PKN
Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel
 
Kerknieuws september 2020 Kerknieuws september 2020
KERKNIEUWS TWEEKARSPELEN
TWIJZEL en KOOTSTERTILLE


SEPTEMBER 2020        11e jaargang       NUMMER 9

Petruskerk               De Oerdracht      Benedictuskerk     Kerkelijk Centr.
 Twijzel                      Twijzel                              Kootstertille

Bereikbaarheid predikant:
Ds. Jan Glas.
Telefonische bereikbaarheid: 0512 – 330880; tussen 9.00 en 9.30 uur bijna altijd aanwezig, of aan het eind van de middag.
Aarzel niet om het antwoordapparaat in te spreken, dan zoekt hij contact met u. Ook per email bereikbaar: glas0222@planet.nl.
Donderdag is zijn vaste vrije dag.
Kerkelijk Werker:
Gerda Bekius,  tel.: 0512-510593,
email: g.e.bekius@gmail.com
Jeugdwerker
Gerlof Wiersma, tel. 06-52693619    gerlof@royalmission.nl

Predikant Petruskerk Twijzel:
Ds. Gert Wijnstok
Telefonische bereikbaarheid: 06 10459883.
Email: gertwijnstok@gmail.com

Websites: http://twijzel.protestantsekerk.net
          Kootstertille: www.pgkootstertille.nl

Inleveradressen kopij:
Twijzel:             S. Boersma,
                        W. Jongsma,

Kootstertille:     T. Nicolai,

Email kopij: tineke.nicolai@planet.nl 
INLEVEREN KOPIJ T/M:               30 SEPTEMBER 2020
MEDITATIE      MEDITATIE         MEDITATIE       MEDITATIE

Verwachtingsvol de toekomst in kijken…
Het is een goede tijd voor profeten op allerlei gebied. De één zegt – er komt een ramp, de ander zegt… En waar we werkelijk op kunnen rekenen weet niemand. Ook niet over de tijd die komt na de ergste coronabesmettingen. We kunnen als mens nu eenmaal niet in de toekomst kijken. En dat is een beperking waar we slecht tegen kunnen. Want iedereen zoekt altijd naar zekerheden, van pensioenvoorziening tot economie. We proberen ons hele leven te plannen en maken plannen tot heel ver in de toekomst.
Het is als een soort toekomstvoorspelling, maar dan wel één die we zelf willen sturen. En als er dan plotseling iets veranderd zijn we helemaal in de war. Het klinkt misschien gek, en niemand zal terug willen, maar in de Middeleeuwen was de mens daar psychisch veel beter tegen opgewassen. Men was gewend aan plotselinge veranderingen, zowel politiek als qua gezondheid en wonderlijke misoogsten. De moderne mens is daar niet meer aan gewend en veel sneller van slag als er plannen niet door kunnen gaan of als de wereld verandert. En daarnaast denken we dat we veel meer weten en kunnen voorspellen dan de oude profeten van lang geleden.
Nu er een crisis is horen we ook veel profeten, op het gebied van de gezondheid en de risico’s. Op het gebied van de economie, over de wereldverhoudingen en noem maar op. Een crisis is altijd een gunstige periode voor de profeten van de wereld. Er zijn ook onheilsprofeten op kerkelijk gebied. We houden geen gemeenschap meer over, hoor je ze zeggen. We moeten van alles verzinnen om bij elkaar te komen. en het is heel goed voor te stellen dat mensen dit zeggen. Want we missen het, samen koffiedrinken, bijpraten over wat er in het dorp gebeurt. Je loopt ook niet zomaar even bij iemand binnen terwijl we dat anders wel doen.
We zoeken naar oplossingen, een collega schreef over bij elkaar komen in een tent want die kun je goed ventileren. Dat zou moeten, want anders is er straks geen kerk meer in Nederland. Nu het heel warm is buiten zou dat kunnen, maar hoe doe je het als het kouder wordt? En wat zijn dan de onlinemogelijkheden. Fijn dat er heel veel technisch kan, maar werkt het ook?
Het zijn vragen om over na te denken. Maar dat de kerk in Nederland verloren gaat geloof ik niet. Dat het anders wordt, dat wel. Het geloof gaat al een paar eeuwen mee en een crisis zal het geloof niet uitdoven. Dat het anders wordt, dat zit er wel in. Maar hoe of wat, en op welke manier. Ik zou het echt niet weten.
Wat ik wel weet is dat God ons een belofte heeft gedaan. Tegen Noach zei hij dat hij niet nogmaals de wereldbevolking zal vernietigen. Tegen Abraham zei hij dat er een toekomst zou zijn op een plek waar geen toekomst meer werd verwacht. Ze waren immers al oud en een kind krijgen was menselijk gezien onmogelijk. Een thema dat nog een aantal keren terugkeert in de Bijbel.
Tegen de politieke druk van Babel om het geloof los te laten horen we de stemmen van Jesaja en Jeremia. Die zeggen dat er toekomst is, en dat God met ons meegaat. In de Psalmen horen we dat God de volkeren zal roepen om bij hem te komen. ‘Hen tellen als in Israël ingewijd’ zingen we in Psalm 87. De apostelen die ons vertellen over Jezus Christus krijgen te maken met doodsbedreigingen. Doodsbedreigingen die tot op de dag van vandaag doorgaan. Wereldwijd worden medegelovigen vervolgd, en toch is er overal op de wereld nog overal geloof te vinden. Ook op de plekken waar medegelovigen onderdrukt worden.
Dat het geloof in Nederland ten onder zal gaan, dat geloof ik niet. Hoe het verder zal gaan, dat weet ik niet. En misschien moet er ook eerst wel het nodige aan vaste gewoonten omvallen om nieuwe wegen te ontdekken. Ik hoop van harte dat we dan ook willen zoeken en dat we elkaar ook nieuwe wegen kunnen wijzen.
En dan is het zoals Bonhoeffer in 1944 al zei bij de doop van zijn neef. Hij spreekt in de lijn die hij al heeft gezien bij Paulus. En net als Paulus schrijft hij aan zijn neef dat wij niet weten wat ons overkomt, we hebben geen woorden om over het geloof te spreken en misschien ook niet om te bidden. Maar beiden luisteren naar wat de Geest hen in het hart geeft. Een woordeloos gebed. En dan schrijft Bonhoeffer: we weten niet hoe het gaat. Dat wat altijd gewerkt heeft, dat werkt niet meer. Laten we wachten op nieuwe woorden, op nieuwe taal om over geloof te spreken. En laten we met de Heilige Geest woordeloos bidden en in ons hart ons vertrouwen richten op God.

