PKN
Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel
 
Kerknieuws juli en augustus 2020 Kootstertille en Twijzel Kerknieuws juli en augustus 2020 Kootstertille en Twijzel

KERKNIEUWS TWEEKARSPELEN

TWIJZEL en KOOTSTERTILLE

 

ZOMERNUMMER

  

JULI/AUG. 2020 11e jaargang NUMMER 7/8 


Petruskerk               De Oerdracht      Benedictuskerk     Kerkelijk Centr.

 Twijzel                      Twijzel   Kootstertille

 

Bereikbaarheid predikant:

Ds. Jan Glas.

Telefonische bereikbaarheid: tussen 9.00 en 9.30 uur bijna altijd aanwezig, of aan het eind van de middag.

Aarzel niet om het antwoordapparaat in te spreken, dan zoekt hij contact met u. Ook per email bereikbaar: glas0222@planet.nl.

Donderdag is zijn vaste vrije dag.

Kerkelijk Werker:

Gerda Bekius,  tel.: 

email: g.e.bekius@gmail.com

Jeugdwerker

Gerlof Wiersma,    gerlof@royalmission.nl 

 

Predikant Petruskerk Twijzel:

Ds. Gert Wijnstok

Email: gertwijnstok@gmail.com

 

Websites: http://twijzel.protestantsekerk.net

          Kootstertille: www.pgkootstertille.nl 

 

Inleveradressen kopij:

Twijzel: S. Boersma, 

W. Jongsma, 

 

Kootstertille: T. Nicolai,

 

Email kopij: tineke.nicolai@planet.nl
 

INLEVEREN KOPIJ T/M:                 26 AUG. 2020

MEDITATIE      MEDITATIE         MEDITATIE       MEDITATIE

 

Onderweg

 

Het is dinsdag 16 juni 2020. Voor het eerst na drie maanden fiets ik de mij zo vertrouwde route naar Kootstertille. Het kan weer, het mag weer!

Ik kijk uit naar de ontmoetingen, de gesprekken, de vertrouwde gezichten.

Het is een stralende zomerochtend en er overvalt mij een diep gevoel van blijdschap en dankbaarheid. En zoals het wel vaker gaat als ik onderweg ben, begin ik als vanzelf te zingen. Er is niemand om mij heen. Solo-zingen in de buitenlucht, ‘corona-proof’…dat moet toch kunnen? En dan komen ze als vanzelf, de woorden van Psalm 122 en ik zing ze voluit:

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,

toen men mij zeide: ‘Gord u aan

om naar des Heren huis te gaan!

En het klopt vandaag met hoe ik het voel. Mijn hart  maakt een sprongetje, want ik verheug mij op het weerzien straks met ds. Jan Glas en de twee ouderlingen Hiltje en Andries. Ik verheug mij op onze ‘vergadering’ in het Kerkelijk Centrum, weliswaar op gepaste afstand, maar het kan en mag weer! 

Ik ben blij met de eerste bezoekafspraken waaruit blijkt dat mensen er weer vertrouwen in krijgen en voorzichtig aan het gewone leven weer oppakken.

Al fietsend zing ik het vervolg van het lied. Ik ken de woorden, want ik heb het vroeger vaak gezongen, meestal als intochtslied, bij het begin van een kerkdienst.

Jeruzalem, dat ik bemin,

Wij treden uwe poorten in,

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!

Het verlangen naar ‘Jeruzalem’. Waar alles wat goed is samenvalt in ‘dit Vredesoord’, waar alles klopt! En ik weet dat ik er nu mijn eigen theologische draai aan geef, want ik verbind ‘Jeruzalem’ op deze morgen met de ‘kerk’ in Kootstertille. Maar ja, daar voel ik mij mee verbonden en daar ben ik nu naar op weg.

Toch… als ik ‘Jeruzalem’ groter maak dan alleen Kootstertille en Twijzel en al die andere plaatsen wereldwijd, dan gaat het over een toekomst, mooier en beter dan wij ons kunnen denken! En daarmee doe ik ‘Jeruzalem’ meer recht.

 

Ik vervolg mijn route over de Mûntsgroppe en zing een tweede lied. Een lied dat vaker in mij opwelt. Ik zing het graag. Maar deze keer komen de woorden anders binnen dan voorheen. Ze worden als het ware ‘gekleurd’ door de rare, onwerkelijke wereld waarin we zijn terecht gekomen. Een wereld die ons niet gewoon is en vertrouwd ,en waarin wij ons momenteel ‘ontheemd’ in kunnen voelen. Ik zing woorden van lied 802. Het heeft in het Liedboek een nieuwe melodie gekregen, maar op deze morgen, op de Mûntsgroppe zing ik de oude, mij zo vertrouwde melodie.

Door de wereld gaat een woord

en het drijft de mensen voort:

‘Breek uw tent op, ga op reis

naar het land dat ik U wijs.’

Here God, wij zijn vervreemden 

door te luisteren naar uw stem.

Breng ons saam met uw ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem.

Voor de nabije toekomst weten we het even niet meer. Hoe het ‘land’ er uit zal zien. Diep in ons hart weten wij dat de toekomst altijd voor ons verborgen is, maar wij maken er in ‘gewone tijden’ wél een voorstelling van en we hebben een mooi plaatje voor ogen. En het voelt nu sterker dan ooit als een ‘niet weten’. Het geeft een gevoel van het overgeleverd zijn aan een kwaad zaaiende macht, in dit geval het virus. We dreigen ons houvast kwijt te raken, voelen ons ‘ontheemd’ en van elkaar ‘vervreemd’.

