PKN
Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel
 
Jeugdraad en kindernevendienst Jeugdraad en kindernevendienst
De jeugdraad
De jeugdraad houdt zich bezig met de jeugd van de kerk. De
belangrijkste taken van de jeugdraad en de clubleiding zijn: het
organiseren van het clubwerk, het voorbereiden van jeugddiensten,
aanleveren kopij voor het kerkblad en het organiseren van clubreisjes
en startactiviteiten.

Voorzitter:
Jacob Veenstra en Alie Veenstra

Penningmeester:
Froukje Wolters 

Vertegenwoordigers kerkenraden:

Doetie Postma 

Kindernevendienst
Iedere zondagmorgen (behalve in de zomervakantie) kunnen de
kinderen van groep 1 t/m 8 naar de kindernevendienst. De leiding
vertelt op een begrijpelijke manier het verhaal wat op het landelijke
leesrooster staat. Dit verhaal wordt voorbereid aan de hand van het
blad "Vertel het maar", waarin ook verwerkingssuggesties zijn
opgenomen.
Voordat de kinderen de kerkdienst verlaten wordt eerst het kindernevendienstlied gezongen:

Kinderlied - "Wij gaan voor even uit elkaar".
Samen in het licht     Gerard van Amstel en Greet Brokerhof van der Waa.

Daarna krijgen ze een eigen 
kaars mee naar de lokalen.  Tijdens de adventsweken en de
veertigdagentijd bereiden we ons voor op de aanstaande vieringen
De leiding van de kindernevendienst is in handen van:
Cor van der Hoop 
Heleen Kamstra 
Brenda Dotinga 
Renske Pafforaad 
Petra Bosma
 
 
Tienerkerk Kinderoppas en jeugdclubs Tienerkerk Kinderoppas en jeugdclubs
Tienerkerk:
De tienerkerk is er voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. Tijdens
deze vieringen komen onderwerpen aan de orde die de jongeren
aanspreken. Ze kunnen vragen stellen, mee discussiëren of gewoon
luisteren naar anderen.
We volgen “Vieren met Jongeren” uit Kind op Zondag.
De tienerkerk wordt gegeven door:

Frederik Kamstra

Kinderoppas
Tijdens de gewone diensten oppas op afroep; zijn er kinderen voor
de oppas dan graag bellen met Brenda; 541836 tot zaterdag 13.00
uur en dan is er de volgende morgen oppas.
Tijdens Bijzondere diensten is er altijd oppas aanwezig.
Ook Pake’s en Beppe’s mogen bellen!

Clubs
De clubs komen onder verantwoordelijkheid van de jeugdraad bijeen
en worden 2 keer per maand gehouden. 
De clubleiding bestaat uit de volgende personen:


Feikje de Vries  
Tineke v.d Veen
Jacob Veenstra
Froukje
Rimer


Vorig jaar was er een groot project van de jeugdclubs voor Theo en Jinke in Zuid Afrika. De jeugd heeft toen een nacht doorgebracht zonder dak. Dat wil zeggen, ze moesten zelf een onderdak maken voor de nacht. Voorafgegaan aan de nacht was er een geweldige dienst, met muziek, dans etc.

 
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.