Vanaf dit nummer schrijf ik in plaats van het vaste kerkbladartikel ‘nieuws uit theologie en kerk’ een serie naar aanleiding van een boekje van Jürgen Moltmann over sterven en opstanding in het eeuwige leven. Het boekje is (nog) niet in het Nederlands geschreven, maar hij schrijft zo goed over dit thema wat ik graag door wil geven. Van harte aanbevolen om te lezen.
Ds. Jan Glas
 
KERKDIENSTEN       KERKDIENSTEN       KERKDIENSTEN

Alle diensten van Kootstertille t/m september worden nog via Kerkdienstgemist gestreamd.
Indien eerder wijzigingen kunnen worden doorgevoerd, wordt dit via de website aangegeven.

Zondag 6 september
TWIJZEL     De Oerdracht       9.30 uur: Pastor K Dijkshoorn
                              Kindernevendienst:
                        Oppas: na overleg       
                        Collectes: 1.Werelddiaconaat , 2. kerk

TWIJZEL     Petruskerk                  9.30 uur: pastor J. Valk
                              Collectes: 1. diaconie/KiA, 2. kerk

K’TILLE        Kerk. Centrum            11.00 uur: dhr. S. Wybenga
                              Koster: A. Noordstra (0512-331633)
                        Organist: F. Walstra

Zondag 13 september
TWIJZEL     De Oerdracht       9.30 uur: ds. J. Glas
Heilig                   Kindernevendienst:
Avondmaal        Oppas: na overleg       
                        Collectes: 1.Jeugd , 2. kerk

TWIJZEL     Petruskerk                  9.30 uur: ds. G. Wijnstok
H.A.                      Collectes: 1. diaconie, 2. kerk

K’TILLE        Benedictuskerk          11.00 uur: ds. J. Glas
H.A.                      Koster: J. de Jong  (0512-355847)
                        Organist: H. van der Meer
Zondag 20 september
TWIJZEL     De Oerdracht              9.30 uur: ds. G. Wijnstok
     SOW            Oppas: na overleg       
Startdienst        Collectes: 1. diaconieën , 2. kerken

K’TILLE                Kerk. Centrum  11.00 uur: ds. J. Glas
themadienst       Koster: B. Annema  (0512-332309)

Zondag 27 september
TWIJZEL     De Oerdracht       9.30 uur: ds. H. Strubbe
                              Kindernevendienst:
                        Oppas: na overleg       
                        Collectes: 1.Vredeswerk , 2. kerk

TWIJZEL     Petruskerk                  9.30 uur: ds. P. Oussoren
                              Collectes: 1. diaconie, 2. kerk
Na de dienst koffiedrinken.

K’TILLE        Benedictuskerk          11.00 uur: ds. H. Strubbe
                              Koster: D. Hoekstra (0512-331340)
                        Organist: F. Walstra

Zondag 4 oktober
TWIJZEL     De Oerdracht       9.30 uur: ds. J. Glas
 afscheid/               Kindernevendienst:
bevestiging           Oppas: na overleg       
diaken                Collectes: 1.Kerk & Israël , 2. kerk

TWIJZEL     Petruskerk                  9.30 uur: ds. G. Wessels
                              Collectes: 1. diaconie, 2. kerk

K’TILLE        Kerk. Centrum            11.00 uur: ds. J. Glas
                              Koster: T. Spinder (0511-445827)      
                        Organist: H. van der Meer

Zondag 11 oktober
TWIJZEL     De Oerdracht      9.30 uur: ds. Borger, Surhuizum/
                              Kindernevendienst:                              Jistrum
                        Oppas: na overleg       
                        Collectes: 1.KerkinAktie Twijzel, 2. kerk
vervolg 11 oktober
TWIJZEL     Petruskerk                  9.30 uur: ds. G. Wijnstok
                              Collectes: 1. diaconie/KiA, 2. kerk

K’TILLE        Benedictuskerk          11.00 uur: ds. Borger
                              Koster: S. Roukema (0512-331799)
                        Organist: H. van der Meer
 