Ontheemd…zo voelt het als alles wat je zo vertrouwd is, er niet meer is en niet meer kan plaatsvinden. Niet meer gezellig naast elkaar zitten of elkaar aanraken, een schouderklopje geven. Een feest niet samen kunnen vieren. Niet meer afscheid kunnen nemen, van iemand die je dierbaar is, op de manier waarop je het graag zou willen.

Elkaar een tijd niet kunnen zien en ontmoeten. We krijgen heimwee naar wat was, ‘binne ûnwennich fan elkoar’.

We verlangen terug naar hoe het was. Het samenkomen in de kerk, het opgenomen zijn in de gemeenschap, het samen zingen, het drinken van koffie voor of na de dienst, het onderlinge gesprek…samen!

En ja, we zijn blij met alles wat weer gaat lijken op hoe het was en soms hoeft iets ook niet meer in precies dezelfde vorm terug te komen, maar als wij gewend zijn om naar de kerk te gaan dan willen wij dicht bij elkaar kunnen zitten en samen kunnen zingen. Juist op deze plek willen we ons niet voelen als ontheemden en (van elkaar) vervreemden.

De woorden aan het begin van Lied 802 zijn dezelfde als waarmee het lied eindigt. ‘Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat Ik u wijs.’ 

Ze roepen ons op om (als gemeente) op weg te gaan, het onbekende tegemoet, vertrouwend op Iemand die ons voorgaat en leidt naar dat onbekende ‘land’.

Dat wij ook dáár, in geloof, onze weg zullen vinden!

Mijn bijzondere fietstocht is ten einde.

Ik ben aangekomen in het Fryske ‘Jeruzalem’ van mijn lied en dat is voor nu mijn bestemming. 

 

Gerda Bekius

Kerkelijk Werker in de Protestantse Gemeente van Kootstertille 

KERKDIENSTEN       KERKDIENSTEN       KERKDIENSTEN

 

Alle diensten van Kootstertille t/m augustus worden nog via Kerkdienstgemist gestreamd.

Indien eerder wijzigingen kunnen worden doorgevoerd, wordt dit via de website aangegeven.

 

Zondag 12 juli

TWIJZEL     De Oerdracht  9.30 uur: ds. J Glas

      SOW Oppas: na overleg

Collectes: 1. Mama Rose , 2. kerken

 

K’TILLE Benedictuskerk   11.00 uur: ds. J. Glas

Koster: Douwe Hoekstra  (0512-331340)

Organist: H. van der Meer

 

Zondag 19 juli

 TWIJZEL     De Oerdracht 9.30 uur: ds. H. Strubbe

     SOW Oppas: na overleg

Collectes: 1.Mama Rose , 2. kerken

 

K’TILLE Benedictuskerk   11.00 uur: ds. H. Strubbe

Koster: Sipke Roukema 

Organist: F. Walstra

 

Zondag 26 juli

 TWIJZEL     De Oerdracht  9.30 uur: ds. J Glas

      SOW Oppas: na overleg

Collectes: 1. Mama Rose , 2. kerken

 

K’TILLE Benedictuskerk   11.00 uur: ds. J. Glas

Koster: Tineke Nicolai

Organist: 

 

Zondag 2 augustus

 TWIJZEL    De Oerdracht 9.30 uur: ds. M.  Oomens

     SOW Oppas: na overleg

Collectes: 1. Mama Rose, 2. kerken

 

K’TILLE Benedictuskerk   11.00 uur: ds. M. Oomens

Koster: Jouke de Jong  

Organist: F. Walstra

 

Zondag 9 augustus

TWIJZEL     De Oerdracht  9.30 uur: ds. J Glas

      SOW Oppas: na overleg

Collectes: 1. Mama Rose, 2. kerken

 

K’TILLE Benedictuskerk   11.00 uur: ds. J. Glas

Koster: Douwe Hoekstra 

Organist: H. van der Meer

 

Zondag 16  augustus

TWIJZEL    De Oerdracht 9.30  uur: ds. G. Wijnstok

     SOW Oppas: na overleg

Collectes: 1. Mama Rose , 2. kerken

vervolg 16 augustus

K’TILLE Benedictuskerk   11.00 uur: ds. J. Glas

Koster: Sipke Roukema 

Organist: F. Walstra

 

Zondag 23  augustus

TWIJZEL     De Oerdracht  9.30 uur: Pastor J.J.v.d.Wal  

                           Kindernevendienst:

     Oppas: na overleg

Collectes: 1.kerk in actie Twijzel , 2. kerk

 

TWIJZEL     Petruskerk 9.30 uur: 

Collectes: 1. diaconie, 2. kerk

 

K’TILLE Kerk. Centrum  11.00 uur: 

Koster: T. Spinder 

Organist: H. van der Meer

 

Zondag 30 augustus

TWIJZEL      De Oerdracht  9.30 uur: ds. Huttenga

                           Kindernevendienst:

    Oppas: na overleg

Collectes: 1.Wereld diaconaat, 2. kerk

 

TWIJZEL     Petruskerk 9.30 uur: ds. G. Wijnstok

Collectes: 1. diaconie, 2. kerk

 

K’TILLE Benedictuskerk 11.00 uur: ds. Huttenga

Koster: Tineke Nicolai 

Organist: F. Walstra

 

Zondag 6 september

TWIJZEL     De Oerdracht       9.30 uur: Pastor K Dijkshoorn

   Kindernevendienst:

Oppas: na overleg

Collectes: 1.Jeugd , 2. kerk

 

TWIJZEL     Petruskerk 9.30 uur: ds. M. Oomens

Collectes: 1. diaconie, 2. kerk

 

vervolg 5 september

K’TILLE Kerk. Centrum  11.00 uur: dhr. S. Wybenga

Koster: A. Noordstra 

Organist: F. Walstra


BIJ DE DIENSTEN                     BIJ DE DIENSTEN

 

