misschien gaat het er nog het meest om dat je geraakt wordt, net zoals een prachtig stuk muziek je ineens kan aanspreken.
Als je het onder woorden brengt kom je er misschien niet mee. Zo schreef Ravel het ‘Concerto pour piano (main gauche seule) in D majeur. Het pianoconcert voor de linkerhand, het is prachtig en als je het hoort geloof je het bijna niet dat er slechts met één hand wordt gespeeld. Ravel schreef het voor de broer van de filosoof Wittgenstein die in de 1e Wereldoorlog zijn rechterhand verloor. Na de oorlog kon hij met één hand fabelachtig pianospelen zodat hij kon doorwerken als concertpianist.
Bij de filosoof veranderde alles, want hij dacht dat hij alles op de wereld met woorden en eigen vaktaal kon omschrijven. Nadat hij de gruwelen van de 1e Wereldoorlog had gezien bleek dat hij er geen woorden voor had, en hij begon opnieuw. Hij begon met nieuwe vaktaal van de vrede.
Wij komen in deze dagen ook uit een crisis. Het is geen oorlog, maar een pandemie, en op de achtergrond worden oorlogen, handelsconflicten, en allerlei andere dingen door de pandemie aangewakkerd. En hebben wij dan nog taal om in deze tijd over God te spreken. Hebben wij nog woorden voor God als we niet meer uit de voeten kunnen met de oude woorden?
Iets om over na te denken, of misschien maken we het wel allemaal veel te moeilijk en moeten we gewoon eens praten over wat we voelen, ervaren en meemaken. Zonder vaktaal, zonder kyrië en gloria, maar vanuit het hart.

Ds. Jan Glas
-.-.-.-.-.-.-.-.-


Jezus is zo midden tussen ons, dat je hem ontmoet in de ander.

Bijbelrooster
9 t/m 15 mei             16 t/m 22 mei
Zondag             Jozua 23: 1-16            1 Johannes 5: 13-21        
Maandag           Jozua 24: 1-13            Ezechiël 40: 1-16
Dinsdag             Jozua 24: 14-28           Ezechiël 40: 17-37
Woensdag          Jozua 24: 29-33           Ezechiël 40: 38-47
Donderdag         1 Johannes 4: 1-10      Ezechiël 40: 48- 41: 15a
Vrijdag              1 Johannes 4: 11-21     Ezechiël 45: 15b-26
Zaterdag           1 Johannes 5: 1-12      Psalm 104: 1-18

                        23 t/m 29 mei            30 mei t/m 5 juni
Zondag             Psalm 104: 19-35        Johannes 3: 1-13
Maandag           Deuteron. 4: 44- 5:5    Johannes 3: 14-21
Dinsdag             Deuteron. 5: 6-21        Johannes 5: 22-30
Woensdag          Deuteron. 5: 22-27      Johannes 3: 31-36
Donderdag         Deuteron. 5: 28 – 6: 3  Ezechiël 42: 1-12
Vrijdag              Deuteron. 6: 4-12        Ezechiël 42: 13-20
Zaterdag           Deuteron. 6: 13-25      Ezechiël 43: 1-12HELP!!!
De  kerk is niet schoon….
De tuin ligt er niet zo netjes bij….
En dan ook nog….

HELP!!!
We merken het allemaal, er is gebrek.
Gebrek aan helpende handen.
We vragen niet veel.
Je hoeft echt niet iedere week de ramen te lappen.
Maar als we samen een klein beetje doen.
Dan is het zo weer klaar.
Biedt je handen aan voor een kleine klus.
 
Tekstvak: HELP!!!
De  kerk is niet schoon….
De tuin ligt er niet zo netjes bij….
En dan ook nog….

HELP!!!
We merken het allemaal, er is gebrek.
Gebrek aan helpende handen.
We vragen niet veel.
Je hoeft echt niet iedere week de ramen te lappen.
Maar als we samen een klein beetje doen.
Dan is het zo weer klaar.
Biedt je handen aan voor een kleine klus. 
terug
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.