BIJ DE DIENSTEN                     BIJ DE DIENSTEN

We moeten wennen aan het ‘nieuwe normaal’ – de anderhalve meter en allerlei andere dingen. Maar als je in de kerk bent en je kijkt om je heen dan merk je wel dat die anderhalve meter echt niet normaal is. In Kootstertille is het gebouw steeds leeg gebleven, behalve de mensen die nodig zijn om de dienst online mogelijk te maken, geen mensen in de kerk. Maar gelukkig kunnen we bij elkaar komen, al is het op een beperkte manier en helpt de techniek ons een handje om toch aanwezig te zijn. Hoelang dit nog zal duren weet niemand, want in de toekomst kijken is ons niet gegeven.
Op 13 september ben ik aanwezig in beide dorpen. In principe staat hier een avondmaalsdienst gepland, maar het is in de huidige situatie nog niet duidelijk of deze door kan gaan. Het rooster geeft voor deze zondag een lezing uit Mattheüs 18 waarin Jezus naar aanleiding van een vraag van Petrus iets zegt over vergeving. Dat thema speelt ook een rol in een gesprek tussen God en Mozes over de aanbidding van het gouden kalf (Ex.32:7 v.). Ook daar speelt het thema vergeving. Opvallend is dat daar God het even niet heeft over zijn volk dat door hem uit Egypte is geroepen. Nu het niet goed gaat zegt hij tegen Mozes: ‘dat volk van jou’.
Op 4 oktober ben ik ook weer in beide dorpen. In Twijzel is het meteen ook ‘inhaalzondag’ van een paar dingen voor de zomer gepland stonden. We mogen Tjeerd Wolters in de diaconie begroeten en Fokie Kloosterman treedt af als diaken. Op deze zondag nemen ook de oudste kinderen officieel afscheid van de kindernevendienst. Welke Bijbeltekst daarbij komt? Dat weet ik nu nog niet, maar we gaan er een mooie dienst van maken. Voor Kootstertille zien we ook nog wel hoe de lezing daar tot zijn recht komt zonder deze bijzondere elementen.
Ds. Jan Glas
Startzondag Twijzel 20 september
Net als in andere jaren vieren De Oerdracht en de Petruskerk op zondag 20 september samen de start van het nieuwe seizoen. De Protestantse Kerk heeft daarvoor een mooi jaarthema bedacht: ‘Het goede leven’. In een tijd waarin het coronavirus al veel verdriet, angst en onzekerheid heeft gegeven, kan het ‘goede leven’ de komende maanden verschil van dag en nacht maken.

Dat gaan we spelenderwijs verkennen, beleven en ontdekken door na de kerkdienst buiten een levend ganzenbord te spelen waaraan iedereen van jong tot oud corona-proof aan mee kan doen. Het spelen van een spel is sowieso al een vorm van het goede leven!Het spel leidt iedereen naar de oude melkfabriek, waar we binnen dan alle ruimte hebben om – opnieuw met inachtneming van de corona-maatregelen – met elkaar te lunchen.

Let op: vanwege corona is het deze keer wel nodig om die lunch zelf mee te nemen. Voor drinken wordt gezorgd.

Om ondanks de beperkingen van het aantal mensen in de kerkruimte zelf zoveel mogelijk mensen gelegenheid te geven de kerkdienst mee te maken, wordt dit jaar zowel in De Oerdracht als de Petruskerk met dezelfde liturgie de startdienst gehouden.

Samenvattend:
09.30 u: Startdienst in De Oerdracht en de Petruskerk met dezelfde liturgie, gemaakt door ds. Gert Wijnstok
Aansluitend in/bij beide kerkgebouwen: koffie, thee, limonade
10.45 u: Levend Ganzenbord ‘Het goede leven’
12.00 u: Lunch in de oude melkfabriek
Van harte uitgenodigd en welkom om deze zondag met elkaar inspirerend, veilig en spelenderwijs het nieuwe seizoen te beginnen!

Valentijnsdag 14 februari 2021

Het komende seizoen valt Valentijnsdag 14 februari op zondag. Een mooie gelegenheid om dan in de kerkdienst het Bijbelse liefdesverhaal bij uitstek – Hooglied – te vertellen. En dit niet bij woorden alleen te laten, maar daarbij naar eigentijdse liefdesliedjes uit de populaire muziek te luisteren en er ook een paar  te zingen. Vergelijkbaar met de Top2000-diensten die de afgelopen jaren rond de jaarwisseling op veel plaatsen zijn ontstaan.

Reserveer daarom alvast de datum: zondag 14 februari 2021, 9.30 uur in De Oerdracht!

Om de playlist van deze dienst met elkaar samen te stellen, nodig ik u/jou uit om je eigen Top5 van liefdesliedjes naar mij te mailen: gertwijnstok@gmail.com. Een voorbeeld is het lied ‘Heb het leven lief’ dat ik recent tijdens diensten in De Oerdracht en de Petruskerk liet horen, de mooie vertolking van Elske DeWall van dit lied van Liesbeth List tijdens Passion 2017 in Ljouwert.

Ik schrijf tot Valentijnsdag elke maand in dit kerkblad een preview naar deze zondag. En hopelijk kan ik daarbij volgende keer al vertellen van een aantal Top5’en in mijn mailbox.

Ds. Gert Wijnstok  


Pastor(pr)aat
Laten we hem zijn gang laten gaan

Het laatste boek waaraan ik begon in onze zomervakantie was ‘De pest’ van Albert Camus. Ik heb het in de vakantie niet meer uitgekregen. Dat kwam niet door het boek, want dat leest als een trein. Het laatste weekend gingen we echter kamperen in Dwingeloo en proefden we bij tropische temperaturen de smaak van het goede leven.

Het goede leven
Mijn jongste broer had met zijn gezin een huisje gehuurd en met bijna iedereen uit ons gezin en dat van mijn andere broer deelden we vijf koepeltentjes op twee kampeerplekken. Bij aankomst op vrijdagmiddag bleek meteen weer eens hoe die andere broer en ik op elkaar lijken. Want zonder dat we het vooraf hadden afgesproken haalde hij als eerste zijn fiets uit de auto, zoals ik even daarvoor mijn fiets al van het fietsenrek had gehaald. In onze jonge jaren hebben wij tijdens vakanties eindeloos vaak samen gefietst. En hoewel in die tijd zijn nieuwe racefiets nota bene door mijn onachtzaamheid werd gestolen, koesteren wij de herinnering aan al dat fietsen. Hoe leuk is het dan om dit jaren verder, allebei de vijftig gepasseerd, weer samen te doen. Terwijl de kinderen in de rode auto van Wietse naar het zwembad reden voor verkoeling, weerstonden wij de hitte door te gaan fietsen. En natuurlijk beloonden wij onszelf daarna met een lekker terrasje.
De Pest
Tijdens het laatste ontbijt op maandagmorgen merkten we dat ons praten een gesprek werd over de situatie in de wereld. Kwam het door het aanstaande afbreken van de tenten en de thuisreis die voor de deur stond? Zelf had ik eerst nog een paar bladzijden in ‘De pest’ gelezen, waaronder deze aantekening van een kroniekschrijver daarin:

Aan het begin en aan het eind van plagen komt er altijd wat retoriek om de hoek. In het eerste geval is die gewoonte nog niet afgeleerd, in het tweede geval is hij alweer terug. Maar alleen midden in de ellende wen je aan de waarheid, dat wil zeggen aan zwijgen. Afwachten maar.