Hoe gaat het verder in deze bijzondere tijd

Zo langzamerhand gaan we weer naar een wat meer gewone manier van doen rondom de kerkdiensten. In Twijzel starten we weer voorzichtig op in De Oerdracht vanaf zondag 5 juli. In de kerkenraad van Kootstertille hebben we besproken hoe we de komende periode verdergaan met de diensten. Gezien de afspraken met o.a. de kosters en de vrijwilligers die je nodig hebt om een en ander in goede banen te leiden volgens de protocollen zoals aangegeven op de website van de PKN is het niet haalbaar om zo kort voor de zomervakantie diensten met kerkgangers te organiseren. We hebben besloten om gedurende de zomervakantie door te gaan met het aanbod via kerkdienst gemist. Wel gaan we weer naar de voor Kootstertille ‘gewone’ tijd van 11.00u. omdat de voorgangers en organisten vaak voorafgaande aan de dienst in Kootstertille in Twijzel of in een andere gemeente zijn.

Totdat de scholen terugkomen van vakantie ben ik regelmatig aanwezig in de diensten van beide dorpen. Als de scholen weer beginnen begint onze zomervakantie, dat is ook omdat het voor Tine op de meldkamer veel gemakkelijker is in de vakantieplanning. Wij hebben vakantie van 13 aug. t.e.m. 8 september.

Over de diensten

Op 12 juli gaat het in Romeinen 7 over wat we ook wel ‘de strijd’ in het leven van de christen noemen. Waar ligt je hart is dan de vraag? Je wilt het goede doen, maar je vraagt je ook af wat dat goede dan precies is. De evangelietekst uit Mattheüs gaat over de zaaier.

Op 26 juli horen we wat Paulus schrijft in Romeinen 8 over de leiding van de Heilige Geest die helpt, maar die hij ook een pleitbezorger (zeg advocaat van het goede) noemt. In Mattheüs gaat het over graan en onkruid en is Jezus de advocaat van het graan tegenover de knechten die willen wieden.

9 augustus gaat het in Romeinen 9 over de eenheid tussen ons en Christus. Daar zou heel goed een stukje bijpassen uit het Johannesevangelie waar Jezus het heeft over de eenheid tussen ons, hem en de Vader.

 

Ds. Jan Glas

 

Nieuws van de kindernevendienst.

En toen was het schooljaar alweer voorbij!
Gebruikelijk sluiten we dit af met het afscheid van de kinderen van groep 8 van de kindernevendienst. Maar het is door de coronatijd al een aantal maanden geleden dat we voor het laatst kindernevendienst en kidsclub hebben gehad.
Gelukkig mogen we inmiddels weer naar de kerk. Maar vanwege de zomervakantie is er de komende weken nog geen kindernevendienst en kidsclub. We hopen dat we na de vakantie weer los kunnen en we afscheid kunnen nemen van de dan inmiddels 1e jaars middelbare school leerlingen.
Voor nu wenst de leiding van de kindernevendienst jullie een fijne, zonnige en gezegende vakantie toe!

 

Pastor(pr)aat


Wolf en schaap

 

Sinds een paar jaar is de wolf weer terug aan het komen in ons land. En zoals over zoveel andere zaken bestaat ook hierover verschil van mening tussen voor- en tegenstanders van deze terugkeer van de wolf in de vrije natuur. Bij die laatsten horen zeker schapenboeren in het Brabantse land. In de maand mei doodde daar één en dezelfde wolf tientallen schapen, wat grote beroering gaf. Unieke beelden werden vastgelegd door een beveiligingscamera, toen de wolf een schaap greep en meenam. En toen men daarbij concludeerde dat de wolf door een woonwijk moest zijn gelopen, kwam het bekende sprookje van Roodkapje en de wolf angstig dichtbij.

 

Voor een kerkdienst in Bathmen las ik laatst in het Evangelie ook van wolven en schapen. En daarbij werden door Jezus nog twee andere dieren genoemd: slangen en duiven. Want, zou je met een variant op het openingsliedje van meneer de Uil uit de vroegere Fabeltjeskrant kunnen zeggen, ‘mensen zijn precies als dieren’.

De Fabeltjeskrant zelf vertelde van ‘dieren precies als mensen’, elk dier met een menselijk trekje uitvergroot: Juffrouw Ooievaar, de gerespecteerde dame die het altijd beter wist; haar helper Zoef de Haas, die overal beter in wilde zijn – “Zoefzoef”; Ed en Willem Bever, de gemoedelijke sleutelaars; Juffrouw Mier, altijd ijverig – “Oh, tutu-tuut-tuut-tuut”; Martha en Myra Hamster, de zussen die in hun zorgzaamheid voor anderen ook wel eens doorsloegen naar bemoeizucht; en nog vele andere ‘dieren precies als mensen’.

En zo kun je omgekeerd aan ‘mensen precies als dieren’ vragen naar hun symbooldier, op welk dier jij lijkt. Aan het begin van de corona-lockdown leken we allemaal wel hamsters, zoveel balen toiletpapier in korte tijd werden gekocht.

 

Toch denk ik dat het unieke van mensen in vergelijking met dieren is dat er in een mens niet één, maar meerdere verschillende dieren samen op kunnen gaan. Zo las ik het zondag ook in het advies van Jezus, waarmee hij zijn leerlingen de wijde wereld instuurt: Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.

De onbevangen duif in mij zegt dat thuis blijven géén optie is – je kunt niet altijd in lockdown verkeren! Máár, zegt de slang in mij, doe dan wel een mondkapje op in het Openbaar Vervoer, houd anderhalve meter afstand en drink in de kerk bij de viering van de Maaltijd van de Heer niet allemaal uit één en dezelfde beker.

