Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel
 
 
Commissie Kerk in Actie Twijzel / Diaconie De Oerdracht: Commissie Kerk in Actie Twijzel / Diaconie De Oerdracht:

In de commissie "Kerk in actie Twijzel" hebben zitting:
Johannes Marinus (voorzitter).
Doetie Postma (notulist).
Andries Hiemstra, Froukje Schregardus, Minke van der Veen, Renate van der Molen.

Visie     
-   Hulp bieden door gebed en geld, dichtbij en veraf, via Zending en Evangelisatie.
 
Doelen
    Gebed, 
-   In elke vergadering wordt voorbede gedaan voor mensen in nood over de gehele wereld.
     De nieuwsbrief van Kerk in Actie wordt besproken.
 
Financieel
-   Geven van noodhulp bij rampen en oorlogen.
-   Incidentele giften geven aan goede doelen wereldwijd.
 
Evangelisatie
-   Voor Kerst en Pasen huis aan huis een ansichtkaart verspreiden met daarop
    een groet namens beide gemeenten en de data, plaatsen en tijden van de diensten.
-   Voor Pinksteren de Pinksterkrant huis aan huis verspreiden.
-   Meewerken aan speciale diensten.
 
Samenwerking binnen de ringen van voorheen de classis Buitenpost: Samenwerking binnen de ringen van voorheen de classis Buitenpost:

Binnen onze regio Bûwekleaster werken we samen met de commissies uit de andere kerken.
We komen tweemaal per jaar bij elkaar en houden ons actief bezig met de gezamenlijke projecten.
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.