Albert Camus schrijft over het verloop van de pest in de stad Oran aan de Algerijnse kust. De lezer van nu leest daarin veel vergelijkbaars met wat we in onze coronatijd vandaag zien gebeuren. Er is inderdaad dagelijks heel veel retoriek te beluisteren op oude en nieuwe media. En daarin doet heel veel meer naast corona mee: het racismedebat, de korte lontjes, het stikstofvraagstuk, de woede om de dood van Bas van Wijk. Tijdens ons kampeerweekend vroeg Vitens om zuinig te zijn met water en las een nichtje een verontwaardigde reactie van iemand op twitter voor: ‘Ik heb er toch voor betaald!’

God zijn gang laten gaan
Die aantekening van de kroniekschrijver in het boek van Camus deed me ook denken aan het boek ‘Alle dingen nieuw’ van Erik Borgman, waaruit ik tijdens de vakantie aan het begin van elke dag las. Borgman is lekendominicaan en hoogleraar Publieke Theologie aan Tilburg University. Hij was in 2012 theoloog des vaderlands en werd vooral bekend met boeken over de maatschappelijke betekenis van geloof, theologie en kerk.

 Sluit God niet in woorden of de kerk op, zegt Borgman, speur maar naar waar het licht van God in het alledaagse daagt. Om het met een mooi citaat te zeggen, dat Borgman zelf geeft van een Franse sociaal werkster:

Gaat de deurbel? Vlug, ga opendoen! Het is God die ons komt liefhebben. Een oproep? …kijk, het is God die ons komt liefhebben. Is het tijd om aan tafel te gaan? Laten we gaan – het is God die ons komt liefhebben. Laten we hem zijn gang laten gaan.

Net als ten tijde van de pest is de corona-ellende en alle andere maatschappelijke onrust nog lang niet voorbij. Dat is geen leuke waarheid aan het begin van een nieuw seizoen, waarin werk, school, uitgaan en zoveel andere dingen niet hun vanzelfsprekende gang zullen aannemen. Dit betekent echter niet dat we midden in die ellende slechts aan het noodlot zijn overgeleverd. Wanneer alle retoriek tot zwijgen komt, begin je de stem van de liefde te horen. Lees het verhaal van Elia op de berg Horeb maar eens in 1 Koningen 19. Als je God maar haar of zijn gang laat gaan!

Jaarthema
Na vorig seizoen ‘Een goed gesprek’ als jaarthema te hebben gehanteerd, bedacht de Protestantse Kerk lang voordat er sprake was van corona voor dit nieuwe seizoen ‘Het goede leven’ als leidraad. Door hieraan – in alle eenvoud – gestalte te geven, maken mensen in de stad Oran uit het boek van Albert Camus het verschil tussen alleen maar kwaad en kwaadaardigheid én wat je sporen van God kunt noemen.
Wie er oog voor heeft, weet dat en hoe zo’n spoor dichtbij oplicht in ‘het goede leven’ waar mensen elkaar in aandacht en liefde verstaan.
Ds. Gert Wijnstok 

Uit de Petruskerk
  1. We hadden op woensdagavond 12 augustus al een vroeg geplande kerkenraadsvergadering en troffen elkaar bij tropische temperatuur in de tuin van Martie. Ik kon het niet laten om de vergadering te openen met een tekst die ik al vaker in de kring van de Petruskerk heb voorgelezen, het gedicht van Karel Eykman bij Psalm 133. Dat begint met:

Dat was toen daar.
Het was zo’n aardige zomeravond.
De zon had geen haast om onder te gaan.
We waren blijven hangen in de tuin.

Het voelde goed om eerst bij te praten en vervolgens terug en vooruit te blikken. Daarbij vloog een luchtballon over, die in mij – hoewel angstig om te vliegen – altijd raakt aan een verlangen.
Karel Eykman eindigt zijn gedicht met:

Dat was toen daar.
Ik weet nog dat ik dacht
als het ergens is, is het hier
als het ooit is, is het nu.
Dit is de plek waar God zou willen wonen.
Volgens mij kan hij zo aanschuiven.
Hier geeft de Heer zijn zegen.

Met zin en vertrouwen begon ik zo na mijn zomervakantie het werk ook weer in Twijzel.
 
  1. In de weken daarvoor hadden we als reisclub van dit jaar (ik zou voor het eerst meegaan) al onder ogen gezien dat het plan om in de Herfstvakantie naar de Belgische stad Ieper te gaan vanwege corona het best een jaar uitgesteld kan worden. En zo zal dat dit seizoen vaker gaan: constateren dat iets niet gaat of anders dan anders moet. Maar het maakt ook creatief. Zo gaat onder de activiteitencommissie al een leuk idee rond, waardoor we elkaar de komende tijd – naast de zondagse diensten – laagdrempelig kunnen ontmoeten. De activiteitencommissie vergadert op 21 september en laat daarna wel van zich horen.
 
  1. Net voor de zomervakantie konden we op woensdagavond 1 juli toch onze jaarlijkse gemeenteavond nog houden. Tijdens het bijpraten was er voor iedereen de ruimte om te vertellen wat haar of hem bezighoudt. Bij elkaar best veel, merkten we. Mooi dat we met name hierop onze aandacht konden richten, naast de paar formele zaken die je dan in korte tijd kunt doorspreken.
 