 

Kunnen naast deze duif en slang óók het schaap en de wolf allebei in mij opgaan? In plaats van mij schaapachtig voor te doen, lijkt het mij in ieder geval beter om eerlijk te zijn over de wolf in mijzelf en die in zijn/haar kracht te omarmen dan te snel en ook nog eens moralistisch te zeggen dat we lief moeten zijn voor elkaar. En in het verhaal ‘Wolf en lam’ van Huub Oosterhuis is de wolf zelfs de reddende engel voor vier verdwaalde mensen. Wat, zegt u, een wolf? Ja, en een lam is zijn ambassadeur: “Telkens als de mensen kwamen / met hun slachtmes / heeft deze wolf hen verjaagd”. 

 

Daarom laat ik niet alleen de duif en de slang, maar ook het schaap en de wolf allebei in mij opgaan. En probeer ik te zijn: onbevangen als de duif, op mijn hoede als de slang, kwetsbaar als het schaap en stoer en sociaal als de wolf.

 

Herinnert u zich uit de Fabeltjeskrant trouwens ook Bor de Wolf nog? Uitbater van het Dierenbosse café ‘Het Praathuis’, met altijd wel een glaasje grenadine en een portie beukennoten! Hard verscheurend kon Bor de Wolf huilen in het bos:

O moederziel, o moederziel
Wat ben ik toch alleen
Geen dier is zieliger dan ik
Geen wonder dat ik ween.

 

Maar als hij dan weer in zijn Praathuis terug was, klonk zijn lied zo:

O moederziel, o moederziel
In 't Praathuis maak ik schik
Daar deel ik beukenoten uit
Daar schenk ik volop prik.

 

Ds. Gert Wijnstok


Stenen…

Zo voor de vakantie is een tijd waarin we ‘overstappen’. De oudste kinderen van de basisschool zetten de stap naar het voortgezet onderwijs. En de jongeren die een tijdje verder zijn,  zetten de volgende stap en gaan verder studeren of aan het werk. Het is een tijd vol van ‘merkstenen’.

Ooit schreef Dag Hammarskjöld een boek met die titel. Hij was secretaris-generaal van de Verenigde naties en bij belangrijke gebeurtenissen in zijn leven schreef hij zijn gedachten op, soms ook wel als een gedicht. Hij overleed in 1961 bij een vliegtuigongeluk tijdens een vredesmissie in Congo. De toedracht van het ongeluk is nooit echt opgehelderd en er wordt gedacht dat er opzet in het spel zat. Niet iedereen was uit op vrede.

Merkstenen – we kennen ze ook uit Israël als ze de Jordaan oversteken naar het beloofde land. Je laat iets achter je en je begint opnieuw. Soms liggen de merkstenen verspreidt door de rivier waardoor je kunt oversteken naar het nieuwe land. Zo is onze tijd, en de rivier is soms ook wel wat ruig. Er is een grote wereldwijde crisis, de golven klotsen om de stenen heen. Maar de stenen liggen vast.

Stenen spelen een hoofdrol in een boekje van onze kerk over rituelen bij sleutelmomenten van het leven. Voor ieder moment, van geboorte tot overlijden, een steen.

Het einde van het seizoen, de weg naar het nieuwe begin, een nieuwe school, een nieuwe baan. Mijlpalen in het leven waar je blij en trots op mag zijn en stenen om op te staan als vaste bodem, als de rivier soms woelig is, maar ook als hij rustig stroomt. Ga in vrede…

 

God zij mét jou.

Ga in vrede, je pas ligt open.

De Levende gaat met je mee

en ruimt de hindernissen op.

De Levende is met je

en zal zorg voor je dragen.

De Levende zal in je schaduw lopen.

De Levende is je metgezel.

De Levende legt zich neer in je slaap.

De Levende waakt over je.

Moge jij bij de Levende blijven.

AMEN

(Naar een tekst uit Burundi en Psalm 121)

 

Ds. Jan Glas

 

Uit de Petruskerk

 
  1. Woensdagavond 10 juni is Oane Kloosterman (De Ring 6, Buitenpost) gestorven in de leeftijd van 62 jaar. In korte tijd werd zijn leven razend snel afgebroken en moest hij afscheid nemen van zijn vrouw Hetty en allen die hem lief en dierbaar waren.

 

Hoe groot deze kring van familie, vrienden en andere goede bekenden is, bleek in de dagen na zijn heengaan. Vele rouwbetuigingen werden geschreven op facebook en kaarten. En weliswaar konden op maandag 15 juni vanwege de coronamaatregelen slechts een dertigtal mensen de afscheidsdienst in de Petruskerk bijwonen, verbinding werd gemaakt via een livestream. En daarna werd Oane door vele mensen in een erehaag uitgeleide gedaan langs de Tsjerkebuorren in de richting van De Wedze!

 

Op de rouwkaart is een foto verwerkt van Oane als wadloper. Vele malen heeft hij als gids andere mensen het wad over geleid. Zijn talent daarvoor ontluikte in zijn tijd als vrachtwagenchauffeur. Talent om ervoor te zorgen, zoals hij dat zelf zei, dat ook de achtersten weer veilig terug zouden komen. Talent ook voor “ouwehoeren”. Juist bij de achtersten waren de verhalen te beluisteren.

Dit talent kenmerkte deze echte Fries, geboren en getogen in Twizel, in zijn hele bestaan. Zo had hij als ondernemer van zijn biologische kwekerij Frytsjam in het bijzonder ook oog voor de achtersten, wetend welke verhalen bij deze jongeren schuil gingen. En niet alleen zij zullen hem daarin blijven herinneren als gids!

 

Avonturieren was Oane eigen. Liever dat, met alle onzekerheid incluis, dan als chauffeur altijd hetzelfde stuk heen en weer blijven rijden. Steeds achter een volgende berg kijken, noemde hij dat. Zo heeft hij alles uit het leven gehaald. En daarin zijn fuotprint in onze werkelijkheid gemaakt.

