Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel
 
 
Jeugdraad en Kindernevendienst: Jeugdraad en Kindernevendienst:
De locatie van de activiteiten is altijd bij De Oerdracht.

De jeugdraad:
De jeugdraad houdt zich bezig met de jeugd van de kerk. De belangrijkste taken van de jeugdraad en de clubleiding zijn: het organiseren van het clubwerk, het voorbereiden van jeugddiensten,
aanleveren kopij voor het kerkblad en het organiseren van clubreisjes en startactiviteiten. 

Voorzitter: Jacob Veenstra.
Penningmeester: Froukje Wolters. 

Vertegenwoordigers kerkenraden:
Doetie Postma vanuit de Petruskerk.
Rimer Meindertsma vanuit De Oerdracht.  

Kindernevendienst:
Bijna iedere zondagmorgen (behalve in de zomervakantie) kunnen de kinderen van groep 1 t/m 8 naar de kindernevendienst.
De leiding vertelt op een begrijpelijke manier het verhaal wat op het landelijke
leesrooster staat. Dit verhaal wordt voorbereid aan de hand van het blad "Vertel het maar", waarin ook verwerkingssuggesties zijn opgenomen.
Voordat de kinderen de kerkdienst verlaten wordt eerst het kindernevendienstlied gezongen:
 
Kinderlied - "Wij gaan voor even uit elkaar".
Samen in het licht  Gerard van Amstel en Greet Brokerhof van der Waa.

Daarna krijgen ze een eigen kaars mee naar de lokalen.  
Tijdens de adventsweken en de veertigdagentijd bereiden we ons voor op de aanstaande vieringen.
De leiding van de kindernevendienst is in handen van:
Heleen Kamstra,
Brenda Dotinga,
Gjetsje Marinus en Janke Veenstra.
1x in de maand is er Kids-club, dan zijn de kinderen tijdens de dienst in de lokalen.
 
Tienerkerk, Kinderoppas en Jeugdclubs. Tienerkerk, Kinderoppas en Jeugdclubs.
Tienerkerk:
De tienerkerk is er voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. Tijdens deze vieringen komen onderwerpen aan de orde die de jongeren aanspreken. Ze kunnen vragen stellen, mee discussiëren of gewoon
luisteren naar anderen.
We volgen “Vieren met Jongeren” uit Kind op Zondag.
De tienerkerk wordt gegeven door: Frederik Kamstra.

Kinderoppas:
Tijdens de gewone diensten oppas op afroep; zijn er kinderen voor de oppas dan graag bellen met Janke Veenstra, tel. 0511-842191 tot zaterdag 13.00 uur en dan is er de volgende morgen oppas.
Tijdens bijzondere diensten is er altijd oppas aanwezig.
Ook Pake’s en Beppe’s mogen bellen!

Clubs:
De clubs komen onder verantwoordelijkheid van de jeugdraad bijeen en worden 2 keer per maand gehouden. 
De clubleiding bestaat uit de volgende personen:
Feikje de Vries,  
Tineke Gaasendam-van der Veen,
Rimer Meindertsma,

Melle Jelsma.

Afgelopen jaren heeft het jeugdwerk veel acties (denk hierbij aan een nacht zonder dak, flessenactie, rommelmarkt, kerstfeest)  gehouden voor het goede doel. Het goede doel wat al enige jaren centraal staat is Good News ZA, of zoals het bij ons in de gemeente bekend staat: Theo en Jinke in Zuid-Afrika.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.