  1. Na een aantal maanden online, één keer op 5 juli in de Petruskerk en daarna steeds zomers in De Oerdracht, komt het zondagse ritme in de Petruskerk sinds 23 augustus weer op gang. Gelukkig was de uitkomst van een berekening dat we in de diensten weer samen kunnen zingen. Wel vraagt het coronaprotocol om op gepaste afstand van elkaar te zitten. En gaandeweg ontdekken we hopelijk hoe we op verantwoorde wijze koffie kunnen drinken na afloop van de dienst.

Op zondag 13 september vieren we de Maaltijd van de Heer, uiteraard coronaproof! En dat geldt ook voor de startzondag van 20 september, waarover elders in dit blad de nodige informatie wordt gegeven. Let op: die dag begint deze keer zowel in De Oerdracht als de Petruskerk om 9.30 uur met een korte morgendienst die dezelfde liturgie heeft. 

Ds. Thijs Oomens moest zijn zondagse afspraken voor september en oktober helaas afzeggen. Wij hopen dat de rust zijn gezondheid goed zal doen!
 
  1. Valentijnsdag 14 februari valt het komende seizoen op zondag. Een mooie gelegenheid om dan in een kerkdienst het Bijbelse liefdesverhaal bij uitstek te vertellen. En dit Hooglied dan te laten vergezellen van eigentijdse liefdesliedjes uit de populaire muziek. Lees ook over dit plan elders in dit kerkblad meer, in het bijzonder de vraag daarbij.
 
  1. Wanneer we lopen doen we dat doorgaans doelgericht om ons van de ene plek naar de andere te verplaatsen. Wandelen heeft een heel andere intentie. Daarin doet de omgeving – bos, berg of stad – helemaal mee en krijgen stilte of gesprek een bijzondere dimensie.
Al een aantal jaren vindt in Friesland elke woensdagmorgen een zogenaamde Kleaster-kuier plaats in Jorwerd, één van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk. Die kuier is gebouwd op drie pijlers: stilte, bezinning en verbinding. Maandelijks wil ik dit nu ook in Twijzel gaan doen. Welkom om met mij mee te wandelen! En in het voorjaar kuieren we dan ook een keer in Jorwert mee.

Je bent vrij om alle wandelingen mee te doen. Ook is het mogelijk om dit één keer of af en toe te doen. We beginnen de wandeling om 10.00 uur bij de kantine van SC Twijzel. Steeds bepalen de deelnemers samen de afstand hiervan. De wandeling duurt tot ongeveer 11.15 uur. Daarna is er koffie/thee in de kantine en voor wie dat wil nog een kort nagesprek.

De eerste keren is op de donderdagen 17 september en 8 oktober.
 
  1. In Pastor(pr)aat schrijf ik deze maand o.a. over het nieuwe boek van Erik Borgman, dat mij deze zomer is gaan boeien. Een echte tandenbijter, zoals hij dit zelf noemt, en niet het eerste waar je aan denkt voor kringwerk in de gemeente.
Dat was het afgelopen seizoen anders met ‘Tussen zon en maan’. Met de deelnemers overleg ik hoe we na de plotselinge coronastop onze ontmoetingen rond zogenaamde contrastervaringen kunnen afronden.
En met collega Jan Glas bespreek ik op welke wijze we het boekje ‘God en de pandemie’ van Tom Wright onder de aandacht kunnen brengen. Wordt vervolgd.

 
  1. Genoeg te doen. De komende periode ben ik veelal op donderdag in Twijzel, met een aantal keer de woensdagnamiddag en -avond daarvoor. Ik ben van plan om weer een rondje maaltijdafspraken te maken. Graag ergens tot ziens!

Vriendelijke groet van Gert Wijnstok

Bloemengroet
         31 mei          mw. A. Sturm-Pijpker
          7 juni           ds. Gert Wijnstok
         28 juni          Annie de Vries
          5 juli           Petra Bakker
         12 juli           Herke Brinkman
         19 juli           Pieter Bosma
         26 juli           Bernard en Iris Kemperman
          2 aug.          mw. C. de Vries-de Bruin
         23 aug.         mw. J. Gietema-Prins

Uit ‘De Oerdracht’ en de Protestante Gemeente van Kootstertille…
De fam. Veenstra van de Opperkoatsterwei is in haar geheel binnengekomen als nieuwe leden van De Oerdracht. Dhr. K. Wijma (De Oerdracht) is opgenomen geweest in het ziekenhuis in Drachten vanwege hartklachten. De behandeling is goed verlopen en we hopen dat het herstel ook een goed verloop heeft.We mochten ook deze keer in de gemeente van ‘De Oerdracht’ weer nieuw leven in ons midden begroeten. Op de 4e fan de heamoanne (4 juli) is Sietske Veenstra geboren, dochter van Jacob en Janke Veenstra en zusje van Hans Cornelis, Anna Wietske en Janne Baukje. Op het geboortebericht schrijven de ouders:

Sa lyts en o sa unyk
Do joust mei bliere eagjes
ús leafde in gesicht
Twirje dyn ljocht
kleurje suver
as in blom
mei folle nocht it libben ta
*
Ut ús leafde
út ús dreamen
ús fjirde berntsje
Oan ús tabetroud

We wensen de fam.Veenstra heel veel geluk en zegen met dit nieuwe leven in hun midden.

Ds. Jan Glas


UIT DE OERDRACHT

Diaconie           
collectes :Helaas nog niet bekend ze komen in het oktober nummer.