 

Wat wordt hij gemist. Maar Hetty heeft Oane in vertrouwen losgelaten. Op de rouwkaart met die foto van Oane op het wad, staat een tekst van Willem Abma:

 

En wat ik wie en bin en wat ik bliuw, 

giet mei my mei yn alle rêst 

nei in lân dat gjin fuotprint ken.

 
  1. Als alles volgens plan is gegaan hebben zondag 5 juli de eerste kerkdiensten weer plaatsgevonden in De Oerdracht en de Petruskerk. Fijn was het om in de lange periode daarvoor online te kunnen samenwerken met Kootstertille in de Benedictuskerk! Deze zomer zijn de diensten in Twijzel tot en met zondag 16 augustus verder SOW in De Oerdracht. 

 
  1. Ook in De Oerdracht, daar in de kring van de Petruskerk, is op dinsdag 21 juli om 14.00 uur de huwelijksviering van Iris Rinzema en Bernard Kemperman. Mooi om met Iris en Bernard uit te kijken naar deze bijzondere dag in hun leven.

 
  1. Voor Iris en Bernard onderbreek ik even mijn zomervakantie die op 14 juli begint en tot met 10 augustus duurt. 

 
  1. Het was goed om net voor de zomervakantie op 1 juli met een aantal gemeenteleden real life bij elkaar te zijn tijdens de gemeenteavond. We hebben vooral bijgepraat met elkaar, naast het bespreken van een paar jaarlijks terugkerende financiële dingen. Daarbij is ook gevraagd door onze kerkenraad om te overwegen, na een hele periode zonder kerkdiensten offline en dus ook geen collectes, een geldbedrag over te maken voor de kerk naar de rekening van de kerkrentmeesters en voor de diaconie naar de rekening van de diakenen. Van harte aanbevolen schrijf ik deze vraag in ons kerkblad. De rekeningnummers zijn: kerk NL35 RABO 0363000488, diaconie: NL31 RABO 0363001239 

 
  1. Van harte hoop ik dat de zomer ons allen goed zal doen. 

       

Vriendelijke groet van Gert Wijnstok

 

Uit ‘De Oerdracht’ en de Protestante Gemeente van Kootstertille…

Er zijn bij mijn weten geen ziekenhuisopnames geweest in de afgelopen periode en er ligt op dit moment niemand in het ziekenhuis. Mw. Jagersma (Optwizel) is wel voor onderzoek naar het ziekenhuis geweest. Zij mocht met goede berichten thuiskomen.

In memoriam Willie van der Valle-Bruining

Op 4 juni is Mw. Willie van der Valle-Bruining plotseling overleden. In de afkondiging van haar overlijden staat:

Jouw sterven is zo moeilijk te begrijpen

Afscheid nemen ging niet meer

Te weten dat we je voorgoed moeten missen

dat doet zo verschrikkelijk veel zeer

Er is in familiekring afscheid van haar genomen in ‘De Oerdracht’ op 9 juni 2020.

 

We wensen de familie heel veel sterkte toe met dit verlies.

 

Ds. Jan Glas

 

BERICHTEN VOOR DE GEMEENTE ROND DE OERDRACHT

 

Uit de kerkenraad: 

De afgelopen week hebben wij overleg gehad met een aantal mensen van de kerkenraad en kerk rentmeesters.

Vanaf 1 juli mochten er weer bijeenkomsten gehouden worden met max. 100 personen.

En als alles goed gaat gaan wij daarom vanaf 5 juli weer kerkdiensten houden.

Voor deze samenkomsten is er een protocol opgesteld ivm covid 19;

* Zoals hoe ga je om met de hygiëne.

* Er staan 2 mensen (koster en kerkenraads lid) bij de deur die vragen naar de gezondheid en kijken erop toe dat de desinfectie en anderhalve-meter-regel gehandhaafd worden.

* Samenzang mag niet (een koortje wel) en koffiedrinken na afloop ook niet.

*Collectes staan bij de uitgang.

Kortom: dat wat de kerkgang extra fijn maakt en wat we allemaal zo missen is het samen zingen, het elkaar ontmoeten en het koffie drinken kan voorlopig niet.

Daarom hebben wij als kerkenraad besloten om een offerte op te vragen voor een camera in de kerk voor diegenen die thuis blijven en toch deel kunnen nemen aan de dienst met beeld en geluid.

 

Daarnaast hebben wij ons de afgelopen periode bezig gehouden met het plaatsen van de kerk- en diaconiebegroting en jaarrekening in het FRIS systeem.

FRIS= financieel rapportage en informatie systeem.

En met enige begeleiding van Rouke de Boer is dit ons gelukt en hebben wij goedkeuring gekregen van het ingediende!

 

De leiding van de jeugdclubs hebben op vrijdag 12 juni voor de afsluiting van dit seizoen nog een clubavond georganiseerd met de jeugd (dit met gepaste maatregelen mbt covid 19). Voor de jeugdleden is afgesproken dat als alles goed gaat de geplande aktie’s zoals een nacht zonder dak naar volgend seizoen verschoven worden.

Ik heb begrepen dat het een gezellige en goed geslaagde avond was.

Fijn en bedankt daarvoor!!

 

Aan het eind van het zomerseizoen zullen wij opnieuw bij elkaar komen met betrekking tot het corona beleid. En aan de hand hiervan zullen wij onze kerkelijke activiteiten uitbreiden.

 

Dit jaar zit de ambtsperiode van een aantal kerkenraadsleden er op. Niet alle functies kunnen we vervangen , maar gelukkig heeft Tjeerd Wolters toegezegd dat hij het team van diakenen wel wil versterken, hij draait al mee. Er moet nog een datum gevonden worden voor de bevestiging van Tjeerd en het afscheid van Fokie Kloosterman.

