PKN
Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel
 
commissie kerk in actie commissie kerk in actie
Commissie Kerk in actie Twijzel/diaconie Oerdracht
In de commissie kerkinactie Twijzel hebben zitting
Johannes Marinus (voorzitter)
Hieke Overwijk 
Doetie Postma (notulist)
Jetty Visser,  
Andries Hiemstra, Froukje Schregardus, Minke van der veen
Fokie Kloosterman, Renate van der Molen.


Visie     
-   Hulp bieden door gebed en geld, dichtbij en veraf, via Zending en      
    Evangelisatie
 
Doelen
    Gebed  
-   In elke vergadering wordt voorbede gedaan voor mensen in nood over de
    gehele wereld. De nieuwsbrief van Kerk in Actie wordt besproken.
 
    Financieel

-   Deelname aan Oikocredit
-   Geven van noodhulp bij rampen en oorlogen
-   Incidentele giften geven aan goede doelen wereldwijd
 
    Evangelisatie
-   Voor Kerst en Pasen huis aan huis een ansichtkaart verspreiden met
    daarop een  groet namens  beide gemeenten en de data, plaatsen en
    tijden van de diensten.
-   Voor Pinksteren de Pinksterkrant huis aan huis verspreiden.
-   Meewerken aan speciale diensten


 
 
Samenwerking binnen de ringen van voorheen de classis Buitenpost Samenwerking binnen de ringen van voorheen de classis Buitenpost
lees meer »
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.