Opbrengst verjaardag fonds maand juni €  80,90,  Juli € 100,00


Uit de kerkenraad:
Op 12 augustus zijn we weer met de regels van “het nieuwe normaal” bij elkaar geweest, in de lokalen konden we ons aan de regels houden.
De belangrijkste onderwerpen waren:
– Hoe gaan we om met ons voornemen om de online diensten ook met beeld via kerkdienst gemist uit te zenden. We hebben bij 2 partijen een offerte voor een camera verbinding opgevraagd. De prijzen waren ongeveer gelijk, maar zo hoog dat we nu besloten hebben dit niet te doen. Voor de toekomst houden we de mogelijkheid wel open. – Op 13 september staat het Heilig avond maal gepland. We mogen en kunnen dit vieren maar anders dan we gewend zijn. Het zal een avond maal zijn waar iedereen naar voren loopt ( met 1,5 m afstand) en zelf een stukje brood van de schaal en een plastic weg werp bekertje met wijn of druiven sap pakt. Ook de kerkenraad zal niet als geheel achter de avondmaalstafel zitten. Het klaarzetten is op een veilige manier met handschoenen aan gedaan. 
– In maart is de gemeente avond met de te bespreken financiën niet doorgegaan, we hebben overwogen om het in oktober of november te houden, maar ook dit  is met een mogelijke tweede golf moeilijk te plannen. Vandaar dat diegene die de stukken thuis wil krijgen  ze via de scriba op kan vragen om daarna opmerkingen door te geven dit kan: persoonlijk bij één van de kerkenraadsleden of via het emailadres van de kerk: pknoptwizel@hotmail.com
-Er is besloten om de binnenkant van de kerk een keer, zeker in deze corona tijd, een goede schoonmaak te geven.
Er is al een "buitenklus" groep, dus nu willen we ook een binnen schoonmaakploeg starten: Wie doet mee? Opgeven kan bij de kerkrentmeesters of bij de scriba op mail adres: pknoptwizel@hotmail.com. 
– Vacatures kerkenraad: zoals ieder jaar blijven er een aantal vacatures staan. Hoewel niet volgens de wenselijke samenstelling, kunnen we toch weer vooruit. Op 4 oktober neemt Fokie Kloosterman afscheid en wordt Tjeerd Wolters bevestigt al diaken.   
 
Saapke Boersma  scriba

Verjaardagen
26 sept:  N.Zuidema-Dijkstra 
6 okt: S. Wijma-Kooistra 
Alvast van harte gefeliciteerd en voor uw nieuwe levensjaar Gods zegen toegewenst.

Huwelijks Jubilea: ze waren beide al in augustus, maar ook nu nog  zo gedenkwaardig dat het nog vermeld mag worden.
Theo en Seke Pilat-Koonstra waren 12 augustus 50 jaar getrouwd. En Andries en Minnie Hiemstra -Tol waren 15 augustus 40 jaar getrouwd.
In lied 791 vers 1 staat: Liefde eenmaal uitgesproken als uw woord van het begin, Liefde, wil ons overkomen als geheim en zegening.


Kootstertille:

Pastoraat (ouderen)
We zijn weer terug van vakantie. We bleven dit jaar ‘gewoon’ in Nederland en hoewel we eigenlijk wel wisten hoe mooi ons eigen land is, hebben we dit opnieuw ontdekt en er van genoten!
We vertrokken al op 3 juli. Met goede moed en hoop, want er kwamen steeds minder corona- besmettingen en om ons heen begon het weer wat meer te lijken op hoe het was ‘vóór corona.’
Ik begon al voorzichtig te denken aan: ‘Stel je nu eens voor dat…’
Stel je nu eens voor dat we in het nieuwe kerkelijk seizoen weer net als vorig jaar kunnen opstarten, samen kunnen komen in de kerk, op zondag, door de week in grote en kleine groepen en elkaar weer kunnen inspireren in ons geloof, dat ons zo dierbaar is.
Nu is gebleken dat dit nog niet kan op de ons vertrouwde manier en dat vraagt van ons geduld en vertrouwen in een goede afloop.

Als het voorbij is

Zie ik jou als de angst weer voorbij is?
Zie ik jou als het verdriet is gestopt?
Ja dan zitten we eindelijk samen
En vieren we de dag die ontpopt.

We ontmoeten elkaar en we zingen
en we delen van brood en van wijn.
En de vrede elkaar doorgegeven
zal meer dan een handgebaar zijn.

Laten we dan elkaar toch beloven,
dat als alles weer achter ons ligt,
we vertellen wat ons heeft ontbroken
en het zien in een ander licht.

Mogen we tot die tijd gaan ontdekken.
dat zelfs in alle tijden van pijn, 
Gods blijvende roep voor ons leven,
geloof hoop en liefde er zijn.

We will meet, John Bell
Vertaling: Douwe de Boer

Open Benedictus
Zomaar even de Benedictustsjerke binnen lopen…
Om een praatje te maken, om even rustig in de kerk te zitten, een kaarsje aan te steken of wat u maar wilt.
Dat kan! Iedere dinsdagochtend bent u van 10-12 uur van harte welkom.
Het is de bedoeling dat ik elke keer aanwezig ben en de eerste keer zal dinsdag 1 september zijn.

Vanzelfsprekend houden we ons aan alle richtlijnen o.a. het ontsmetten van de handen en het houden van voldoende afstand tot elkaar.
Er zal geen koffie worden geschonken.
Dat zijn we zo niet gewend en we kijken uit naar de tijd dat alles weer ‘gewoon’ zal zijn.
Maar elkaar weer ontmoeten, zodat we ons weer meer met elkaar verbonden voelen en weten …we zijn er aan toe!
Ik kijk naar u uit.
Met vriendelijke groet,   Gerda Bekius

Bloemengroet
Mw. A. Stuive-Boonstra
Mw. J. Praamstra-Brouwer
Familie A. de Vries-van Rijs
Familie F. Walstra
Familie B. Mauer-Boorsma
Familie L. de Boer-van der Bij

Verjaardagen 70+
4 september, dhr. H.B. Merkus,
4 september, dhr. G. Keidel,
9 september, mw. L. Tjepkema- Hiemstra,
13 september, mw. E. Veenstra-Storm,
24 september, dhr. W. Stol,
25 september, dhr. W. Talma,
26 september, dhr. R.W. de Vente,
29 september, dhr. N. Boukes,
6 oktober, mw. J. Witteveen-Terpstra,
7 oktober, mw. A. Hiemstra- van der Veen,
8 oktober, mw. B. van der Velde- Veenstra,
9 oktober, mw. T. Babois-Dijkstra,

Als gemeente feliciteren wij u van harte en wensen u samen met uw familie een mooie dag toe.