 

Een groet namens de kerkenraad en alvast een fijne en gezonde zomerperiode gewenst!

Groet Renske Pafforaad.

 

Verjaardagen

30 juli  Kl. Wijma 

11 augustus  T. Zuidema 

30 augustus  Y Kloosterman-Postma  

 

Alvast van harte gefeliciteerd en voor uw nieuwe levensjaar Gods zegen toegewenst.

“Beste gemeenteleden,

 

We willen jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie felicitaties voor ons huwelijk. Het was hartverwarmend!

 

Groeten van Marcel en Anneke Henstra = van der Veer.”

 

DIACONIE

Opbrengst verjaardag fonds maand mei  € 101,35
 

Zomercollecten van de diaconieën van de Oerdracht en de Petruskerk

Zomer collecte voor mama Rose.

Tijdens de dienst van Kerk in actie op 2 februari heeft u al kunnen horen over het project van Fryslân voor Rwanda en dan in het bijzonder over Mama Rose. Ze overleefde de vreselijke genocide in 1994, maar verloor veel familie en vrienden. Ze bedacht: “Als ik als volwassene al zo getraumatiseerd ben, hoe moet het dan zijn voor de kinderen die geen ouders meer hebben?” Veel kinderen leefden in die tijd op straat, ook woonden veel kinderen alleen of met broertjes en zusjes in een huis. Hun ouders waren gedood of in de chaos gevlucht naar het buitenland. Rose wilde zich om hen bekommeren. Ze nam ontslag van haar werk als accountant en ging in 1995 aan de slag.

Ze had eigenlijk geen idee wat ze deed in het begin. “Ik had geen uitgewerkt plan, ik wilde alleen de kinderen beschermen.” Een weeshuis oprichten wilde ze niet, ze wilde de kinderen liever een familie bieden. Ze kreeg al snel steun van de overheid, die ook als doel had om de kinderen onder te brengen in gezinnen. Wat begon als een opvang voor veertig weeskinderen in 1995 is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van steun aan 2400 kinderen en hun pleeggezinnen. Inmiddels geen weeskinderen meer vanwege de genocide, maar vanwege de dodelijke ziekte aids. Via Fryslân foar Rwanda komt uw geld bij een mooi project.

In het maart nummer stond al het recept van de koekjes die we bij de koffie kregen, daarom nu bij “Algemeen” een recept van een zoete aardappelsoep uit RwandaKootstertille: Over de automatische incasso

Waar blijven de enveloppen? Een kopje in het kerkblad van maart waarin we uitleggen dat het steeds moeilijker wordt om de klussen die gedaan (moeten) worden ook werkelijk voor elkaar te krijgen.

Zo is het ons dit jaar niet gelukt om de actie kerkbalans te organiseren. Dat heeft gevolgen voor de kerkleden die gewend zijn om via automatische incasso hun bijdrage aan de kerk over te maken. Omdat die automatische incasso per 1 januari 2020 automatisch gestopt is. Zonder uw kerkelijke bijdrage kunnen we echter niet in het kerkenwerk en we hopen dat u het kerkenwerk toch wilt blijven steunen met uw bijdrage.

U kunt dit doen door uw bijdrage zelf aan ons over te maken. Bijvoorbeeld door in internetbankieren bij uw bank een (maandelijkse) overboeking in te stellen. Als u toch gebruik wilt blijven maken van automatische incasso dan willen wij u vragen om ons even een berichtje te geven.

Dit kan via adm.pgkootstertille@gmail.com of met een telefoontje aan Klaas Blom  of Sytse Wijbenga 

 

De kerkenraad van Kootstertille

 

Pastoraat (ouderen)

Voor zover het mij bekend is, verblijven er op dit moment geen gemeenteleden in het ziekenhuis die ik hier onder uw aandacht moet brengen. Het komt bijna nooit voor dat deze rubriek leeg blijft. Het  betekent niet dat er geen ziekte en zorgen zijn onder gemeenteleden. Laten we proberen om elkaar op een betrokken manier in het oog te houden.

Na de vreemde, verwarrende maanden die wij achter de rug hebben, zitten wij nu in de vakantietijd. En ik hoop dat het een periode wordt  waarin we de ontspanning en rust vinden die we nodig hebben.

Mijn vakantie begint op 3 juli en eindigt eind juli. Meestal reizen we met onze vouwwagen naar het buitenland, maar dit jaar blijven wij in ons eigen land.

In augustus hoop ik weer present te zijn. 

Ik wens u allen een goede zomertijd toe!

 

 

Op een zondag in september 2012 werd ik als kerkelijk werker verbonden aan de Protestantse Gemeente in Kootstertille. En daarna begonnen mijn fietstochten van Drachten naar Kootstertille.

Ik had inmiddels een mooie route ontdekt en nog steeds roept dit fietspad een vakantiegevoel bij me op. Langs dit pad, de Mûntsgroppe, was mij destijds iets bijzonders opgevallen en ik vertelde er over in het verhaal waarin ik mijzelf voorstelde aan de gemeente. Een fragment van dit verhaal wil ik opnieuw met u delen. Misschien komt het u bekend voor. Het begon zo…

Plak foar twa…

Een prachtige, zonnige ochtend in september. Ik ben onderweg naar Kootstertille. Ik fiets vanaf Drachten, via Rottevalle de Mûntsgroppe op, over de klinkerweg langs het Wytfean.

En dan zie ik ze staan, rechts van de weg, verscholen in het groen. Twee  oude, verweerde stoelen, met elkaar verbonden zodat het één geheel lijkt. Een bankje met de mooie woorden: Plak foar twa. Misskien witte jo se wol te finen!

Terwijl ik doorfiets blijven deze twee woorden hangen. Gaandeweg krijgen de twee met elkaar verbonden stoelen steeds meer betekenis, een symbolische betekenis!

‘Plak foar twa’ is uitnodigend, nodigt uit tot drie, vier…meer, véél meer.

Mijn droom is dat wij allemaal op dat bankje passen en elkaar de ruimte  geven om te kunnen zijn, zoals wij door onze Schepper zijn bedoeld.

Daarbij kunnen en mogen wij niemand uitsluiten.

Maar dan moeten we misschien wel eens een stukje opschuiven! 

Kom der by, romte genôch!

 

De jaren gingen voorbij. De twee oude , verweerde stoelen verloren het laatste beetje glans dat ze nog hadden, maar ze stonden er. Twee vaste herkenningspunten langs de route.

Maar op een dag waren ze weg! Het waren maar stoelen, oud en verweerd, maar ik miste ze en vroeg me af waar ze gebleven waren. Ik had wel een vermoeden, maar toch.

Na verloop van tijd stonden ze er weer, nog altijd verbonden met elkaar. Maar er was meer. In een plastic mapje, met een touwtje vastgeknoopt aan een stoel, las ik het levensverhaal van de man en de vrouw die ooit deze twee stoelen tot hun bezit mochten rekenen. Totdat ook dit mapje weer verdween.

 

 

Juni 2020. Er is veel veranderd in onze samenleving door de aanwezigheid van een onzichtbaar virus. Maar de scheppingskracht in de natuur laat zich hierdoor niet uit het veld slaan. Alles groeit en bloeit langs de Mûntsgroppe. Hier is niets veranderd.

Tot ik bij de twee oude, verweerde stoelen kom. Ze staan er nog wel, maar niet meer verbonden met elkaar! Tot mijn verbazing hebben ze zich aangepast aan de RIVM- maatregelen van deze tijd en staan ze minstens anderhalve meter bij elkaar vandaan! Ze lijken symbool te staan voor de afstand waarmee wij dagelijks rekening moeten houden.

Laten we hopen dat er weer een tijd komt dat dit niet meer hoeft en dat wij weer naast elkaar, samen op een bankje kunnen zitten. 

Maar of het twee stoelen-bankje nog in ere hersteld zal worden? De tijd zal het leren.

 

Met een hartelijke groet,

Gerda Bekius

Verjaardagen 70+

5 juli, dhr. D. van der Veer, 

8 juli, mw. L. Broersma-De Haan,

11 juli, mw. M. van der Bij- van der Berg,

11 juli, mw. G. de Haan-Westra, 

12 juli, dhr. E. Vries, 

14 juli, mw. J. Wijngaarden-Stel,

18 juli, mw. M. Zijlstra-IJtsma, 

20 juli, dhr. A. Westerhuis, Willem 

23 juli, Dhr. S. Kuipers, 

23 juli, dhr. E.B.J. Mauer, 

24 juli, mw. A.T. Sangers-Dijkstra, 

27 juli, dhr. M. Vellema, 

31 juli, mw. A. Huisma- Monsma,

8 augustus, dhr. H. Veenstra, 

9 augustus, mw. T. Douwes-van der Zwaag, 

12 augustus, dhr. R. Meijer,

18 augustus, mw. A. G. Meijer-de Haan, 

22 augustus, dhr. T. Gjaltema,

22 augustus, dhr. E. Steringa, 

25 augustus, mw. J. Zuidersma- van der Meulen, 

30 augustus, dhr. J. Krol, 

4 september, dhr. H.B. Merkus, 

4 september, dhr. G.R. Keidel, Als gemeente feliciteren wij u van harte en wensen u samen met uw familie een mooie dag toe.

 

Huwelijksjubileum

Op 25 augustus zijn dhr. L. de Boer en mw. H. de Boer- van der Bij,  25 jaar getrouwd.

Als gemeente feliciteren wij u van harte en wensen u samen met uw familie een mooie dag toe.

 

Jaarrekeningen kerk en diaconie.

Er is dit jaar nog geen gemeenteavond geweest en daardoor is het niet mogelijk geweest de jaarrekeningen te presenteren. Ze zijn wel bij de PKN ingediend en het is dit jaar verplicht voor 15 september deze aan de gemeente aan te bieden. 

Wilt u inzage in de betreffende jaarrekening: neem contact op met Sytze Wybenga (kerk) of Tineke Nicolai (diaconie) en u krijgt een overzicht gestuurd over de mail of in de brievenbus.


ALGEMEEN       ALGEMEEN       ALGEMEEN       ALGEMEEN

 

Nieuws uit kerk en theologie!

Er zijn twee opvallende publicaties voorbij gekomen in de afgelopen periode. De Engelse theoloog Tom Wright heeft een boekje geschreven over ‘God en de pandemie’. Daar zijn natuurlijk verschillende meningen over. We horen dat er meteen een verband gelegd wordt over de eindtijd waarin we leven. Deze corona-pandemie zou daar een bewijs voor zijn. Volgens mij hoef je dat niet te bewijzen met een pandemie, want als je in de Bijbel gaat lezen hoor je dat bij Paulus de eindtijd begint op het moment dat Christus opstaat uit de dood.

De achterflap noemt nog een paar andere argumenten: God schudt ons wakker, het ligt allemaal aan de Chinezen, de regering, en noem alle andere zondebokken maar op. Ik ben benieuwd wat Wright ervan gaat maken. Ik heb hem leren kennen als een zeer kundige nieuwtestamenticus die heel begrijpelijk kan schrijven over de Bijbel en over de achtergronden uit de tijd van Jezus. Ik moet het nog lezen, dus kom ik daar in het septembernummer op terug.