Huwelijksjubilea
Op 21 september zijn dhr. en mw. Faber-Top,  30 jaar getrouwd.
Op 9 oktober zijn dhr. en mw. de Vries- van der Veen, , 35 jaar getrouwd.
Als gemeente feliciteren wij u van harte en wensen u samen met uw familie een mooie dag toe.


Binnengekomen
Dhr. Douwe Hoekstra, van de Protestantse gemeente van Buitenpost

Vertrokken:
Mw. Lisanne Dijkstra, naar de Gereformeerde Kerk van Twijzelerheide
Dhr. Anne Veenstra,, naar de Protestantse gemeente van Drogeham
Gezin K. Spoelstra-Tang,, naar de Protestantse gemeente van Grootegast

Verhuisd:
Mw. Antje Streekstra naar , Groningen

Overlijden
Op 5 augustus is overleden Gerrit de Haan,

Kerkblad.
Deze maand wordt de bijdrage voor het kerkblad weer opgehaald.
Om een beetje uit de kosten te komen, wordt een bijdrage van
€ 8,-- van u verwacht.
I.v.m. alle coronaperikelen kunt u de bijdrage in bijgevoegde envelop doen en klaar leggen voor degene die het weer op haalt.
Hebt u het niet gepast, dan de envelop open laten. U krijgt dan wisselgeld.

JEUGD

Tieners
We starten dit jaar weer met de tienergroepen. Een overleg/vergadering wordt nog gepland waarna we in september weer willen starten.
Voor 12-17 jarige tieners/scholieren gelden sinds 1 juli en vooralsnog geen afstand maatregelen (alleen met ons als leiders wel) waardoor we vrij kunnen starten
Als er vragen zijn dan kun je altijd contact opnemen met een van de clubleiders.
Anita, Anneke, Antoinet, Sita of Gerlof 

Dorpsjeugd
We zijn deze week weer gestart met het bij elkaar komen met de dorpsjeugd. Het was een goed weerzien. We begonnen met pattat en bijpraten waarna we naar de consistorie gingen en in gesprek met elkaar gingen adhv een filmpje over God. Sommigen geven aan wel te overwegen of het geloof iets voor hen is. Anderen (nog) niet. We hopen op een seizoen waarin we hen verder mogelijk begeleiden in Maatschappij en geloof. Dit zal vaak best een uitdaging zijn. Vooral omdat ze in de groep vaak heel ander gedrag vertonen dan wanneer we ze met zn tweeën of drieën spreken. 
Willen jullie voor ons bidden?
Vragen bel of mail gerust
Gerlof(zie telefoon en mail hieronder) en Jantina (jantinevdmeulen@hotmail.com)

Bidstond
De maandelijkse bidstonden voor de kerk, Kootstertille en de jeugd zijn ook weer gestart. Je kunt als je nieuwsgierig bent, altijd vrijblijvend komen kijken. Je hoeft niet hardop te bidden als je dat niet wilt. 
We beginnen om 19:30 uur met koffie/thee waarna we vervolgens een paar liederen zingen. Ivm met corona kijken we heel goed naar hoeveel mensen aanwezig zijn en hoe groot de zaal is of dit 'zingen' verstandig is.
Soms lezen we een bijbelgedeelte of vertellen we elkaar bemoedigende verhalen. We zijn met 5-10 mensen.
De eerstvolgende bidstond is op dinsdag 22 september om 19:30 uur in de consistorie van het kerkelijk centrum.

Volwassen gespreksgroep
We hoorden gisteren dat de gespreksgroep gemist wordt. Dat is mooi te horen. Dat betekent dat er behoefte is om over ons persoonlijk geloof te praten. We zijn gemiddeld met 15 volwassenen en worden erg geïnspireerd om met elkaar een geloofsopbouwend gesprek te hebben. We prikken een dezer weken een eerste datum. Lijkt het je leuk/interessant om erbij te zijn dan kun je mailen of bellen/appen naar Gerlof of Sytse.
Gerlof:06-52693619/gerlof@royalmission.nl  Sytse: 06-14557692/sytsewijbenga@gmail.com

Themadiensten
We hopen ook in september te starten met de themadiensten. Hierover zal binnenkort weer vergaderd worden.
De eerst dienst zal hopelijk plaatsvinden op zondag 20 september om 11:00 uur in het kerkelijk centrum. Houdt het spandoek in de gaten aan het begin van Kootstertille bij het informatiebord. Als dat er hangt is er de zondag die volgt een themadienst.

 
ALGEMEEN       ALGEMEEN       ALGEMEEN       ALGEMEEN

Opstanding in het eeuwige leven (1)
(Over het sterven en ontwaken van een levende ziel)

Het was in 2016 dat Elisabeth Moltmann-Wendel, de vrouw van de theoloog Jürgen Moltmann overleed. Het zette hem aan om opnieuw na te denken over het grote thema van ons christelijk geloof. Begin dit jaar kregen zijn gedachten over opstanding in het eeuwige leven vorm in een boekje wat helaas nog niet in een Nederlandse vertaling beschikbaar is. Het is een heel waardevol boekje over geloof en levenseinde en bijzonder waardevol om meegenomen te worden in de gedachten van deze beroemde Duitse theoloog die inmiddels een hoge leeftijd heeft bereikt (94 jaar).