Een ander boek wat mij bezighoudt is van Jürgen Moltmann. Voor de mensen die indertijd begaan waren met het Conciliair Proces geen onbekende. Hij heeft een wereldberoemd boek geschreven met als titel ‘Theologie van de Hoop’. Nadat zijn vrouw is overleden heeft hij een klein boekje geschreven met de titel ‘Opstaan in het eeuwige leven’. helaas is dit boek nog niet in het Nederlands vertaald en ik hoop dat dit wel gaat gebeuren. Omdat het een bijzonder mooi en bemoedigend boekje is. Ik wil zijn gedachten graag met u delen, maar dat is nog wel een uitdaging omdat dit vanuit het Duits moet gebeuren. Ik ga in de zomerperiode proberen om een paar van zijn gedachten over te brengen naar het Nederlands en wil dan na de zomervakantie in deze rubriek zijn gedachten over opstanding en eeuwig leven met u te delen.

 

Ds. Jan Glas

 

Zoete aardappel- & linzensoep

Bron: Rwandese krant The New Times 

 Een heerlijk warme zelfgemaakte soep, eenvoudig om te maken. 

Voor 6 personen 

Ingrediënten

• 2 theelepels medium kerriepoeder• 3 el olijfolie• 2 uien, geraspt• 1 geraspte appel, geschild• 3 teentjes knoflook, geplet• 20 gr gehakte koriander, stengels

• duimgroot stuk verse wortelgember, geraspt• 800 gr zoete aardappelen

• 1,2 l groentebouillon• 100 gr rode linzen• 300 ml melk• sap van 1 limoen

 Werkwijze

1. Doe het kerriepoeder in een grote pan en rooster het 2 minuten op een middelhoog vuur. Voeg de olijfolie al roerend toe terwijl het kruid in de pan sist. Doe de uien, appel, knoflook, korianderstengels en gember erbij, breng op smaak en kook 5 minuten, onder af en toe roeren.

 2. Schil ondertussen de zoete aardappelen en rasp ze. Stop ze in de pan, samen met de bouillon, linzen, melk en kruiden, en laat dit 20 minuten afgedekt sudderen. Mix het geheel met een staafmixer tot een glad mengsel. Roer het limoensap erdoor, controleer de kruiden en serveer, gegarneerd met grof gehakte korianderblaadjes.
Bijbelrooster  

 

5 – 11 juli 12 – 18 juli

Zondag Zacharia 9: 9-17 Romeinen 11: 1-12

Maandag Zacharia 10: 1-5 Romeinen 11: 13-24

Dinsdag Zacharia 10: 6-12 Romeinen 11: 25-36

Woensdag Zacharia 11: 1-14 Matteüs 12: 1-21

Donderdag Zacharia 11: 15-17 Matteüs 12: 22-37

Vrijdag Romeinen 10: 1-13 Matteüs 12: 38-50

Zaterdag Romeinen 10: 14-21 Matteüs 13: 1-23

 

19 – 25 juli 26 juli – 1 augustus

Zondag Matteüs 13: 24-35 Zacharia 14: 1-11

Maandag Matteüs 13: 36-46 Zacharia 14: 12-21

Dinsdag Matteüs 13: 47-58 Exodus 25: 1-9

Woensdag Zacharia 12: 1-8 Exodus 25: 10-22

Donderdag Zacharia 12: 9-13:1 Exodus 25: 23-30

Vrijdag Zacharia 13: 2-6 Exodus 25: 31-40

Zaterdag Zacharia 13: 7-9 Matteüs 14: 1-12

 

2 - 8 augustus 9 - 15 augustus

Zondag Matteüs 14: 13-21 Psalm 29

Maandag Psalm 78: 1-16 Exodus 26: 1-14

Dinsdag Psalm 78: 17-31 Exodus 26: 15-37

Woensdag Psalm 78: 32-51 Exodus 27: 1-8

Donderdag Psalm 78: 52-72 Exodus 27: 9-21

Vrijdag Matteüs 14: 22-36 Psalm 45: 1-8

Zaterdag Matteüs 15: 1-20 Psalm 45: 9-18

 

16 - 22 augustus   23 – 29 augustus 30 aug. – 5 sept.

Zondag Exodus 28: 1-14 Exodus 29: 38-46 Matteüs 17: 14-23

Maandag Exodus 28: 15-30 Psalm 138 Exodus 30: 1-10

Dinsdag Exodus 28: 31-43 Matteüs 15: 21-39 Exodus 30: 11-16

Woensdag Psalm 17 Matteüs 16: 1-12 Exodus 30: 17-21

Donderdag Exodus 29: 1-14 Matteüs 16: 13-28 Exodus 30: 22-38

Vrijdag Exodus 29: 15-30 Matteüs 17: 1-8 Matteüs 17: 24-27

Zaterdag Exodus 29: 31-37 Matteüs 17: 9-13 Matteüs 18: 1-9


Simmer yn ‘e Wâlden


Op in moaie simmerdei

Moarns ier en betiid

Sjonge soargeleaze fûgels

In al-oanhâldend liet

 

As by opkommende sinne

Dauwe oer de fjilden leit

Sprekt de natuer yn alle talen

Rêst giet fan bou en greid’

 

De djipgriene beamwâl

Lyk neist in hiel âlde wyk

Rikt krekt út boppe de grize dauwe

En siket yn ‘e romte syn ûtwyk

 

Yn ‘e fierte kraait in hoanne

In hin hat har aai al lein

En weidzjend fee fanút de greide

Is al nei de melkstâl tein

 

Fansels geane dan de tinzen

Nei God de Skepper fan de wrâld

Lof en tank, oan Him de eare

Dy’t it allegear yn hannen hâldt.

 

Wieke de Boer – Hiemstra
 
terug
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.