Voor wie nog nooit van hem gehoord heeft eerst even een kleine introductie. Moltmann zijn grote theologische werk verscheen al in 1964 en draagt de titel ‘Theologie van de hoop’. In dit boek denkt hij al na over het overlijden en het thema eeuwig leven. Hij schrijft over de pijn van het afscheid, maar vooral ook over de hoop die volgens hem een kern vormt van het christelijk geloof. Leven is meer dan alleen dit aardse leven wat eindig is. Als dat alleen leven is, dan mist het volgens hem een heel stuk diepgang en aansluiting op wat God met leven bedoeld. Als hij nu – 56 jaar later – over opstanding schrijft klinkt nog steeds het thema van de hoop. Natuurlijk is er een theoloog aan het woord, dat kun je natuurlijk merken, maar dit laatste boekje is geen typisch theologisch werk. De theologie is levenstheologie geworden, een weergave vanuit het persoonlijke geloof van Moltmann rondom het afscheid van zijn vrouw.

Het boekje begint met de vraag: is er leven na de dood? Een vraag die al eeuwenlang, zowel door gelovige als ongelovige mensen, gesteld wordt. De Sadduceeën stellen dezelfde vraag aan Jezus in een serie debatten over het geloof (Mt.22:23; Mc.12:18; Lc.20:27). Daar waar deze vraag gesteld wordt is het meestal geen theologische vraag. Mensen willen graag over hun eigen dood praten. Wat voor de dood geldt, geldt ook voor het leven na de dood: niemand heeft het gezien. De dood ervaren we als om ons heen mensen sterven en we ervaren het als liefde voor hun leven. Het helpt om te spreken over een verder leven, maar het maakt het verdriet om het gemis niet minder.

Bij leven na de dood denken we aan eeuwig leven. Eeuwig leven is iets anders als het eeuwig voortduren van het aardse leven. Een eindeloos aards leven zonder sterven wordt inhoudsloos en dodelijk langdradig omdat toekomst en hoop verdwijnen. Moltmann spreekt liever over eeuwige levendigheid die anders is dan het aardse leven dat wordt bepaald door tijd die je kunt meten en indelen in uren, dagen, maanden en jaren. Het leven wat wij nu leven bestaat ‘in de tijd’ en daarmee is het ook vergankelijk en sterfelijk.

Als gelovigen is alles wat we zeggen over eeuwig leven rechtstreeks verbonden aan Jezus’ dood aan het kruis en de daar op volgende opstanding. Jezus stierf machteloos, verraden en verlaten een afschuwelijke dood als veroordeelde terrorist. Voor zijn leerlingen verdween met zijn dood de hoop op Gods Koninkrijk. Ze ervoeren het als een zwijgen van God. ze kunnen dan ook maar één ding doen, ze trekken terug in Galilea en nemen het gewone werk weer op. Opvallend is dat de mannen verdwijnen en de vrouwen blijven. De vrouwen zijn de eersten die horen van nieuwe hoop. Jezus is niet meer in het graf: Hij leeft!
Ze zijn getuige van een angstaanjagend mysterie die hun kijk op de wereld verandert. Als de dood niet meer gewis is, dan kunnen we van de doden niet meer met zekerheid zeggen dat ze dood zijn.
Als Jezus aan de vrouwen en aan zijn leerlingen verschijnt zijn ze getuigen van een nieuwe werkelijkheid, hun wereld staat letterlijk op z’n kop en hun wereldbeeld verandert ingrijpend. Het is een nieuwe werkelijkheid die verbonden is met de oude. Ze zien de wonden van de kruisiging en de handen die het brood breken. Jezus is herkenbaar aanwezig, maar wel totaal anders dan dat ze hem vooraf hadden meegemaakt. Ze ontdekken dat de opstanding van Jezus geen reanimatie van een gestorven mens is. Opvallend – en iets om de komende weken over na te denken. Paulus zegt dat Christus niet is opgestaan uit de doden maar dat hij is opgestaan van de doden.

Ds. Jan Glas

Training Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden
Wilt u - onder verantwoordelijkheid van uw kerkenraad - als gemeentelid uitvaarten leiden? Bijvoorbeeld om uw predikant te ondersteunen? Deze praktische training behandelt alle aspecten van een uitvaartdienst. Dit najaar start de training in Dordrecht, Apeldoorn en Hoogeveen.
 Data en meer informatie, Ervaring van een deelnemer is te vinden op de site van de pkn


Met vriendelijke groet,
Mirjam Verschoor
Academie van de Protestantse Kerk
Telefoon: +31 30 880 1880            www.protestantsekerk.nl/contactBijbelrooster 

                  6 – 12 sept.                        13 – 19 sept.
Zondag        Matteüs 18: 10-20                 Eodus 32: 1-14
Maandag     Matteüs 18: 21-35                 Exodus 32: 15-35
Dinsdag       Matteüs 19: 1-9                    Exodus 33: 1-11
Woensdag    Matteüs 19: 10-15                 Exodus 33: 12-23
Donderdag   Matteüs 19: 16-22                 Exodus 34: 1-18
Vrijdag        Matteüs 19: 23-30                 Exodus 34: 19-35
Zaterdag     Exodus 31: 1-18                   Psalm 145


                  20 – 26 sept.             27 sept. – 3 okt.           4 – 9 okt.
Zondag        Daniël 1: 1-21            Daniël 3: 24-30            Daniël 6: 11-18
Maandag      Daniël 2: 1-12            Daniël 3: 31-4:14         Daniël 6: 19-29
Dinsdag       Daniël 2: 13-23          Daniël 4: 15-24            Psalm 115
Woensdag    Daniël 2: 24-35          Daniël 4: 25-34            Matteüs 20: 1-16
Donderdag   Daniël 2: 36-49          Daniël 5: 1-12              Matteüs 20: 17-34
Vrijdag        Daniël 3: 1-12            Daniël 5: 13-6:1           Psalm 122
Zaterdag Daniël 3: 13-23 Daniël 6: 2-10 Ezra 1: 1-11 (-2:70)
 
terug
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.